ทัวร์วันเดย์ทริป เกาะรายา เกาะเฮ โดยเรือเร็ว เที่ยวภูเก็ต ราคาถูก

ทัวร์วันเดย์ทริป เกาะรายา เกาะเฮ โดยเรือเร็ว เที่ยวภูเก็ต ราคาถูก

เกาะเฮ เป็นเกาะที่ค่อนข้างได้รับความนิยม ที่นี่จะรวมทุกกิจกรรมทางน้ำ ไว้ด้วยกัน เรือลากร่ม เรือลากกล้วย เดินใต้ทะเล อีกทั้งที่นี่อยู่ไกลจาก ฝั่งภูเก็ตไม่มากนัก ใช้เวลาในการเดินทางจากท่าเรืออ่าวฉลอง มาที่เกาะรายา ประมาณ 15-20 นาที

” เกาะราชาใหญ่ ” เป็นเกาะที่มีความสวยงามนอกจากแนวปะการังน้ำตื้นที่ยังคงความงดงามแล้วก็ยังมีหาดทรายที่ขาวสะอาดซึ่งนี่ก็เป็นอีกจุดเด่นนึงของที่นี่ค่ะด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบเป็นธรรมชาติ ที่นี่เลยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากมากค่ะ

เกาะเฮ

รายละเอียด

08.30 น.รถรับจากโรงแรม (เวลารับที่แน่นอนขึ้นอยู่ที่ตั้งของโรงแรมที่คุณพัก)
09.30 น.เดินทางถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เช็คอินก่อนออกเดินทางโดยเรือเร็วใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 15-20 น.ถึงเกาะเฮ เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ หรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่หาดหรือเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำมากมาย เช่น พาราเซลลิ่ง บานาน่าโบ๊ท ซีวอล์กเกอร์ (กิจกรรมนี้ไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)
ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะรายา เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง บริเวณอ่าวปะตก หรือ อ่าวคนแก่ (ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำและคลื่นลมทะเล) สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง ตื่นตาตื่นใจ กับปะการังหลากสีสัน ปลานานาชนิด และชีวิตได้ทะเลหลากหลายชนิด หรือเลือกพักผ่อน ก่อนเตรียมตัวกลับท่าเรือ
13.30 น.รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนเกาะ พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00น.เดินทางกลับท่าเรือ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที เดินทางกลับที่พัก
17.00 น.เดินทางถึงโรงแรมที่พัก

 โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย)

ผู้ใหญ่1,000.- บาทเด็ก (4-11 ปี)800.- บาท

อัตราค่าบริการ เกาะราชา + เกาะเฮ + กิจกรรมเครื่องเล่น

ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะรายา-เกาะเฮ-พาราเซลลิ่ง-เที่ยวภูเก็ต-ราคาถูก-3

ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะรายา-เกาะเฮ-พาราเซลลิ่ง-เที่ยวภูเก็ต-ราคาถูก-2

ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะรายา-เกาะเฮ-พาราเซลลิ่ง-เที่ยวภูเก็ต-ราคาถูก-4

ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะรายา-เกาะเฮ-พาราเซลลิ่ง-เที่ยวภูเก็ต-ราคาถูก-5

ราคานี้รวม

  1. รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต ( ในเขต ) – ท่าเรือ – ที่พัก
  2. ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
  3. ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
  4. อาหารกลางวัน
  5. ค่าธรรมเนียมสถานที่
  6. มัคคุเทศก์ประจำเรือ
  7. ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  2.  ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น

   เกาะเฮ-วันเดย์ทริป-ภูเก็ต-6   เกาะเฮ-วันเดย์ทริป-ภูเก็ต-7   เกาะเฮ-วันเดย์ทริป-ภูเก็ต-8

   เกาะเฮ-วันเดย์ทริป-ภูเก็ต-5   เกาะเฮ-วันเดย์ทริป-ภูเก็ต-4   เกาะเฮ-วันเดย์ทริป-ภูเก็ต-3

   เกาะเฮ-วันเดย์ทริป-ภูเก็ต-2   เกาะเฮ-วันเดย์ทริป-ภูเก็ต   เกาะเฮ-วันเดย์ทริป-ภูเก็ต-9