flying hanuman phuket adventure

          ฟลายอิ้ง หนุมาน (Flying Hanuman) เป็นการผจญภัยท่ามกลางป่าเขา สนุกสนานและท้าทายโหนสลิง ผจญภัยเหินเวหา ตื่นเต้น เร้าใจไปกับ ฟลายอิ้งหนุมาน ซึ่งฟลายอิ้งหนุมานจะพาคุณเหาะข้ามเขา ต้นไม้ น้ำตกกระทู้ ซึ่งมมีฐานมากมายให้คุณกรี๊ดถึง 28ฐาน นอกเหนือจากความตื่นเต้นที่ท่านจะได้รับแล้ว ท่านจะได้รับชมธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบ ในมุมมองที่ท่านไม่เคยเห็น มาสัมผัสความตื่นเต้นบวกความร่มรื่นของป่าไม้ได้แล้วที่ ฟลายอิ้ง หนุมาน

 

   ฟลายอิ้ง-หนุมาน-ภูเก็ต-โหนเชือก-ราคาถูก-เอเย่น-ภูเก็ต    ฟลายอิ้ง-หนุมาน-ภูเก็ต-โหนเชือก-ราคาถูก-เอเย่น-ภูเก็ต-3    ฟลายอิ้ง-หนุมาน-ภูเก็ต-โหนเชือก-ราคาถูก-เอเย่น-ภูเก็ต-2

   ฟลายอิ้ง-หนุมาน-ภูเก็ต-โหนเชือก-ราคาถูก-เอเย่น-ภูเก็ต-4    ฟลายอิ้ง-หนุมาน-ภูเก็ต-โหนเชือก-ราคาถูก-เอเย่น-ภูเก็ต-5    ฟลายอิ้ง-หนุมาน-ภูเก็ต-โหนเชือก-ราคาถูก-เอเย่น-ภูเก็ต-6

   ฟลายอิ้ง-หนุมาน-ภูเก็ต-โหนเชือก-ราคาถูก-เอเย่น-ภูเก็ต-7    ฟลายอิ้ง-หนุมาน-ภูเก็ต-โหนเชือก-ราคาถูก-เอเย่น-ภูเก็ต-8    ฟลายอิ้ง-หนุมาน-ภูเก็ต-โหนเชือก-ราคาถูก-เอเย่น-ภูเก็ต-9

   ฟลายอิ้ง-หนุมาน-ภูเก็ต-โหนเชือก-ราคาถูก-เอเย่น-ภูเก็ต-12    ฟลายอิ้ง-หนุมาน-ภูเก็ต-โหนเชือก-ราคาถูก-เอเย่น-ภูเก็ต-13    ฟลายอิ้ง-หนุมาน-ภูเก็ต-โหนเชือก-ราคาถูก-เอเย่น-ภูเก็ต-11

 

Tour Phuket :: Price
โปรแกรมฟลายอิ้งหนุมาน ผู้ใหญ่ / Adult เด็ก / Child
โปรแกรม : ฟลายอิ้งหนุมาน  28 ฐาน   Program A (รวมอาหาร น้ำและผลไม้) 3,200 3,200
     
โปรแกรม : ฟลายอิ้งหนุมาน  28 ฐาน   Program B (น้ำและผลไม้) 2,900 2,900
     
โปรแกรม : ฟลายอิ้งหนุมาน  16 ฐาน   Program C   (น้ำและผลไม้) 2,200 2,200

 

โปรโมชั่น-2900-บาท-ฟลายอิ้ง-หนุมาน-ภูเก็ต

รายละเอียดโปรแกรม : ฟลายอิ้งหนุมาน

ผจภัยทั้งหมด 28 ฐาน : ฟลายอิ้ง หนุมานโปรแกรม A (รวมอาหาร)

มีรอบ 08.00 น. / 10.00 น. / 13.00 น. และ 15.00 น.

เพลิดเพลิน และกรี๊ดกร๊า กับกิจกรรมทั้ง 28 สถานี ดังนี้

-โหนสลิง 15 สถานี (เต็มอิ่มกับการโหนสลิงนานถึง 3.30 ชั่วโมง )
-จุดโรยตัว 2 สถานี
-ข้ามสะพานแขวน 2 สถานี
-ขึ้นบันไดเวียน 3 สถานี
-สนุกสนานไปกับรางเลื่อนลอยฟ้า 1 สถานี
-กิจกรรมเดินป่า 20 นาที
-มีอาหาร ผลไม้ และน้ำดื่ม

ผจภัยทั้งหมด 28 ฐาน : ฟลายอิ้ง หนุมานโปรแกรม B (ไม่รวมอาหาร)

มีรอบ 08.00 น. / 10.00 น. / 13.00 น. และ 15.00 น

เพลิดเพลิน และกรี๊ดกร๊า กับกิจกรรมทั้ง 28 สถานี ดังนี้

-โหนสลิง 15 สถานี (เต็มอิ่มกับการโหนสลิงนานถึง 2.30 ชั่วโมง )
-จุดโรยตัว 2 สถานี
-ข้ามสะพานแขวน 2 สถานี
-ขึ้นบันไดเวียน 3 สถานี
-สนุกสนานไปกับรางเลื่อนลอยฟ้า 1 สถานี
-กิจกรรมเดินป่า 20 นาที
-มีผลไม้ และน้ำดื่ม

ผจภัยทั้งหมด 16 ฐาน : ฟลายอิ้ง หนุมานโปรแกรม C

มีรอบ 08.00 น. และ 15.00 น.

เพลิดเพลิน และกรี๊ดกร๊า กับกิจกรรมทั้ง 16 สถานี ดังนี้

-โหนสลิง 8 สถานี (เต็มอิ่มกับการโหนสลิงนานถึง 1 ชั่วโมง )
-จุดโรยตัว 1 สถานี
-ข้ามสะพานแขวน 1 สถานี
-ขึ้นบันไดเวียน 2 สถานี
-กิจกรรมเดินป่า 20 นาที
-มีน้ำดื่ม และผลไม้

โปรแกรมนี้รวม : 

  1. รถตู้รับส่งจากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ
  2. เครื่องดื่มต้อนรับน้ำดื่ม และผลไม้ตามฤดูกาล
  3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ (เฉพาะโปรแกรม A เท่านั้น)
  4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น
  5. ไกด์มีประสบการณ์
  6. ประกันอุบัติเหตุ

*หมายเหตุ*

  1. บริการรถรับ – ส่งท่าเรือฟรีในเขต ป่าตอง , กะตะ , กะรน , และในเมืองภูเก็ต
  2. ผู้ใช้บริการจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัม
  3. เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ ไม่แนะนำให้ใช้บริการ
  4. เปิดให้บริการทุกวัน

ติดต่อจองทัวร์ : 095-038 5535, 091-1578 628, 076-602 458 และ info@phuketdreamcompany.asia