phang nga bay james bond naka island bigboat

ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือใหญ่-เขาตะปู-1400   ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือใหญ่-เขาตะปู-1400-2   ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือใหญ่-เขาตะปู-1400-5

ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-เร็ว-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-4   ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-เร็ว-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-5   ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-เร็ว-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-8

ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-เร็ว-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-7   ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-เร็ว-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-6   ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-เร็ว-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-11

รายละเอียดโปรแกรม

07.30-08.15 น. รถจะรอรับจากล็อบบี้โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ อ่าวปอ
09.00 น. ลงเรือใหญ่ ออกเดินทางจาก อ่าวปอ มุ่งหน้าสู่ อ่าวพังงา สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดกับความสวยงามของ “เกาะพนัก” สนุกสนานไปกับการพายเรือแคนู
-นำท่านสู่ “เกาะห้อง” ลักษณะเป็นลากูน และสนุกสนานกับกิจกรรมพายเรือแคนู ชมป่าโกงกาง
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ
14.00 น. -นำท่านเที่ยวชม “เขาตะปู” สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง James Bond 007 และชมความมหัศจรรย์ของ “เขาพิงกัน”
15.00 น. นำท่านสู่ “เกาะนาคา” ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยได้ตามสบาย ว่ายน้ำ อาบแดด ถ่ายรูป
16.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ และพาท่านส่งกลับไปยังที่พักอย่างปลอดภัย

อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย)

ผู้ใหญ่ 1,400 บาท เด็ก 1,200 บาท

ราคานี้รวม

  • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต – ท่าเรือ – ที่พัก
  • ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
  • ค่าเรือแคนนู และชูชีพ
  • อาหารกลางวัน ขนมว่าง ผลไม้ และน้ำดื่ม
  • มัคคุเทศก์
  • ประกันอุบัติเหตุ

   ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือใหญ่-เขาตะปู-1400-3   ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือใหญ่-เขาตะปู-1400-4   ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-เร็ว-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-5

ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-เร็ว-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-9   ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-เร็ว-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-10