hanuman world phuket adventure

Hanuman World “โลกของหนุมาน”

เป็นสถานที่เที่ยวเชิงอนุรักษ์ แบบ Adventure Park แห่งใหม่ ที่รวบรวมเอากิจกรรมต่าง ๆ มารวมกันไว้ ไม่ว่าจะเป็น ซิปไลน์ (Zipline), โรลเลอร์ (Roller) ยาวกว่า 800 เมตร, เดินสะพานชมวิวศึกษาธรรมชาติ (Sky Walk) และร้านอาหารวานร ไว้คอยบริการลูกค้าทั้งผู้ที่ต้องการมาทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆ หรือมาใช้บริการร้านอาหารเพียงอย่างเดียวก็ได้

ที่นี่ไม่ได้สร้างแค่กิจกรรมมันส์ๆ เพียงอย่างเดียว ยังมีการสอดแทรกเรื่องราวของวรรณคดีไทยอย่างเช่น “หนุมาน” ไว้อีกด้วย โดยแบ่งการเล่าเรื่องเป็นโซนต่างๆของกิจกรรม เช่น กิจกรรม Sky Walk เป็นเรื่องราวของ อสุรผัด , Zipline เป็นฐานของ หนุมาน และโปรเจคสุดท้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ Canal Boat เป็นเรื่องราวของ มัชฉานุ

 

 

Tour Phuket :: Price
โปรแกรมหนุมานเวิลด์ เวลา / Playtime ผู้ใหญ่ / Adult เด็ก / Child
โปรแกรม : Program A  30 ฐาน + 1 โลเลอร์
(รวมอาหาร น้ำและผลไม้)
08.00,13.00 2,900 2,900
โปรแกรม : Program A  30 ฐาน + 1 โลเลอร์ + สกายเวอร์ค
(รวมอาหาร น้ำและผลไม้)
 
 3,200  3,200
โปรแกรม : Program B  16 ฐาน + 1 โลเลอร์  08.00,10.00,
13.00,15.00
2,200 2,200
 โปรแกรม : Program B  16 ฐาน + 1 โลเลอร์ + สกายเวอร์ค    2,500   2,500
     
โปรแกรม : Program C  7 ฐาน + 1 โลเลอร์  08.00,10.00,
13.00,15.00
2,100 2,100
 โปรแกรม : Program C  7 ฐาน + 1 โลเลอร์ + สกายเวอร์ค  2,300 2,300
โปรแกรม Early Bird : Program C  7 ฐาน + 1 โลเลอร์ + สกายเวอร์ค 07.00 1,900 1,900

**ไม่เอารถรับส่งลดท่านละ 100.-บาท

Tour Phuket :: Price
โปรแกรมหนุมานเวิลด์ *เฉพาะโหนสลิง เวลา / Playtime ผู้ใหญ่ / Adult เด็ก / Child
โปรแกรม : Program A  30 ฐาน 08.00,10.00,
13.00,15.00
2,200 2,200
โปรแกรม : Program B  16 ฐาน  1,600  1,600
โปรแกรม : Program C  7 ฐาน (ไม่รวมรถรับส่ง) 08.00-16.00 1,400  1,400 
โปรแกรม : โลเลอร์ (Roller Zip line) (ไม่รวมรถรับส่ง)  1,500 1,500
 โปรแกรม : สกายเวอร์ค    690   690