แนะนำร้าน ฟาร์ม ผลิต และขายไข่มุกแท้ ภูเก็ต

แนะนำร้าน ฟาร์ม ผลิต และขายไข่มุกแท้ ภูเก็ต

ภูเก็ต เพิร์ล ฟาร์ม เพาะเลี้ยง และผลิตไข่มุกแท้ จังหวัดภูเก็ต เพิร์ล ฟาร์ม ผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทย. เราจะพาทุกท่านข้ามน้ำข้ามทะเลพาไปศึกษาเรียนรู้วิธีการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุกแท้ที่ จ.ภูเก็ต อีกทั้งไข่มุกยังเป็นอัญมณีเพียงชิ้นเดี่ยวที่มีคุณค่าบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้สวนใส ทำให้ดูสวยสง่างามอีกด้วย

ประวัติความเป็นมา

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี นับแต่อดีตจากรุ่นสู่รุ่นที่สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษคนภูเก็ตโดยการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุกจนถึงปัจจุบัน
ไข่มุกเป็นอัญมณีเพียงชิ้นเดียวที่มีคุณค่าบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้สวมใส่ที่ผู้ครอบครอง เท่านั้น ที่จะประเมินค่าได้และยังเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวในโลกของอัญมณีที่เกิดจากสัตว์น้ำ

ปี 2510 – อาก๋งเป็นรุ่นเริ่มต้น ที่ริเริ่มการทำฟาร์มมุกในจังหวัดภูเก็ต

ปี 2528 – รุ่นคุณพ่อมีการรวบรวมพันธุ์หอยจากจังหวัดอื่นเนื่องจากหอยมุกจากธรรมชาติในจังหวัดภูเก็ตลดลง แต่ก็ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการตายของหอยมุกจึงต้องชะลอการทำฟาร์มไประยะหนึ่ง

ปี 2533 – รุ่นลูก ภายใต้การนำของ คุณอมร อินทรเจริญ ได้ฟื้นฟูฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุกจนสำเร็จ จากเดิมขายเป็นวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว ได้ขยายมาเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เริ่มต้นพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุก จากอุตสาหกรรมในครัวเรือน มาเป็นอุตสาหกรรมแบบครบวงจร โดยทำการศึกษาและวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ

ปี 2535 – ศึกษา-วิจัยการเลี้ยงมุกกลม และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นปีแรก

ปี 2536 – เปลี่ยนแปลงจากอุตสาหกรรมครัวเรือน เป็นรูปแบบบริษัทในนามของ “บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด” เพื่อนำไปสู่การประกอบธุรกิจอัญมณีไข่มุกอย่างเต็มรูปแบบ

ปี 2544 – ประกอบการแบบครบวงจร ทั้งการทำฟาร์มเลี้ยงมุก โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงโชว์รูมแสดงสินค้า

ปี 2546 – ประสบผลสำเร็จในการทดลองผลิตมุกเกือบกลม (Rather Round Pearl) R.R.P. และยื่นจดความลับทางการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
จัดตั้ง บริษัท ภูเก็ต ไข่มุก จำกัด เพื่อแบ่งสายงานบริการด้านการขายออกจาก บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด โดยมี บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด ดูแลด้านการจัดการฟาร์ม การผลิตและควบคุมคุณภาพไข่มุก

ปี 2547 – นำบริษัทเข้าสู่มาตรฐานสากลของโลก โดยได้รับการรับรองเป็นรายแรกของประเทศไทยในอุตสาหกรรมไข่มุกภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2000

ปี 2549 – แต่งตั้งน้องชายคุณอมร คุณจิตติ อินทรเจริญ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด เพื่อให้เข้ามาสานต่อวางระบบการจัดการในเครือ พร้อมได้ทูลเกล้าถวายมุกเกือบกลมเม็ดแรกที่ได้จากฟาร์ม ภายในงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับภูมิภาคของโลก (ECAP II)

ปี 2551 – บริษัทฯได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ 4 คนสุดท้ายในการประกวด GIT GEM & JEWELRY DESIGN AWARD 2008 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
ในขณะเดียวกันได้เริ่มก่อตั้ง บริษัท เดอะ เพิร์ล จำกัด ขึ้นเพื่อการกระชับงานด้านการออกแบบนำไปสู่การแข่งขันด้านการออกแบบเพื่อเตรียมเข้าแข่งขันในระดับโลก

ปี 2552 – คุณจิตติ อินทรเจริญ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับพระราชทานรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
ในปีเดียวกันทางบริษัทฯได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงาน GIT GEM & JEWELRY DESIGN AWARD 2009 ภายใต้แนวคิด “Thai Explosion Passion of Thai Design” และรางวัลสุดยอด SMEs ดีเด่นแห่งชาติครั้งที่ 2 ในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ

ปี 2554 – ได้เริ่มก่อตั้งแบรนด์ AMORN ภายใต้แนวคิด “ความงามอันเป็นนิรันดร์” เพื่อก้าวไปสู่การเป็นแบรนด์ระดับโลก
บริษัทภูเก็ตเพิร์ลจำกัดได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้แก่ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลชนะเลิศในงานประกวดออกแบบเครื่องประดับของประเทศในงาน GIT GEM & JEWELRY DESIGN AWARD 2011 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ภายใต้แนวความคิด “The Mega Project Jewelry Design Inspired by Architectural”

ปี 2555 – ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทด้านการบริหารงานคุณภาพ และได้รับเกียรติให้ออกแบบผลิตมงกุฎของ Miss World Singapore 2012 ภายใต้แบรนด์ AMORN

ปี 2556 – ได้รับเกียรติให้ออกแบบผลิตมงกุฎไข่มุกให้กับ Miss Thailand World 2013 และMiss World Switzerland 2013
ได้รับรางวัล สุดยอด SMEs ดีเด่นแห่งชาติของปี 2011, รางวัล IP Champion จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2013 ภาคธุรกิจแฟชั่น จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

ปี 2557 – ได้รับเกียรติให้ออกแบบผลิตมงกุฎไข่มุกให้กับ Miss Thailand World 2013 และMiss World Switzerland 2013
ได้รับรางวัล สุดยอด SMEs ดีเด่นแห่งชาติของปี 2011, รางวัล IP Champion จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2013 ภาคแบรน AMORN by Phuket Pearl group ได้รับเกียรติจากกองประกวด Miss Thailand World 2014 ให้ออกแบบและผลิตมงกุฎประดับด้วยอัญมณีแห่งท้องทะเล “ไข่มุก” โดยใช้ไข่มุก Blue Ocean มุกที่คัดเลือกจากฟาร์ม และพัฒนาให้เกิดโทนสีน้ำเงินอมฟ้า ที่มีลักษณะเด่นเฉพาะเพื่อคัดเลือกมาประดับลงบนมงกุฎไข่มุก Miss Thailand World 2014 รกิจแฟชั่น จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

ปี 2558 – บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล ได้เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark จากกรมส่งเสริมการค้าประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อยืนยันถึงมาตรฐานของสินค้าในการส่งออกสากล
แบรน AMORNได้รับเกียรติพร้อมกับจารึกประวัติศาสตร์ลงบนเวทีประกวด Miss Myanmar World 2015 ก่อนเปิดAEC ในการออกแบบและผลิตมงกุฎไข่มุก เจิดจรัสด้วยไข่มุก Heart Pearl จากฟาร์ม ที่จะผลิตออกมาในจำนวนจำกัดช่วง Love Blossom season ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
และในปีเดียวกันแบรน AMORN ได้รับความไว้วางใจอีกครั้งจากกองประกวด Miss Thailand World 2015 ในการออกแบบและผลิตมงกุฎไข่มุก โดยประดับด้วยไข่มุก Blue Ocean ที่มีประกายอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมเพิ่มสีสันนุ่มนวลให้กับมงกุฎ

ปี 2559 – บริษัทฯได้รับสิทธิบัตร นวัตกรรม Double Lock ในการประกอบตัวเรือน Double Lock เป็นเทคนิคพิเศษที่แตกต่างออกไปจากเดิม เพื่อมอบเป็นเอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะแบรน AMORN by Phuket Pearl Group
บริษัทฯได้รับเกียรติออกแบบและผลิตมงกุฎไข่มุก Miss Thailand World และ Miss Myanmar World 2016
ภายในปีนี้บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน โดยได้รับประกาศนียบัตร Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพและความเป็นไปได้ต่อระบบนิเวศ

ปี 2560 – บริษัทฯ ได้รับเกียรติให้ออกแบบและผลิตมงกุฎไข่มุก Miss World Australia 2017
ในปีเดียวกันบริษัทฯได้รับการคัดเลือก เป็นเพียงรายแรกหนึ่งเดียว ที่มีความพร้อมได้รับมาตรฐานตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยประจำจังหวัดภูเก็ต (GI) ในฐานะเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า “มุกภูเก็ต”
และบริษัทฯได้รับรางวัล SMEs ดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่9
ได้รับเชิญให้ออกแบบและผลิตมงกุฏไข่มุก มิสแกรนด์ภูเก็ต เพื่อเป็นเกียรติแก่จังหวัด กำเนิดไข่มุกภูเก็ต

แนะนำร้าน-ฟาร์ม-ผลิต-และขายไข่มุกแท้-ภูเก็ต-11

   ทัวร์ครึ่งวันร้านขายเครื่องประดับมุกแท้-ภูเก็ต-เพิร์ล-ฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุก-11   ทัวร์ครึ่งวันร้านขายเครื่องประดับมุกแท้-ภูเก็ต-เพิร์ล-ฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุก   ทัวร์ครึ่งวันร้านขายเครื่องประดับมุกแท้-ภูเก็ต-เพิร์ล-ฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุก-2

   ทัวร์ครึ่งวันร้านขายเครื่องประดับมุกแท้-ภูเก็ต-เพิร์ล-ฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุก-3   ทัวร์ครึ่งวันร้านขายเครื่องประดับมุกแท้-ภูเก็ต-เพิร์ล-ฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุก-4   ทัวร์ครึ่งวันร้านขายเครื่องประดับมุกแท้-ภูเก็ต-เพิร์ล-ฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุก-5

   ทัวร์ครึ่งวันร้านขายเครื่องประดับมุกแท้-ภูเก็ต-เพิร์ล-ฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุก-6   ทัวร์ครึ่งวันร้านขายเครื่องประดับมุกแท้-ภูเก็ต-เพิร์ล-ฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุก-7   ทัวร์ครึ่งวันร้านขายเครื่องประดับมุกแท้-ภูเก็ต-เพิร์ล-ฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุก-8

   ทัวร์ครึ่งวันร้านขายเครื่องประดับมุกแท้-ภูเก็ต-เพิร์ล-ฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุก-9   ทัวร์ครึ่งวันร้านขายเครื่องประดับมุกแท้-ภูเก็ต-เพิร์ล-ฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุก-10

About Author

client-photo-1
thaidreams