เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา ภูเก็ต ดรีม ทัวร์

ขอขอบพระคุณมากคะที่สนใจทัวร์ของเรา…บริษัท ภูเก็ต ดรีม จำกัด…พวกเราทำงานบริการด้านการท่องเที่ยวด้วยใจรัก…ทางเราขอให้ท่านมั่นใจได้ 100% ว่าการบริการของเราถูกใจท่านแน่นอน เพราะ บริษัท ภูเก็ต ดรีม จำกัด มีประสบการณ์ด้านการบริการและการท่องเที่ยว ที่จะทำให้มีคุณภาพอยู่เสมอ คะ

บริษัท-ภูเก็ต-ดรีม-จำกัด-ใบ-อนุญาต-ประกอบ-ธุรกิจ-ท่อง-เที่ยว

ใบอนุญาตใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวกำหนดให้มีการต่ออายุทุก ๆ 2 ปี
โดยได้จดทะเบียนพาณิชย์ เลขที่
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 32/00660

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว

ใบอนุญาตใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวกำหนดให้มีการต่ออายุทุก ๆ 2 ปี
โดยได้จดทะเบียนพาณิชย์ เลขที่
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 32/00660

insurance

ใบกรมธรรม์ ประกันชีวิต บริษัทภูเก็ต ดรีม จำกัด
ใบกรมธรรม์ เลขที่ D8-69-59/000106

ประกันท่องเที่ยวทัวร์ภูเก็ต-ดรีม

ใบกรมธรรม์ ประกันชีวิต บริษัทภูเก็ต ดรีม จำกัด
ใบกรมธรรม์ เลขที่ D8-69-60/000119