Phuket City Tours Chalong Temple Old Town Promthep Cape

Phuket-City-Tour-Chalong-Temple-Old-Town-Karon-View-Point

 

เริ่มต้นด้วยการรับท่าน จากโรงแรมที่ท่านพัก เดินทางสู่จุดชมวิวเขารัง หลังจากนั้นพาท่านเข้าชมเมืองเก่าภูเก็ต ตึกสไตล์ชิโนโปตุกีส หรืออาจจะแวะซื้อของฝาก ถ่ายรูปกับตึกเก่า
เดินทางต่อเพื่อไปนมัสการ “หลวงห่อแซ่ม” หรือ “วัดฉลอง” ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ต
แวะทานอาหารมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารพื้นเมือง (มื้อเที่ยงไม่รวมในโปรแกรม)
แวะชมจุดชมวิว 3 อ่าว ที่สามารถมองเห็นได้ทั้ง หาดกะตะน้อย หาดกะตะใหญ่ และหาดกะรน
และส่งท้ายด้วยแหลมพรหมเทพ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุด และขึ้นชื่อของภูเก็ต

**โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศและเวลาที่ท่านเลือกเดินทาง**

ราคาทัวร์
Phuket City Tour เวลา 5 ชั่วโมง
รถเก๋ง (1-4 ท่าน) รถตู้ (5-11 ท่าน)
1,900.-บาท/โปรแกรม 2,200.-บาท/โปรแกรม

ราคานี้รวม

  • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต – รายละเอียดตามโปรแกรม – ที่พัก
  • ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น