บริการเช่าเรือเหมาลำตกปลา กลางวัน ทรอลิ่ง สปินนิ่ง เที่ยวภูเก็ต ราคาถูก

บริการเช่าเรือเหมาลำตกปลา กลางวัน กลางคืน ทรอลิ่ง สปินนิ่ง เที่ยวภูเก็ต ราคาถูก. ทัวร์ภูเก็ต ดรีม มีบริการให้เช่าเรือเหมาลำตกปลาทั้งแบบวันเดย์ทริป กลางคืน ที่ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะไปตกปลาบริเวณไหน เช่น เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย เกาะพีพี เกาะรอก หรือเกาะสิมิลัน เป็นต้น

1.อัตราค่าบริการ ตกปลาแบบ หน้าดิน (Fishing) และ ลากปลา-ทรอลิ่ง (Trolling)

รายการทัวร์จำนวนผู้โดยสารราคาปรกติราคาโปร
เกาะราชาใหญ่ (กลางวัน)1-4 ท่าน13,000.-9,000.-
เกาะราชาใหญ่ (กลางวัน)5-8 ท่าน15,000.-10,700.-
เกาะราชาใหญ่ (กลางวัน)9-12 ท่าน17,000.-12,300.-
เกาะราชาใหญ่ + เกาะราชาน้อย (กลางวัน)1-4 ท่าน16,000.-12,300.-
เกาะราชาใหญ่ + เกาะราชาน้อย (กลางวัน)5-8 ท่าน18,000.-14,450.-
เกาะราชาใหญ่ + เกาะราชาน้อย (กลางวัน)9-12 ท่าน20,000.-16,600.-

ทัวร์วันเดย์ทริป-ตกปลาใหญ่-เกาะราชาใหญ่-เรือตกปลา-เที่ยวภูเก็ต-ราคาถูก

เช่าเรือเหมาลำ-ตกปลา-ราชาใหญ่-ราชาน้อย-ภูเก็ต-7 เช่าเรือเหมาลำ-ตกปลา-ราชาใหญ่-ราชาน้อย-ภูเก็ต เช่าเรือเหมาลำ-ตกปลา-ราชาใหญ่-ราชาน้อย-ภูเก็ต-2 เช่าเรือเหมาลำ-ตกปลา-ราชาใหญ่-ราชาน้อย-ภูเก็ต-3 เช่าเรือเหมาลำ-ตกปลา-ราชาใหญ่-ราชาน้อย-ภูเก็ต-4 เช่าเรือเหมาลำ-ตกปลา-ราชาใหญ่-ราชาน้อย-ภูเก็ต-5
บริการเช่าเรือเหมาลำตกปลา-กลางวัน-กลางคืน-ทรอลิ่ง-สปินนิ่ง-เที่ยวภูเก็ต-ราคาถูก-7

ราคานี้รวม

 • รถรับส่งจากที่พัก – ท่าเรือ – ที่พัก (ในเขตพื้นที่ ป่าตอง / กะตะ / กะรน )
 • ค่าเรือบริการตามโปรแกรม
 • กัปตัน และลูกเรือ
 •  อุปกรณ์ตกปลาต่างๆครบชุด และเสื้อชูชีพ
 • อาหารกลางวัน ขนมว่างหรือผลไม้ และน้ำดื่ม
 • ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

 1. อุปกรณ์ดำน้ำตื้นต้องเช่ากับทางเรือโดยคิดค่าบริการ 100.-บาท
 2. ภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น
 5. รูปเรือตกปลาเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนเรือได้ตามสภาพอากาศโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า