One Day Tour Phuket Racha Raya Island By Speedboat

เกาะรายา หรือ เกาะราชา มีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ และสวยงามของ เลยเป็นที่ที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งสำหรับ การมาพักผ่อนบนเกาะแห่งนี้ นอกจากโปรแกรม ไปเช้าเย็นกลับ ก็ยังมีโปรแกรมนอนค้างคืนบน เกาะราชา หรือ เกาะรายา ที่ บ้านพักบนเกาะ ราชา

ทัวร์เกาะรายา หรือ เกาะราชา เต็มวัน โดยเรือเร็ว

เกาะ-รายา

 

รายละเอียด

08.00-09.00 น. รถรับจากโรงแรม และพาท่านไปขึ้นท่าเรือที่อ่าวฉลอง (เวลารับที่แน่นอนขึ้นอยู่ที่ตั้งของโรงแรมที่คุณพัก)
09.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรืออ่าวฉลอง ไปยังเกาะราชา โดยเรือเร็วจะใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 15-20 น.
09.45-12.00 น. มาถึงที่เกาะรายา ว่ายน้ำและพักผ่อนบนหาดทรายสีขาวที่ “Patok bay”
ออกเดินทางจาก “Patok Beach” ถึง “อ่าวคอนแค”
เพลิดเพลินกับการดำน้ำตื้นที่มีแนวปะการังอุดมสมบูรณ์และปลาทะเลหลากหลายสีสัน ล่องเรือชมทัศนียภาพที่ “Ter Bay”
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนเกาะ พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00-15.00น. ออกเดินทางไปดำน้ำที่ “Siam Bay” สนุก สนานกับการดำน้ำดูปะการังหลากหลายสีสัน
เพลิดเพลินกับการให้อาหารปลา ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ท้องทะเล
16.00-16.30 น. ออกเดินทางจากเกาะเฮ ไปที่ท่าเรืออ่าวฉลอง และนำท่านส่งยังที่พัก อย่างปลอดภัยคะ

 โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

อัตราค่าบริการเฉพาะ One Day Tour  (เฉพาะคนไทย)

ผู้ใหญ่ 1,000.- บาท เด็ก 800.- บาท (4-11 ปี)

ราคานี้รวม

  1. รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต ( ในเขต ) – ท่าเรือ – ที่พัก
  2. ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
  3. ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
  4. อาหารกลางวัน
  5. ค่าธรรมเนียมสถานที่
  6. มัคคุเทศก์ประจำเรือ
  7. ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  2.  ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น
เรือเร็ว เรือเร็ว