Hanuman World “โลกของหนุมาน”

จำหน่ายบัตรเล่นโหนสลิง ฮนุมาน เวิลด์ ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ราคาถูก. เป็นสถานที่เที่ยวเชิงอนุรักษ์ แบบ Adventure Park แห่งใหม่ ที่รวบรวมเอากิจกรรมต่าง ๆ มารวมกันไว้ ไม่ว่าจะเป็น ซิปไลน์ (Zipline), โรลเลอร์ (Roller) ยาวกว่า 800 เมตร, เดินสะพานชมวิวศึกษาธรรมชาติ (Sky Walk) และร้านอาหารวานร ไว้คอยบริการลูกค้าทั้งผู้ที่ต้องการมาทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆ หรือมาใช้บริการร้านอาหารเพียงอย่างเดียวก็ได้

ที่นี่ไม่ได้สร้างแค่กิจกรรมมันส์ๆ เพียงอย่างเดียว ยังมีการสอดแทรกเรื่องราวของวรรณคดีไทยอย่างเช่น “หนุมาน” ไว้อีกด้วย โดยแบ่งการเล่าเรื่องเป็นโซนต่างๆของกิจกรรม เช่น กิจกรรม Sky Walk เป็นเรื่องราวของ อสุรผัด , Zipline เป็นฐานของ หนุมาน และโปรเจคสุดท้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ Canal Boat เป็นเรื่องราวของ มัชฉานุ

เวลาที่สามารถเลือกเล่นได้  08.00 / 10.00 / 13.00 / 15.00

โหนสลิง ผาดโผน ผจญภัยเดินป่า หนุมานเวิลด์
Hanuman World
*เด็ก และ ผู้ใหญ่ เท่ากัน*
อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย)

*ราคานี้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 31 ตุลาคม 2567*

รายการราคาปรกติราคาโปรโมชั่น
1. A+ (32 ฐาน + โรเลอร์ + สกายวอล์ค) + อาหาร3,490.-บาท2,870.-บาท
2. B+ (18 ฐาน + โรเลอร์ + สกายวอล์ค) + อาหาร2,990.-บาท2,490.-บาท
3. C+ (10 ฐาน + โรเลอร์ + สกายวอล์ค) + อาหาร2,490.-บาท2,120.-บาท
4. 32 ฐาน (1 ชั่วโมง)2,900.-บาท2,425.-บาท
5. 18 ฐาน (40 นาที)2,200.-บาท1,850.-บาท
6. 10 ฐาน (20 นาที)1,500.-บาท1,350.-บาท
7. โรเลอร์ อย่างเดียว (1 รอบ)1,000.-บาท850.-บาท
8. สกายวอล์ค + โรยตัว500.-บาท450.-บาท

หมายเหตุรายการที่ 7 และ 8 ไม่รวมรถรับส่ง
วันทำการเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.
รอบเวลาเล่น08.00 / 10.00 / 13.00 / 15.00 น.
การจองกรุณาเช็ครอบเล่นหรือจองก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาทีนะค่ะ
หมายเหตุ
กิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวนั้นอาจปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และสภาพพื้นที่ในวันที่มาท่องเที่ยว แต่ยังคงเป็นกิจกรรมที่ยังคงในลักษณะเดิม เว้นแต่จะได้ระบุแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น
สำคัญไม่แนะนำให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทำกิจกรรม และไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี, สตรีมีครรภ์ และลูกค้าที่มีน้ำหนักมากกว่า 120 กิโลกรัม เล่นกิจกรรม
การแต่งกาย/สิ่งที่ต้องนำมาควรแต่งกายกล้องถ่ายรูป / โทรศัพท์มือถือ / เงินสดติดตัว
ทัวร์รวม
บัตรเข้าเล่นกิจกรรม
รถรับ-ส่งในเขตพื้นที่
รวมอาหารเซ็มเมนู (A+, B+, C+)
ประกันอุบัติเหตุ
ทัวร์ไม่รวม
อาหาร, น้ำดื่ม
ค่ากิจกรรมเสริมต่างๆที่ลูกค้าเลือกซื้อ
ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น
ข้อพิจํารณําเป็นกรณีพิเศษข้อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษว่าด้วยความเสี่ยงสำหรับกิจกรรมโหนสลิง และโรลเลอร์ นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกสารการพิจารณาความเสี่ยงและบันทึกถ้อยคำแถลงรับทราบนโยบายว่าด้วยเรื่องความเสี่ยง (เอกสารแนบท้ายสัญญา): ไม่แนะนำให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทำกิจกรรม และไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี, สตรีมีครรภ์ และลูกค้าที่มีน้ำหนักมากกว่า 120 กิโลกรัม เล่นกิจกรรมด้วยดุจกัน
บริการรถรับส่งเป็นรถรับ-ส่งแบบเดินทางร่วมกับลูกค้าท่านอื่น และเดินรถตามเวลาและตารางการเดินรถตามที่หนุมานเวิลด์กำหนด การบริการรับส่งแบบส่วนบุคคลนั้นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากลูกค้ามีกระเป๋าเดินทาง จะมีค่าบริการเพิ่มเติมจำนวน 300 บาท/ท่าน กระเป๋า 1 ใบต่อ 1 ท่าน และจะดำเนินการตามกำหนดการเดินทางที่หนุมานเวิลด์กำหนดไว้ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบริการรับ-ส่งแบบส่วนตัว และโซนบริการพิเศษ
เขตรถรับ-ส่งฟรีราไวย์ / ในหาน / ฉลอง / ในเมือง / พันวา / กะตะ / กะรน / ป่าตอง / ไตรตรัง / อื่นๆสอบถาม
นอกเขตรถรับ-ส่ง
1,600.-บาท/คัน
อ่าวปอ / ลายัน / ในทอน / ในยาง / ไม้ขาว / สนามบิน / อื่นๆสอบถาม

เบอร์ติดต่อ-ทัวร์ภูเก็ต-ดรีม-ทัวร์-กระบี่-พังงา-สมุย-ทั่วไทย

   จำหน่ายบัตร-หนุมาน-เวิลด์-(Hanuman-World)---ทัวร์ภูเก็ต-ราคาถูก-11   จำหน่ายบัตร-หนุมาน-เวิลด์-(Hanuman-World)---ทัวร์ภูเก็ต-ราคาถูก-10   จำหน่ายบัตร-หนุมาน-เวิลด์-(Hanuman-World)---ทัวร์ภูเก็ต-ราคาถูก-9

   จำหน่ายบัตร-หนุมาน-เวิลด์-(Hanuman-World)---ทัวร์ภูเก็ต-ราคาถูก-8   จำหน่ายบัตร-หนุมาน-เวิลด์-(Hanuman-World)---ทัวร์ภูเก็ต-ราคาถูก-7   จำหน่ายบัตร-หนุมาน-เวิลด์-(Hanuman-World)---ทัวร์ภูเก็ต-ราคาถูก-6

   จำหน่ายบัตร-หนุมาน-เวิลด์-(Hanuman-World)---ทัวร์ภูเก็ต-ราคาถูก-5   จำหน่ายบัตร-หนุมาน-เวิลด์-(Hanuman-World)---ทัวร์ภูเก็ต-ราคาถูก-4   จำหน่ายบัตร-หนุมาน-เวิลด์-(Hanuman-World)---ทัวร์ภูเก็ต-ราคาถูก-3

   จำหน่ายบัตร-หนุมาน-เวิลด์-(Hanuman-World)---ทัวร์ภูเก็ต-ราคาถูก-2   จำหน่ายบัตร-หนุมาน-เวิลด์-(Hanuman-World)---ทัวร์ภูเก็ต-ราคาถูก