day trip maiton island speed boat

ทัวร์วันเดย์ทริป เกาะไม้ท่อน โดยเรือเร็ว

เกาะไม้ท่อน เกาะส่วนตัวที่แสนโรแมนติก เป็นเกาะเล็กๆ ที่เงียบสงบแห่งท้องทะเลอันดามันที่ได้รับสมญานามว่า ” มัลดีฟเมืองไทย ” อีกแห่งที่ทุกคนไม่ควรพลาด เกาะไม้ท่อนอยู่ห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ 9 กิโลเมตร สาเหตุที่เรียกเกาะไม้ท่อน เนื่องจากหากมองดูจากภาพถ่ายทางอากาศแล้ว เกาะแห่งนี้จะมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับท่อนไม้นั้นเองคะ

กิจกรรม : นั่งเรือชมวิว สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดของเกาะไม้ท่อน ที่ได้ชื่อว่าเป็นเกาะมัลดีฟส์เมืองไทย 

เกาะตาชัย

รายละเอียดโปรแกรม

08.00 น. รถจะรอรับจากล็อบบี้โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือน้ำลึก “Visit Panwa Pier” บริการเครื่องดื่ม ชากาแฟ ขนม
09.00 น. เช็คอินที่ท่าเทียบเรือน้ำลึก อ่าวมะขาม และไกด์จะอธิบายรายละเอียดโปรแกรม หลังจากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะไม้ท่อน โดยเรือเร็ว (Speedboat)
09.30 น. ถึงเกาะไม้ท่อน
10.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ดำน้ำชมปะการัง และฝูงปลานานาชนิด
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. พักผ่อนตสมอัธยาศัย หรือเดินชมวิว ถ่ายรูป ไว้เป็นที่ระลึก บรรยากาศรอบๆเกาะ ความสวยงามของธรรมชาติ ที่สามารถมองเห็นได้ทั้ง กระบี่ พังงา และภูเก็ต
15.00 น. เตรียมตัวเดินทางกลับ
15.30 น. เดินทางถึงท่าเรือน้ำลึก และพาท่านส่งกลับไปยังที่พัก

**โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศและคลื่นลม**

ราคาทัวร์ (เฉพาะคนไทย)

ผู้ใหญ่ 2,200.- เด็ก(4-11 ปี)   1,700.-

ราคานี้รวม

  • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต – ท่าเรือ – ที่พัก
  • ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
  • ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
  • อาหารกลางวัน ขนมว่าง และน้ำดื่ม
  • มัคคุเทศก์
  • ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น
10 11