Phuket Ladyboy Simon Cabaret Show Patong

ไซม่อน คาบาเรต์โชว์ ป่าตอง ภูเก็ต
เป็นการแสดงระดับโลกที่นำเสนอมรดกทางศิลปะ ดนตรี ความงดงามของเครื่องแต่งกาย การ้องเพลง เครื่องแต่งกายและฉากที่วิจิตรงดงาม ความมหัศจรรย์ของเทคนิคพิเศษที่ทันสมัยทำให้เหตุการณ์ที่ปรากฏบนเวทีสมจริงที่สุดผู้ชมรู้สึกเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง และเมื่อไม่นานมานี้ได้ทำการปรับปรุงใหม่ ให้มีความทันสมัยมากกว่าเดิม

การแสดงมี 2 รอบ เริ่มเวลา 19.30 น. และ 21.30 น. ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที (ไม่มีช่วงพัก) ประตูเปิดเปิดให้บริการเวลา 17.00 น.

   ภูเก็ต-ไซม่อน-คาบาเรต์-โชว์-ป่าตอง-9   ภูเก็ต-ไซม่อน-คาบาเรต์-โชว์-ป่าตอง-8   ภูเก็ต-ไซม่อน-คาบาเรต์-โชว์-ป่าตอง-7

   ภูเก็ต-ไซม่อน-คาบาเรต์-โชว์-ป่าตอง-6   ภูเก็ต-ไซม่อน-คาบาเรต์-โชว์-ป่าตอง-5   ภูเก็ต-ไซม่อน-คาบาเรต์-โชว์-ป่าตอง-4

   ภูเก็ต-ไซม่อน-คาบาเรต์-โชว์-ป่าตอง-3   ภูเก็ต-ไซม่อน-คาบาเรต์-โชว์-ป่าตอง-2   ภูเก็ต-ไซม่อน-คาบาเรต์-โชว์-ป่าตอง

การแสดงรอบแรก โชว์เวลา 19.30 – 21.00 น.

18.30 น. พนักงานรับทุก ๆ ท่านจาก ล๊อบบี้โรงแรม เพื่อเดินทางสู่ ภูเก็ตไซม่อนคาบาเร่
19.30-21.00 น. ตื่นตา ตื่นใจกับการรับชมการแสดงของเหล่านักแสดงที่มากด้วย ความสามารถและประสบการณ์
21.15 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก โดยสวัสดิภาพ

การแสดงรอบแรก โชว์เวลา 21.30 – 23.00 น.

20.30 น. พนักงานรับทุก ๆ ท่านจาก ล๊อบบี้โรงแรม เพื่อเดินทางสู่ ภูเก็ตไซม่อนคาบาเร่
21.30-23.00 น. ตื่นตา ตื่นใจกับการรับชมการแสดงของเหล่านักแสดงที่มากด้วย ความสามารถและประสบการณ์
23.15 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก โดยสวัสดิภาพ

การแสดงรอบแรก โชว์เวลา 19.30 – 21.00 น.

คนไทย ต่างชาติ
ที่นั่งชั้นธรรมดา
(โชว์อย่างเดียว)
ผู้ใหญ่ 700 800
เด็ก 600 700
ที่นั่งขั้น วีไอพี
(โชว์อย่างเดียว)
ผู้ใหญ่ 800 900
เด็ก 700 800

หมายเหตุ

  • ฟรีรถรับ-ส่ง เฉพาะหาดกะรน หาดกะตะ หาดป่าตอง 
  • เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 130 ซม. คิดราคาเด็ก