day trip phi phi maya bamboo bigboat

ทัวร์เกาะพีพี + เกาะไม้ไผ่ โดยเรือใหญ่

ทัวร์ภูเก็ต – เกาะพีพีเล – อ่าวมาหยา – ถ้ำไวกิ้ง – อ่าวสามหาด – เกาะพีพีดอน – เกาะไม้ไผ่
กิจกรรม : นั่งเรือชมวิว ดำผิวน้ำชมปะการัง

พีพี

พีพี-มาหยา-เกาะไม้ไผ่-เรือ-ใหญ่

รายละเอียด

07.15-07.30 น. ทีมงานจะรอรับจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรืออ่าวรัษฏา
08.45 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือ เช็คอินที่ท่าเทียบเรือรัษฎา ท่าเทียบเรือมาตรฐานประจำจังหวัดภูเก็ต ที่นี่นักท่องเที่ยวเยอะเลยเพราะเป็นท่าเรือหลักที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเที่ยวยังเกาะต่างๆ
10.15 น. เดินทางถึง เกาะไม้ไผ่ สนุกไปกับการว่ายน้ำ ในท้องทะเลที่สีฟ้าใสและสะอาด และสามารถพักผ่อนบนชายหาดที่ขาวสะอาดได้
11.30 น. ออกเดินทางจากเกาะไม้ไผ่ มุ่งหน้าสู่อ่าวมาหยา และรับประทานอาหารกลางวัน อิ่มอร่อยกับหลากเมนูอาหารไทยซีฟู้ด บนเรือคะ
13.00 น. ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน (High Season) เดินทางสู่อ่าวมาหยา เลือกดำน้ำดูปะการัง พักผ่อนบนเรือ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามอัธยาศัย พนักงานอำนวยความสะดวก ดำน้ำชมปะการัง สนุกสนานกับการดำน้ำชมปะการังหลากสี และฝูงปลานานาชนิดรอบตัวท่าน
ช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม (Low Season) เดินทางสู่หาดลิง สามารถว่ายน้ำ ดำน้ำได้
14.00 น. นั่งเรือชมความงดงามของเกาะพีพีเล ได้แก่ อ่าวโล๊ะซามะ และถ้ำไวกิ้ง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
14.30 น. เดินทางถึงอ่าวต้นไทร เวลานี้เราสามารถพักผ่อน บนเกาะพีพีดอนได้คะ หรือจะเดินเที่ยวถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไว้ก็ได้คะ
15.30 น. ออกเดินทางจากเกาะพีพีดอน มุ่งหน้าสู่ ภูเก็ต
17.00 น. ถึงท่าเรือรัษฏา และพาท่านส่งไปยังที่พักคะ

โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย)

ผู้ใหญ่ 1,300 บาท เด็ก 1,000 บาท (4-10 ปี)

 

 

เรือใหญ่-เกาะพีพี-เกาะไม้ไผ่-ดำน้ำ-ดูประการัง-วันเดย์ทริป

 

เรือใหญ่-เกาะพีพี-เกาะไม้ไผ่-ดำน้ำ-ดูประการัง-วันเดย์ทริป-2

ราคานี้รวม

  1. รถรับส่งจากโรงแรม ( ในเขต ) – ท่าเรือ – โรงแรม
  2. ค่าเรือโดยสารปรับอากาศ ไป – กลับ
  3. ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
  4. อาหารกลางวัน
  5. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
  6. มัคคุเทศก์ประจำเรือ
  7. ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  1.  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  2.  ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมกับค่ารักษาความสะอาดเกาะ ท่านละ 20 บาท (ให้ลูกค้าจ่ายเอง)