บริการเช่าเรือเหมาลำตกปลา กลางวัน กลางคืน ทรอลิ่ง สปินนิ่ง เที่ยวภูเก็ต ราคาถูก

บริการเช่าเรือเหมาลำตกปลา กลางวัน กลางคืน ทรอลิ่ง สปินนิ่ง เที่ยวภูเก็ต ราคาถูก. ทัวร์ภูเก็ต ดรีม มีบริการให้เช่าเรือเหมาลำตกปลาทั้งแบบวันเดย์ทริป กลางคืน หรือแบบ 3 วัน 2 คืน ที่ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะไปตกปลาบริเวณไหน เช่น เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย เกาะพีพี เกาะรอก หรือเกาะสิมิลัน เป็นต้น

อัตราค่าบริการ ตกปลาแบบ ลากปลา หรือ ทรอลิ่ง

รายการทัวร์จำนวนผู้โดยสารราคาปรกติราคาโปร
ลากปลา-ทรอลิ่ง (กลางวัน)
เกาะราชาใหญ่
1-4 ท่าน1,200.-9,650.-
ลากปลา-ทรอลิ่ง (กลางวัน)
เกาะราชาใหญ่
5-8 ท่าน14,000.-11,770.-
ลากปลา-ทรอลิ่ง (กลางวัน)
เกาะราชาใหญ่
9-12 ท่าน16,000.-13,380.-
ลากปลา-ทรอลิ่ง (กลางวัน)
เกาะราชาใหญ่-เกาะราชาน้อย
1-4 ท่าน16,000.-12,300.-
ลากปลา-ทรอลิ่ง (กลางวัน)
เกาะราชาใหญ่-เกาะราชาน้อย
5-8 ท่าน18,000.-14,450.-
ลากปลา-ทรอลิ่ง (กลางวัน)
เกาะราชาใหญ่-เกาะราชาน้อย
9-12 ท่าน20,000.-16,600.-

อัตราค่าบริการ ตกปลาแบบ หน้าดิน หรือ สปินนิ่ง

รายการทัวร์จำนวนผู้โดยสารราคาปรกติราคาโปร
ตกปลา-สปินนิ่ง (กลางวัน)
บริเวณเกาะไม้ท่อน
1-4 ท่าน12,000.-10,380.-
ตกปลา-สปินนิ่ง (กลางวัน)
บริเวณเกาะไม้ท่อน
5-8 ท่าน14,000.-12,300.-
ตกปลา-สปินนิ่ง (กลางวัน)
บริเวณเกาะไม้ท่อน
9-12 ท่าน16,000.-14,450.-

ราคานี้รวม

 • รถรับส่งจากที่พัก – ท่าเรือ – ที่พัก (ในเขตพื้นที่ ป่าตอง/กะตะ/กะรน )
 • ค่าเรือบริการตามโปรแกรม
 • กัปตัน และลูกเรือ
 •  อุปกรณ์ตกปลาต่างๆครบชุด และเสื้อชูชีพ
 • อาหารกลางวัน ขนมว่างหรือผลไม้ และน้ำดื่ม
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

 1. อุปกรณ์ดำน้ำตื้นต้องเช่ากับทางเรือโดยคิดค่าบริการ 100.-บาท
 2. *รถรับส่งเฉพาะตกปลาตอนกลางคืน และ 3 วัน 2 คืน
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น
 5. รูปเรือตกปลาเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนเรือได้ตามสภาพอากาศดดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทัวร์วันเดย์ทริป-ตกปลาใหญ่-เกาะราชาใหญ่-เรือตกปลา-เที่ยวภูเก็ต-ราคาถูก

บริการเช่าเรือเหมาลำตกปลา-กลางวัน-กลางคืน-ทรอลิ่ง-สปินนิ่ง-เที่ยวภูเก็ต-ราคาถูก-6

บริการเช่าเรือเหมาลำตกปลา-กลางวัน-กลางคืน-ทรอลิ่ง-สปินนิ่ง-เที่ยวภูเก็ต-ราคาถูก

บริการเช่าเรือเหมาลำตกปลา-กลางวัน-กลางคืน-ทรอลิ่ง-สปินนิ่ง-เที่ยวภูเก็ต-ราคาถูก-2

บริการเช่าเรือเหมาลำตกปลา-กลางวัน-กลางคืน-ทรอลิ่ง-สปินนิ่ง-เที่ยวภูเก็ต-ราคาถูก-3

บริการเช่าเรือเหมาลำตกปลา-กลางวัน-กลางคืน-ทรอลิ่ง-สปินนิ่ง-เที่ยวภูเก็ต-ราคาถูก-4

บริการเช่าเรือเหมาลำตกปลา-กลางวัน-กลางคืน-ทรอลิ่ง-สปินนิ่ง-เที่ยวภูเก็ต-ราคาถูก-5

บริการเช่าเรือเหมาลำตกปลา-กลางวัน-กลางคืน-ทรอลิ่ง-สปินนิ่ง-เที่ยวภูเก็ต-ราคาถูก-7