One Day Trip Phuket Phi Phi Island Big Boat

ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือใหญ่ กิจกรรม : นั่งเรือชมวิว ดำผิวน้ำชมปะการัง – เกาะพีพีเล – อ่าวมาหยา – ถ้ำไวกิ้ง – อ่าวสามหาด – เกาะพีพีดอน

พีพี

รายละเอียด

07.30 น. ทีมงานจะรอรับจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ
08.00 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือ เช็คอินที่ท่าเทียบเรือรัษฎา ท่าเทียบเรือมาตรฐานประจำจังหวัดภูเก็ต ที่นี่นักท่องเที่ยวเยอะเลยเพราะเป็นท่าเรือหลักที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเที่ยวยังเกาะต่างๆ
08.30 น. ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ (เรือโดยสารปรับอากาศ) มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง ภายในเรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำหน้ากาก ท่อหายใจและเสื้อชูชีพถึงอ่าวมาหยา เลือกดำน้ำดูปะการัง พักผ่อนบนเรือ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามอัธยาศัย พนักงานอำนวยความสะดวก ดำน้ำชมปะการัง สนุกสนานกับการดำน้ำชมปะการังหลากสี และฝูงปลานานาชนิดรอบตัวท่าน นั่งเรือชมความงดงามของเกาะพีพีเล ได้แก่ อ่าวโล๊ะซามะ และถ้ำไวกิ้ง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน อิ่มอร่อยกับหลากเมนูอาหารไทยซีฟู้ดที่ร้านอาหารริมหาดบนเกาะพีพีดอน ท่านสามารถเดินเล่น เลือกซื้อของฝาก หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพความงดงามเป็นที่ระลึกเพราะมาทัวร์ภูเก็ต แล้วต้องมาที่เกาะแห่งนี้ละ
14.30 น. พร้อมกันที่ท่าเทียบเรืออ่าวต้นไทร เรือออกเดินทางกลับเกาะภูเก็ต บริการผลไม้บนเรือ พักผ่อน นั่งดาดฟ้าเรือชมบรรยากาศท้องทะเล พนักงานเสริฟ์อาหารว่าง
16.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
17.00 น. เดินทางถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย)

ผู้ใหญ่ 950 บาท เด็ก 750 บาท (4-12 ปี)

 

 

เฟอร์รี่

 

เฟอร์รี่

ราคานี้รวม

  1. รถรับส่งจากโรงแรม ( ในเขต ) – ท่าเรือ – โรงแรม
  2. ค่าเรือโดยสารปรับอากาศ ไป – กลับ
  3. ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
  4. อาหารกลางวัน
  5. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
  6. มัคคุเทศก์ประจำเรือ
  7. ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  1.  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  2.  ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมกับค่ารักษาความสะอาดเกาะ ท่านละ 20 บาท (ให้ลูกค้าจ่ายเอง)