Package แพ็คเกจทัวร์ ที่พัก กระบี่ 3 วัน 2 คืน สระมรกต

 

KB3202 : กระบี่ 3 วัน 2 คืน – ทัวร์ 4 เกาะ – ทะเลแหวก – สระมรกต – น้ำตกร้อน
วันที่ 1 รับท่านที่สนามบินกระบี่ หรือ บขส
รับจากสนามบินกระบี่ – ส่งท่านยังที่พัก
เวลา รายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยว
xx.xx น. เจ้าหน้าที่จะรอรับท่าน ที่สนามบิน กระบี่ หรือ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ในกรณีที่ท่านมารถบัส ท่านมั่นใจได้เลยว่าท่านจะสามารถพบเจอเจ้าหน้าที่ของเราได้อย่างแน่นอนเพราะเราจะโทรหาท่าน ในตอนเครื่องลง และท่านสามารถติดต่อเราได้ทุกเวลา ทั้ง เจ้าหน้าที่ที่ไปรับและ เจ้าหน้าที่ ที่ประจำ สำนักงาน
xx.xx น. จากนั้นนำท่านส่งโรงแรมที่พักเพื่อพักผ่อน ตามอัธยาศัย
วันที่ 2 ทัวร์ท่องทะเลกระบี่ 4 เกาะ – ทะเลแหวก โดยเรือเร็ว
กิจกรรม : นั่งเรือชมวิว ถ่ำพระนาง อ่าวไร่เลย์ แวะทะเลแหวก ว่ายน้ำเกาะไก่ ทานข้าวเกาะปอดะ
   วันเดย์-ทริป-ทัวร์-4-เกาะ-กระบี่-เรือเร็ว-อ่าว-ไร่เลย์-ถ้ำ-พระนาง วันเดย์-ทริป-ทัวร์-4-เกาะ-กระบี่-เรือเร็ว-อ่าว-ไร่เลย์ วันเดย์-ทริป-ทัวร์-4-เกาะ-กระบี่-เรือเร็ว-ทะเล-แหวก

วันเดย์-ทริป-ทัวร์-4-เกาะ-กระบี่-เรือเร็ว-ทะเล-แหวก-2 วันเดย์-ทริป-ทัวร์-4-เกาะ-กระบี่-เรือเร็ว-เกาะไก่-2 วันเดย์-ทริป-ทัวร์-4-เกาะ-กระบี่-เรือเร็ว-เกาะไก่

วันเดย์-ทริป-ทัวร์-4-เกาะ-กระบี่-เรือเร็ว-เกาะสี่ วันเดย์-ทริป-ทัวร์-4-เกาะ-กระบี่-เรือเร็ว-เกาะสี่-4 วันเดย์-ทริป-ทัวร์-4-เกาะ-กระบี่-เรือเร็ว-เกาะ-ปอดะ

วันเดย์-ทริป-ทัวร์-4-เกาะ-กระบี่-เรือเร็ว-เกาะ-ปอดะ-2 วันเดย์-ทริป-ทัวร์-4-เกาะ-กระบี่-เรือเร็ว-เกาะ-ปอดะ-3 วันเดย์-ทริป-ทัวร์-4-เกาะ-กระบี่-เรือเร็ว-เกาะ-ปอดะ-4

เวลา รายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยว
07.50-08.30 น. รถจะรอรับจากล็อบบี้โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ บริการเครื่องดื่ม ชากาแฟ ขนม
09.00 น. ลงเรือเร็ว ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ทะเลกระบี่ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)
09.30 น. นำท่านสู่หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม นำชม
ถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
อ่าวไร่เลย์ ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทั่วโลก ที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้
10.30 น. นำท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินทางบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเล
11.00 น. ถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดกล่อนเป็นเขารูปร่างเหมื่อน หัวไก่ เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
11.15 น. นำท่านสู่ เกาะสี่เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและ ปลาการ์ตูน ที่มีมากมาย
12.00 น. นำท่านขึ้น เกาะปอดะ
บริการ อาหารกลางวันแบบปิกนิก ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัด ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย
14.00 น. เดินทางถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ และพาท่านกลับสู่โรงแรม
 

วันที่ 3 ทัวร์สระมรกต – น้ำตกร้อน – รับที่โรงแรม และส่งกลับสนามบินกระบี่ หรือ ขนส่งกระบี่

เวลา รายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และ *Check out ออกจากโรงแรม
07.50-08.30 น. รถจะรอรับจากล็อบบี้โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ บริการเครื่องดื่ม ชากาแฟ ขนม
09.00 น. เดินทางสู่ อ.คลองท่อม โดยรถปรับอากาศ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
10.00 น. นำท่านสู่ น้ำตกร้อน Unseen in Thailand สปาแห่งธรรมชาติ เชิญทุกท่านแช่ไออุ่นของสายน้ำแร่จากใต้พิภพไหลผ่านชั้นน้ำตกหินปูน อุณหภูมิประมาณ 42 องศา ซึ่งเหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ (เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดกับสุขภาพ ควรแช่ประมาณ 15 นาที)
กระบี่-ทัวร์-น้ำตก-ร้อน-สระมรกต-วัน-เดย์-ทริป   กระบี่-ทัวร์-น้ำตก-ร้อน-สระมรกต-วัน-เดย์-ทริป-4
กระบี่-ทัวร์-น้ำตก-ร้อน-สระมรกต-วัน-เดย์-ทริป-2   กระบี่-ทัวร์-น้ำตก-ร้อน-สระมรกต-วัน-เดย์-ทริป-3
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ สบายๆ
กระบี่-ทัวร์-น้ำตก-ร้อน-สระมรกต-วัน-เดย์-1   กระบี่-ทัวร์-น้ำตก-ร้อน-สระมรกต-วัน-เดย์-2
12.30 น. นำท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทย เป็นสถานที่ที่ มีนกแต้วแร้วท้องดำ นกที่ครั้งหนึ่งได้สูญพันธ์ไปแล้ว แต่มาพบที่นี้ซึ่งมีเพียงไม่กี่ตัว
กระบี่-ทัวร์-น้ำตก-ร้อน-สระมรกต-วัน-เดย์-3    กระบี่-ทัวร์-น้ำตก-ร้อน-สระมรกต-วัน-เดย์-4
กระบี่-ทัวร์-น้ำตก-ร้อน-สระมรกต-วัน-เดย์-5
สระมรกต Unseen in Thailand สระน้ำสีเขียวมรกตใจกลางป่า เปรียบได้ดั่งเปฌนสระว่ายน้ำกลางธรรมชาติ เชิญทุกท่านเล่นน้ำได้อัธยาศัย
กระบี่-ทัวร์-น้ำตก-ร้อน-สระมรกต-วัน-เดย์-6   กระบี่-ทัวร์-น้ำตก-ร้อน-สระมรกต-วัน-เดย์-7
กระบี่-ทัวร์-น้ำตก-ร้อน-สระมรกต-วัน-เดย์-8   กระบี่-ทัวร์-น้ำตก-ร้อน-สระมรกต-วัน-เดย์-9
14.30 น. เดินทางถึง วัดถ่ำเสือ วัดที่สำคัญของกระบี่ นำท่านชมต้นไม้พันปี ในหุบเขาคีรีวงศ์และกราบสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ศาลาหลวงปู่ทวด และถ้าท่านโชคดีจะได้กราบนมัสการ พระอาจารย์จำเนียร เกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดนี้เป็นที่นับถือของชาวพุทธทั่วโลก
กระบี่-ทัวร์-น้ำตก-ร้อน-สระมรกต-วัด-ถ่ำเสือ   กระบี่-ทัวร์-น้ำตก-ร้อน-สระมรกต-วัด-ถ่ำเสือ-2
กระบี่-ทัวร์-น้ำตก-ร้อน-สระมรกต-วัด-ถ่ำเสือ-3   กระบี่-ทัวร์-น้ำตก-ร้อน-สระมรกต-วัด-ถ่ำเสือ-4
16.00 น. นำท่านส่งโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
17.00 น. นำท่านส่งโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
 

**ควรมีเที่ยวบินตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป

โปรแกรมทัวร์นี้รวม
บริการรถรับ – ส่ง จากสนามบินไปยังโรงแรมที่พัก
  ห้องพัก 3 วัน 2 คืน ( รวมอาหารเช้า )
  โปรแกรมทัวร์ 4 เกาะ กระบี่ โดยเรือเร็ว อาหารกลางวัน ขนมว่าง และน้ำดื่ม อุปกรณ์ดำน้ำตื้น  เสื้อชูชีพ 
  โปรแกรมทัวร์ สระมรกต – น้ำตกร้อน
  รถรับส่ง  โรงแรม – ท่าเรือ – โรงแรม  ทุกโปรแกรมทัวร์ที่ระบุไว้
  ไกด์ประจำเรือ
  ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์นี้ไม่รวม
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( 7% )
  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( 3% )
  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินของทุกธนาคาร

 

จองด่วนตอนนี้ ก่อนโรงแรมเต็มนะค่ะ

ราคาโปรแกรมทัวร์นี้สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2561 

*เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

โรงแรมบริเวณในเมืองกระบี่
ที่พัก-ใน-กระบี่-ราคาถูก-อิน-แอน์-ออน-รับจอง-ที่พัก-200

3,800.-บาท/ท่าน
INN & OMM Resident Krabi (Superior)

โรงแรม-3-ดาว-ภูเก็ต

ที่พัก-โรงแรม-ราคา-ถูก-กระบี่-รับ-จอง-ดีอันดามัน-กระบี่

4,600.-บาท/ท่าน
(01 พ.ย. 60 – 31 ธ.ค. 60
& 01 ม.ค.61 – 28 ก.พ.61
เพิ่ม 300.-บาท/ท่าน)
Dee Andaman Hotel Pool Bar Krabi (Deluxe)

โรงแรม-3-ดาว-ภูเก็ต

รับ-จอง-ที่พัก-ราคา-ถูก-กระบี่-บ้านอันดามัน-ใน-เมือง-3-ดาว-200

4,100.-บาท/ท่าน
(21 ธ.ค. 60 – 10 ม.ค. 61
เพิ่ม 300.-บาท/ท่าน)
Baan Andaman Hotel Krabi (Deluxe)

โรงแรม-3-ดาว-ภูเก็ต

sleep-whale-hotel-muang-krabi-2

4,200.-บาท/ท่าน
(28 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61
เพิ่ม 300.-บาท/ท่าน)
Sleep Whale Hotel Krabi (Superior)

โรงแรม-3-ดาว-ภูเก็ต

 

 

โรงแรมในบริเวณอ่าวนาง
โรงแรม-ที่พัก-ราคา-ถูก-3-ดาว-อ่าว-นาง-วีว่า-รีสอร์ท-กระบี่-หาดนพรัตน์-2

*ติดต่อสอบถาม
Aonang Viva Resort Krabi (Superior)

โรงแรม-3-ดาว-ภูเก็ต

โรงแรม-ที่พัก-ติด-หาด-กระบี่-บีสเทอเรซ-6

5,200.-บาท/ท่าน
(20 ธ.ค. 60 – 10 ม.ค. 61
เพิ่ม 700.-บาท/ท่าน)
Beach Terrace Hotel Krabi (Superior)

โรงแรม-3-ดาว-ภูเก็ต

รับจอง-ที่พัก-โรงแรม-กระบี่-ปาล์ม-พาราไดซ์-รีสอร์ท-ห้องพัก-ราคาถูก-3

4,400.-บาท/ท่าน
(20 ธ.ค. 60 – 10 ม.ค. 61
เพิ่ม 500.-บาท/ท่าน)
Palm Paradise Resort Hotel Krabi (Palm Garden Villa)

 โรงแรม-3-ดาว-ภูเก็ต

รับจอง-โรงแรม-ที่พัก-นาคาปุระ-รีสอร์ท-แอดน์-สปา-กระบี่-2

5,200.-บาท/ท่าน
(20 ธ.ค. 60 – 10 ม.ค. 61
เพิ่ม 700.-บาท/ท่าน)
Aonang Nagapura Resort & Spa (Deluxe)

โรงแรม-4-ดาว-ภูเก็ต

ที่พัก-ใกล้-หาด-นพรัตน์-หาด-อ่าวนาง-กระบี่-apple-a-day-200

5,000.-บาท/ท่าน
(21 ธ.ค. 60 – 10 ม.ค. 61
เพิ่ม 1,100.-บาท/ท่าน)
Apple A Day Resort Krabi (Deluxe)

 โรงแรม-4-ดาว-ภูเก็ต

the-small-hotel-krabi-ao-nang-beach-7

*ติดต่อสอบถาม
The Small Hotel Krabi

 โรงแรม-4-ดาว-ภูเก็ต

โรงแรม-ที่พัก-กระบี่-อ่าวนาง-หาดนพรัตน์-srisuksant-krabi-4

5,000.-บาท/ท่าน
(20 ธ.ค. 60 – 10 ม.ค. 61
เพิ่ม 800.-บาท/ท่าน)
Srisuksant Resort Krabi (Superior)

โรงแรม-4-ดาว-ภูเก็ต

ao-nang-sunset-hotel-krabi-2

5,000.-บาท/ท่าน
(20 ธ.ค. 60 – 31 ม.ค. 61
เพิ่ม 500.-บาท/ท่าน)
Ao nang Sunset Hotel Krabi (Superior)

โรงแรม-3-ดาว-ภูเก็ต

ao-nang-mountain-view-hotel-krabi-2

*ติดต่อสอบถาม
Ao nang Mountain View Hotel Krabi

โรงแรม-3-ดาว-ภูเก็ต

krabi-hotel-marina-express-fisherman-aonang-5

4,400.-บาท/ท่าน
(24 ธ.ค. 60 – 10 ม.ค. 61
เพิ่ม 1,600.-บาท/ท่าน)
(11 ม.ค. 61 – 28 ก.พ. 61
เพิ่ม 600.-บาท/ท่าน)
Marina Express Fisherman (Deluxe) 

โรงแรม-3-ดาว-ภูเก็ต

hotel-krabi-deevana-plaza-aonang-beach-thailand-3

5,700.-บาท/ท่าน
(21 ธ.ค. 60 – 10 ม.ค. 61
เพิ่ม 2,500.-บาท/ท่าน)
Deevana Plaza Krabi Aonang (Deluxe)

โรงแรม-4-ดาว-ภูเก็ต

hotel-ananta-burin-resort-krabi-aonang-beach-2

4,800.-บาท/ท่าน
(21 ธ.ค. 60 – 10 ม.ค. 61
เพิ่ม 1,200.-บาท/ท่าน)
(11 ม.ค. 61 – 28 ก.พ. 61
เพิ่ม 600.-บาท/ท่าน)
Ananta Burin Resort Krabi (Superior)

โรงแรม-4-ดาว-ภูเก็ต

krabi-accommodation-sugar-marina-cliffhanger-aonang-beach-25

4,500.-บาท/ท่าน
(24 ธ.ค. 60 – 10 ม.ค. 61
เพิ่ม 1,600.-บาท/ท่าน)
(11 ม.ค. 61 – 28 ก.พ. 61
เพิ่ม 600.-บาท/ท่าน)
Sugar Marina Cliffhanger (Deluxe) 

โรงแรม-4-ดาว-ภูเก็ต

krabi-four-star-accommodation-bluesotel-aonang-beach-21

6,400.-บาท/ท่าน
(20 ธ.ค. 60 – 15 ม.ค. 61
เพิ่ม 1,000.-บาท/ท่าน)
BlueSotel Krabi (Superior)

โรงแรม-4-ดาว-ภูเก็ต

krabi-four-star-accommodation-deevana-krabi-resort-aonang-18

5,400.-บาท/ท่าน
(24 ธ.ค. 60 – 5 ม.ค. 61
เพิ่ม 3,000.-บาท/ท่าน)
(11 ม.ค. 61 – 28 ก.พ. 61
เพิ่ม 1,000.-บาท/ท่าน)
Deevana Krabi Resort (Deluxe)

โรงแรม-4-ดาว-ภูเก็ต

krabi-accommodation-buri-tara-resort-ao-nang-beach-15

5,400.-บาท/ท่าน
(20 ธ.ค. 60 – 15 ม.ค. 61
เพิ่ม 1,000.-บาท/ท่าน)
Buri Tara Resort (Superior)

โรงแรม-4-ดาว-ภูเก็ต

krabi-accommodation-three-star-ibis-styles-ao-nang-beach-9

4,300.-บาท/ท่าน
(28 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61
เพิ่ม 1,200.-บาท/ท่าน)
Ibis Styles Ao Nang (Standard)

โรงแรม-3-ดาว-ภูเก็ต