ทัวร์วันเดย์ทริป เที่ยวอยุธยา ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล กลับกรุงเทพ เที่ยวราคาถูก

ทัวร์วันเดย์ทริป เที่ยวอยุธยา ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล กลับกรุงเทพ เที่ยวราคาถูก. ชมพระราชวังบางปะอิน หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย ซึ่งประกอบด้วย พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์ พระที่นั่งวโรภาศพิมาน พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร พระที่นั่งเวหาสจำรูญ และ หอวิฑูรทัศนา

ทัวร์วันเดย์ทริป-เที่ยวอยุธยา-ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล-กลับกรุงเทพ-เที่ยวราคาถูก-9

รายละเอียดโปรแกรม

07.00ลงทะเบียนและรับบัตรบริเวณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ เคาน์เตอร์ 2 (สี่พระยา ซ.เจริญกรุง 30)
07.30พร้อมออกเดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย โดยมีมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ
08.30-09.00เดินทางถึงพระราชวังบางประอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งประกอบด้วย พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญ และ หอวิฑูรทัศนา
10.30เดินทางถึง อยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
แวะชม วัดมหาธาตุ ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และโบราณสถานที่งดงาม
แวะชม วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ
13.00เดินทางถึง ท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี) นำท่านสู่ เรือแกรนด์เพิร์ล ที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างทางจะล่องผ่านเกาะเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี จนถึงกรุงเทพฯ
15.00บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้ พร้อมกันนั้นก็ชมวิวทิวศัทน์ วัดพระแก้ว
16.00เดินทางถึง ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ โดยสวัสดิภาพ

**โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศและคลื่นลม**

สถานที่ขึ้นเรือ ศุนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา

 • ท่าเทียบเรือที่ 3 ( ประตู 2 ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา ) เปิดให้รับบัตรได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. 
 • การจอดรถ ลูกค้าที่นำรถส่วนตัวไปเอง สามารถนำรถไปจอดที่อาคารลานจอดรถ ของริเวอร์ซิตี้ แล้วนำบัตรจอดรถมาประทับตราตอนลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เรือ จะได้จอดฟรี 2 ชั่วโมง ชั่วโมงต่อไป 20 บาท/ชั่วโมง ถ้าไม่ได้มีการประทับตรา ชั่วโมงละ 40 บาท

อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย)

เจ้าพระยาครุยส์ราคาปรกติ
(ผู้ใหญ่)
ราคาโปรโมชั่น
(ผู้ใหญ่)
ราคาปรกติ
(เด็ก 4-10 ปี)
ราคาโปรโมชั่น
(4-10 ปี
)
ทัวร์กรุงเทพ – อยุธยา2,200.-บาท1,700.-บาท1,400.-บาท1,200.-บาท

*เด็ก 4-10 ปี และต้องสูงไม่เกิน 100 ซม.

ราคานี้รวม

 • ค่าบริการ รถบัส และ เรือ อาหารเที่ยง และเครื่องดื่มตามรายละเอียดข้างต้น
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. รถรับส่ง
 3. กรณี ลูกค้าถือเครื่องดื่มขึ้นเรือคิดค่าเปิดขวดดังนี้ 2.1 วิสกี้ 500 บาท/ขวด 2.2 ไวน์ 300 บาท/ขวด
 4. ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น
 5. ราคาพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ในวันนักขัตฤกษ์ เช่น วันสิ้นปี 31 ธันวา, วันวาเลนไทน์ 14 กุมภา, วันลอยกระทง, วันคริสมาสต์ อีฟ 24 ธันวา, ฯ

ขั้นตอนการจอง

 1. แจ้งชื่อจริง (ผู้เดินทาง 1 ท่าน) อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ วันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง ที่เบอร์ 095-038 5535 หรือจองออนไลน์ผ่านทาง Line ID : phuketdreamtour หรือ ทางอีเมล์ sales@phuketdreamcompany.asia
 2. ทางเจ้าหน้าที่จะส่งใบเสนอราคาไปให้ค่ะ
 3. ตรวจสอบรายละเอียด และชำระเงินโดย โอนผ่านธนาคาร หรือผ่านทาง ATM หรือโอนทางอินเตอร์เน็ต หรือชำระที่สำนักงาน หลังจากชำระเงินส่งหลักฐานการชำระมาที่ Line ID : phuketdreamtour หรือ sales@phuketdreamcompany.asia
 4. เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบยอดเงินความถูกต้อง และจะจัดส่งเอกสารใบจอง Confirm ไปให้ค่ะ

   ทัวร์วันเดย์ทริป-เที่ยวอยุธยา-ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล-กลับกรุงเทพ-เที่ยวราคาถูก-8   ทัวร์วันเดย์ทริป-เที่ยวอยุธยา-ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล-กลับกรุงเทพ-เที่ยวราคาถูก   ทัวร์วันเดย์ทริป-เที่ยวอยุธยา-ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล-กลับกรุงเทพ-เที่ยวราคาถูก-2

   ทัวร์วันเดย์ทริป-เที่ยวอยุธยา-ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล-กลับกรุงเทพ-เที่ยวราคาถูก-3   ทัวร์วันเดย์ทริป-เที่ยวอยุธยา-ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล-กลับกรุงเทพ-เที่ยวราคาถูก-4   ทัวร์วันเดย์ทริป-เที่ยวอยุธยา-ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล-กลับกรุงเทพ-เที่ยวราคาถูก-5

   ทัวร์วันเดย์ทริป-เที่ยวอยุธยา-ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล-กลับกรุงเทพ-เที่ยวราคาถูก-6   ทัวร์วันเดย์ทริป-เที่ยวอยุธยา-ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล-กลับกรุงเทพ-เที่ยวราคาถูก-7