ทัวร์วันเดย์ทริป อ่าวพังงา เขาตะปู พายเรือแคนู โดยเรือเร็ว เที่ยวภูเก็ต ราคาถูก

วันเดย์ทัวร์อ่าวพังงา – เขาตะปู – เกาะห้อง พายแคนู – เกาะปันหยี โดยเรือเร็ว

ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-เร็ว-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-4   ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-เร็ว-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-5   ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-เร็ว-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-8

ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-เร็ว-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-7   ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-เร็ว-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-6   ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-เร็ว-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-11

รายละเอียดโปรแกรม

08.00-09.00 น.รถรอรับจากล็อบบี้โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ
09.45-10.00 น.ลงเรือเร็ว ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ่าวพังงา สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดกับความสวยงามของ “เกาะพนัก”
-นำท่านสู่ “เกาะห้องพังงา” ลักษณะเป็นลากูน และสนุกสนานกับกิจกรรมพายเรือแคนู ชมป่าโกงกาง
-นำท่านเที่ยวชม “เขาตะปู” สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง James Bond 007 และชมความมหัศจรรย์ของ “เขาพิงกัน”
12.00 น.แวะหมู่บ้านกลางน้ำ หรือ “เกาะปันหยี” ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน และรับประทานอาหารเที่ยง
หลังจากรัปประทานเสร็จท่านสามารถเดินเล่น หรือ เลือกซื้อของฝากพื้นเมือง
14.00 น.แวะชม “ถ่ำไอศครีม” ชมความงามของหินงอกหินย้อย
15.00 น.นำท่านสู่ “เกาะนาคา” ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยได้ตามสบาย ว่ายน้ำ อาบแดด ถ่ายรูป
16.30 น.เดินทางถึงท่าเรือ และพาท่านส่งกลับไปยังที่พักอย่างปลอดภัย

 

อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย)

ผู้ใหญ่1,700.- บาทเด็ก (4-10 ปี)1,400.- บาท

ราคานี้รวม

  • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต – ท่าเรือ – ที่พัก
  • ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
  • ค่าเรือแคนนู และชูชีพ
  • อาหารกลางวัน ขนมว่าง ผลไม้ และน้ำดื่ม น้ำมะพร้าว(ลูก)
  • มัคคุเทศก์
  • ประกันอุบัติเหตุ

   ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-หางยาง-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-4   ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-หางยาง-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-3   ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-หางยาง-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-6

   ทัวร์-เกาะ-พีพี-อ่าวมาหยา-เกาะ-ไม้ไผ่-เรือเร็ว-ภูเก็ต-6   ทัวร์-อ่าวพังงา-เกาะห้อง-เขาตะปู-พายแคนู-เกาะ-ปันหยี-เรือเร็ว   ทัวร์-อ่าวพังงา-เกาะห้อง-เขาตะปู-พายแคนู-เกาะ-ปันหยี-เรือเร็ว-2

   ทัวร์-อ่าวพังงา-เกาะห้อง-เขาตะปู-พายแคนู-เกาะ-ปันหยี-เรือเร็ว-3   ทัวร์-อ่าวพังงา-เกาะห้อง-เขาตะปู-พายแคนู-เกาะ-ปันหยี-เรือเร็ว-6   ทัวร์-อ่าวพังงา-เกาะห้อง-เขาตะปู-พายแคนู-เกาะ-ปันหยี-เรือเร็ว-4

   ทัวร์-อ่าวพังงา-เกาะห้อง-เขาตะปู-พายแคนู-เกาะ-ปันหยี-เรือเร็ว-56   ทัวร์-อ่าวพังงา-เกาะห้อง-เขาตะปู-พายแคนู-เกาะ-ปันหยี-เรือเร็ว-5