เที่ยวเกาะไข่ ครึ่งวัน เช้า-บ่าย (เรือเร็ว)

เที่ยวเกาะไข่ ครึ่งวัน เช้า

รายละเอียด

เวลา รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
07.15 – 07.30 น.  รถรับจากโรงแรมหรือที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือ
08.00 น. ถึงท่าเรือ บริการชาและกาแฟ
08.30 น. เรือออกจากท่าเรือ เดินทางสู่เกาะไข่ใน
09.00 น. ถึงเกาะไข่ใน เพื่อดำน้ำดูปะการัง รวมทั้งชมฝูงปลานานาพันธ์ หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัยซึ่งเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสวยงาม
10.00 น.  ออกเดินทางจากเกาะไข่มุ่งหน้าไปสู่เกาะไข่นุ้ย เพื่อดำน้ำดูปะการัง ซึ่งเป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์ของปะการังหลากหลายชนิด และ ชมฝูงปลาจำนวนมาก ที่มาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ทุกๆวัน
10.45 น. ออกจากเกาะไข่นุ้ย เพื่อเดินทางกลับไปยังเกาะไข่นอก ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถดำน้ำดูปะการัง หรือดูปลาฉลามครีบดำ และสามารถชมความงามของปลาหลากหลายชนิดที่มาคอยต้อนรับถึงชายหาด ซึ่งเกาะไข่นอกไม่ต้องดำน้ำไปชมปลา สามารถดูได้ ณ. ที่ชายหาด
12.00 น เดินทางกลับยังท่าเรือ และส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

เกาะไข่

เที่ยวเกาะไข่ ครึ่งวัน บ่าย

รายละเอียด

เวลา รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
12.15 – 12.30 น. รถรับจากโรงแรมหรือที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือ
13.00 น. ถึงท่าเรือ บริการชาและกาแฟ
13.30 น. เรือออกจากท่าเรือ เดินทางสู่เกาะไข่ใน
14.00 น. ถึงเกาะไข่ใน เพื่อดำน้ำดูปะการัง รวมทั้งชมฝูงปลานานาพันธ์ หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัยซึ่งเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสวยงาม
15.00 น. ออกเดินทางจากเกาะไข่มุ่งหน้าไปสู่เกาะไข่นุ้ย เพื่อดำน้ำดูปะการัง ซึ่งเป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์ของปะการังหลากหลายชนิด และ ชมฝูงปลาจำนวนมาก ที่มาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ทุกๆวัน
15.45 น. ออกจากเกาะไข่นุ้ย เพื่อเดินทางกลับไปยังเกาะไข่นอก ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถดำน้ำดูปะการัง หรือดูปลาฉลามครีบดำ และสามารถชมความงามของปลาหลากหลายชนิดที่มาคอยต้อนรับถึงชายหาด ซึ่งเกาะไข่นอกไม่ต้องดำน้ำไปชมปลา สามารถดูได้ ณ. ที่ชายหาด
17.00 น. เดินทางกลับท่าเรือ และส่งกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

ชาวไทย ผู้ใหญ่ 800 บาท เด็ก 600 บาท
 

เรือเร็ว

 

เรือเร็ว