กระบี่ กิจกรรมผาดโผน ท้าทายความสูง ปีนผา อ่าวไร่เลย์. อ่าวไร่เลย์ มีสภาพเป็นเหมือนเกาะ ในเขตพื้นที่ตำบลอ่าวนาง โดยใช้เรือหางยาวในการเดินทาง ใช้เวลาเพียง 15 นาที ไร่เลย์มีลักษณะคล้ายรูปค้อนปอนด์ หัวค้อนทั้งสองข้างเป็นโขดเขาหินปูน มีหาดเล็ก ๆ ที่งดงามมากอยู่ทางด้านนอกชื่อหาดพระนาง ส่วนด้านในมีหาดน้ำเมาทอดโค้งอยู่ทางตะวันออกและมีหาดไร่เลย์ตะวันตกทอดยาวอยู่ในฟากตรงข้าม ต่อเนื่องไปถึงอ่าวต้นไทร ที่ราบแคบๆ ระหว่างหาดทั้งสองก็คือส่วนของ ด้ามค้อนที่ทอดเข้ามาเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ แต่ถูกทอดทับด้วยแหลมนางที่ทอดต่อขึ้นมาจากอ่าวนาง กลายเป็นปราการขวางกั้นแหลมไร่เลออกจากโลกภายนอก ซึ่งสามารถไปได้ด้วยเรือหางยาวเท่านั้น

กิจกรรมผาดโผน ท้าทายความสูง ปีนผา อ่าวไร่เลย์ – Real Rocks Climbing
โปรแกรมกิจกรรมปีนผา-ณ-อ่าวไร่เลย์-Real-Rocks-Climbing-กระบี่-10

ทัวร์ครึ่งวันเช้า – บ่าย
ปีนผา อ่าวไร่เลย์

กิจกรรมปีนผา-กระบี่-เต็มวัน

ทัวร์วันเดย์
ปีนผา อ่าวไร่เลย์

กิจกรรม ท้าทายความสูง ปีนผา อ่าวไร่เลย์ – Krabi Rocks Climbing
ปีนผา-อ่าวไร่เลย์-ราคาถูก

ทัวร์ครึ่งวันเช้า – บ่าย
ปีนผา อ่าวไร่เลย์

krabi-rock-climbing-ปีนผา-กระบี่

ทัวร์วันเดย์
ปีนผา อ่าวไร่เลย์