มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่จะต้องจ่ายนอกเหนือจากราคาที่ระบุไว้หรือไม่?

โดยปรกติแล้ว โปรแกรมทัวร์ต่างๆจะรวมทุกอย่างไว้ให้แล้ว เช่น รถรับส่งจากที่พัก, อาหาร, น้ำดื่ม, ขนมอาหารว่าง, อุปกรณ์การดำน้ำตื้น เป็นต้น แต่บางทัวร์โปรแกรมก็อาจจะไม่มีที่ยกตัวอย่างไว้ข้างต้น ทั้งนี้ลูกค้าควรศึกษารายละเอียดโปรแกรมทัวร์ให้ครบถ้วนก่อนทำการจอง และไม่รวมพวกค่าธรรมเนียมของต่างชาติ. แต่หากเป็นการใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากในรายละเอียดของโปรแกรมที่ระบุไว้ แล้วลูกค้าต้องการซื้อของฝาก หรือของใช้จ่ายส่วนตัว ควญนำเงินติดตัวไว้ด้วยนะค่ะ

About Author

client-photo-1
thaidreams