ล่องเรือสำเภา จูน บาทรา ชมพระอาทิตย์ตก อ่าวพังงา

ทัวร์ล่องเรือสำเภา จูน บาทรา ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามจากบนเรือ พร้อมรับประทานอาหารค่ำ สุดโรแมนติกกับวิวอ่าวพังงา ชมทัศนียภาพ ยามเย็นท้องฟ้าสีน้ำตาลและล่องเรือผ่านเกาะละว้า
รายละเอียดโปรแกรม

15.30 – 16.00รถจะรอรับจากล็อบบี้โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ “ยอร์ชเฮเว่น มารีน่า”
17.00ขึ้นเรือสำเภา จูน บาทรา และออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่อ่าวพังงา ตลอดระยะทางชมทัศนียภาพ ยามเย็นล่องเรือผ่าน เกาะลาวา (Lawa Island) พร้อมชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามของ อ่าวพังงา
19.00รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟต์ บนเรือสำเภา
20.30หลังจากนั้นล่องเรือสำเภากลับมาที่ ท่าเรือ ยอร์ชเฮเว่น มารีน่า ภูเก็ต 
21.00เดินทางถึงที่พักอย่างปลอดภัย

**โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศและคลื่นลม**

อัตราค่าบริการ รับ-ส่ง (เฉพาะคนไทย)

ราคาปรกติ
(ผู้ใหญ่)
ราคาโปรโมชั่น
(ผู้ใหญ่)
ราคาปรกติ
(เด็ก 4-14 ปี)
ราคาโปรโมชั่น
(4-14 ปี
)
ล่องเรือสำเภาจูนบาทรา
ชมพระอาทิตย์ตก-อ่าวพังงา
2,650.-บาท2,300.-บาท1,990.-บาท1,790.-บาท

ราคานี้รวม

  • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต – ท่าเรือ – ที่พัก (ในเขตพื้นที่เท่านั้น)
  • ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
  • ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ เสื้อชูชีพ 
  • อาหารกลางวัน ขนมว่าง ผลไม้ และน้ำดื่ม
  • มัคคุเทศก์
  • ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ง 7%
  • ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น

   ล่องเรือสำเภา-จูน-บาทรา-ชมพระอาทิตย์ตก-อ่าวพังงา-8   ล่องเรือสำเภา-จูน-บาทรา-ชมพระอาทิตย์ตก-อ่าวพังงา-7   ล่องเรือสำเภา-จูน-บาทรา-ชมพระอาทิตย์ตก-อ่าวพังงา-6

   ล่องเรือสำเภา-จูน-บาทรา-ชมพระอาทิตย์ตก-อ่าวพังงา-5   ล่องเรือสำเภา-จูน-บาทรา-ชมพระอาทิตย์ตก-อ่าวพังงา-4   ล่องเรือสำเภา-จูน-บาทรา-ชมพระอาทิตย์ตก-อ่าวพังงา-3

   ล่องเรือสำเภา-จูน-บาทรา-ชมพระอาทิตย์ตก-อ่าวพังงา-2   ล่องเรือสำเภา-จูน-บาทรา-ชมพระอาทิตย์ตก-อ่าวพังงา