เป็นธรรมดาที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายจะกังวนกับสภาพอากาศหากมีฝนตก หรือพายุ ทำให้สงสัยว่าทัวร์ที่ได้ทำการจองไว้แล้วยังสามารถออกเดินทางได้รึปาว

มีฝนตก เรือออกเดินทางได้ไหม

สภาพอากาศในแต่ละวันนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และในแต่ละจังหวัดอาจจะมีสภาพอากาศที่ไม่เหมือนกัน โดยลูกค้าสามารถสอบถามกับทางเราได้โดยตรง หรือเช็ดสภาพอากาศทางแอพ หรือเว็บไซต์ของกรมอุตุ

หากมีประกาศจากกรมเจ้าท่างดออกเรือ หรือประกาศจากบริษัทเรือ เรื่องสภาพอากาศที่มีพายุ ลมกระโชกแรง คลื่นสูง หรือสภาพอากาศที่ไม่ปลอดภัยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามการเดินทางจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนออกไป โดยที่ลูกค้าทุกท่านสามารถขอเลื่อนวันเดินทางได้ หรือหากลูกค้าไม่ต้องการเดินทางแล้วสามารถแจ้งขอเงินคืนได้ โดยทางบริษัท ภูเก็ต ดรีม จำกัด จะทำการโอนเงินคืนให้ลูกค้าภายในระยะเวลา 1-2 วันทำการ
*แต่หาก ณ วันที่เดินทาง มีฝนเล็กน้อย แต่ไม่เป็นอันตรายต่อการออกเรือ ทางบริษัทเรือยังสามารถออกเรือเที่ยวได้ตามปรกติ ทางลูกค้าไม่สามารถยกเลิกทัวร์ได้ (แต่หากลูกค้าต้องการยกเลิกทัวร์ ทางเราไม่สามารถคืนเงินให้ได้ 100%)