บริการเช่าเรือเหมาลำตกปลา กลางวัน กลางคืน ทรอลิ่ง สปินนิ่ง เที่ยวภูเก็ต ราคาถูก

บริการเช่าเรือเหมาลำตกปลา กลางวัน กลางคืน ทรอลิ่ง สปินนิ่ง เที่ยวภูเก็ต ราคาถูก. ทัวร์ภูเก็ต ดรีม มีบริการให้เช่าเรือเหมาลำตกปลาทั้งแบบวันเดย์ทริป กลางคืน หรือแบบ 3 วัน 2 คืน ที่ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะไปตกปลาบริเวณไหน เช่น เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย เกาะพีพี เกาะรอก หรือเกาะสิมิลัน เป็นต้น

อัตราค่าบริการ ตกปลาแบบ ลากปลา หรือ ทรอลิ่ง

รายการทัวร์ เส้นทาง จำนวนผู้โดยสาร ราคา
ลากปลา-ทรอลิ่ง (กลางวัน) เกาะราชาใหญ่ 1-4 ท่าน 9,000.-
ลากปลา-ทรอลิ่ง (กลางวัน) เกาะราชาใหญ่ 5-8 ท่าน 12,000.-
ลากปลา-ทรอลิ่ง (กลางวัน) เกาะราชาใหญ่ 9-12 ท่าน 14,000.-
ลากปลา-ทรอลิ่ง (กลางวัน) เกาะราชาใหญ่-เกาะราชาน้อย 1-4 ท่าน 14,000.-
ลากปลา-ทรอลิ่ง (กลางวัน) เกาะราชาใหญ่-เกาะราชาน้อย 5-8 ท่าน 16,000.-
ลากปลา-ทรอลิ่ง (กลางวัน) เกาะราชาใหญ่-เกาะราชาน้อย 9-12 ท่าน 18,000.-
*ลากปลา-ทรอลิ่ง (กลางคืน) เกาะราชาใหญ่ 1-10 ท่าน 17,000.-
*ลากปลา-ทรอลิ่ง (3 วัน 2 คืน) เกาะรอก/เกาะสิมิลัน 1-10 ท่าน 69,000.-

อัตราค่าบริการ ตกปลาแบบ หน้าดิน หรือ สปินนิ่ง

รายการทัวร์ เส้นทาง จำนวนผู้โดยสาร ราคา
ตกปลา-สปินนิ่ง (กลางวัน) บริเวณเกาะไม้ท่อน 1-4 ท่าน 12,000.-
ตกปลา-สปินนิ่ง (กลางวัน) บริเวณเกาะไม้ท่อน 5-8 ท่าน 13,000.-
ตกปลา-สปินนิ่ง (กลางวัน) บริเวณเกาะไม้ท่อน 9-12 ท่าน 15,000.-
*ตกปลา-สปินนิ่ง (กลางคืน) เกาะราชาใหญ่ 1-10 ท่าน 17,000.-
*ตกปลา-สปินนิ่ง (3 วัน 2 คืน) เกาะรอก/เกาะสิมิลัน 1-10 ท่าน 69,000.-

ราคานี้รวม

 • รถรับส่งจากที่พัก – ท่าเรือ – ที่พัก (ในเขตพื้นที่ ป่าตอง/กะตะ/กะรน )
 • ค่าเรือบริการตามโปรแกรม
 • กัปตัน และลูกเรือ
 •  อุปกรณ์ตกปลาต่างๆครบชุด และเสื้อชูชีพ
 • อาหารกลางวัน ขนมว่างหรือผลไม้ และน้ำดื่ม
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

 1. อุปกรณ์ดำน้ำตื้นต้องเช่ากับทางเรือโดยคิดค่าบริการ 100.-บาท
 2. *รถรับส่งเฉพาะตกปลาตอนกลางคืน และ 3 วัน 2 คืน
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น
 5. รูปเรือตกปลาเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนเรือได้ตามสภาพอากาศดดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทัวร์วันเดย์ทริป-ตกปลาใหญ่-เกาะราชาใหญ่-เรือตกปลา-เที่ยวภูเก็ต-ราคาถูก

บริการเช่าเรือเหมาลำตกปลา-กลางวัน-กลางคืน-ทรอลิ่ง-สปินนิ่ง-เที่ยวภูเก็ต-ราคาถูก-6

บริการเช่าเรือเหมาลำตกปลา-กลางวัน-กลางคืน-ทรอลิ่ง-สปินนิ่ง-เที่ยวภูเก็ต-ราคาถูก

บริการเช่าเรือเหมาลำตกปลา-กลางวัน-กลางคืน-ทรอลิ่ง-สปินนิ่ง-เที่ยวภูเก็ต-ราคาถูก-2

บริการเช่าเรือเหมาลำตกปลา-กลางวัน-กลางคืน-ทรอลิ่ง-สปินนิ่ง-เที่ยวภูเก็ต-ราคาถูก-3

บริการเช่าเรือเหมาลำตกปลา-กลางวัน-กลางคืน-ทรอลิ่ง-สปินนิ่ง-เที่ยวภูเก็ต-ราคาถูก-4

บริการเช่าเรือเหมาลำตกปลา-กลางวัน-กลางคืน-ทรอลิ่ง-สปินนิ่ง-เที่ยวภูเก็ต-ราคาถูก-5

บริการเช่าเรือเหมาลำตกปลา-กลางวัน-กลางคืน-ทรอลิ่ง-สปินนิ่ง-เที่ยวภูเก็ต-ราคาถูก-7