พรีเมียมทัวร์ วันเดย์ทริป เกาะพีพี + เกาะไม้ไผ่ โดยเรือเร็ว 

กิจกรรม : นั่งเรือชมวิว ดำผิวน้ำชมปะการัง พักผ่อนทะเลสวยหาดทรายขาว นุ่ม ที่เกาะไม้ไผ่ – แวะอ่าวโล๊ะซะมะ ผ่านถ้ำไวกิ้ง หรือถ้ำนกนางแอ่น พักทานอาหาร บนเกาะพีพี ช่วงบ่าย แวะเกาะไม้ไผ่ Bamboo Island ที่มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำใสสะอาดสีเขียวมรกต พร้อมแนวปะการังที่สมบูรณ์ของเกาะพีพี

พรีเมียมทัวร์ วันเดย์ เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่ โดยเรือเร็ว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

07.30-07.45 ทีมงานจะรอรับท่านจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรม)
08.00-08.30 เดินทางถึง ท่าเรือเอเอ ที่แหลมหงา และเช็คอิน มีบริการน้ำดื่ม กาแฟ ขนม ให้รับประทาน
09.00-09.15 ออกเดินทางโดยเรือเร็ว (speed boat) มุ่งหน้าสู่ เกาะพีพี ภายในเรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำหน้ากาก ท่อหายใจและเสื้อชูชีพ
10.00 เดินทางถึง อ่าวมาหยา สวรรค์ของนักท่องเที่ยว ดำน้ำชมปะการัง สนุกสนานกับการดำน้ำชมปะการังหลากสี และฝูงปลานานาชนิดรอบตัวท่าน นั่งเรือชมความงดงามของเกาะพีพีเล ได้แก่ อ่าวโล๊ะซามะ และถ้ำไวกิ้ง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
12.00-12.30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร บนเกาะพีพีดอน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะไม้ไผ่ 
14.20 เดินทางถึง เกาะไม้ไผ่ สถานที่ๆได้รับความนิยมอันดับต้น ๆ หน้าหาดเป็นแนวยาวกว้างที่ผสมผสานกับทรายขาว น้ำใสสะอาด สามารถเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำดูปะการัง หรือเลือกพักผ่อนบริเวณแนวต้นสนทะเล
15.30 ดตรียมตัวเดินทางกลับ ภูเก็ต
16.20 เดินทางกลับที่ท่าเรือ และพาท่านส่งโรงแรม โดยสวัสดิภาพ คะ

 โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย)

ราคาปรกติ ราคาโปรโมชั่น
ผู้ใหญ่ 3,700.-บาท 1,600.-บาท
เด็ก (5-12 ปี) 2,300.-บาท 1,200.-บาท

*พิเศษหากลูกค้าเดินทางไปท่าเรือเองหรือไม่ต้องการรถรับส่งลดเพิ่มอีกท่านละ 100.-บาท!

**วันที่ออกเรือ
เดือนกันยายน 2563 : 12, 19, 26
เดือนตุลาคม 2563 : 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 23, 24, 25, 31
เดือนพฤศจิกายน 2563 : 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
เดือนธันวาคม 2563 : เรือออกทุวัน

ราคานี้รวม

  1. รถรับส่งจากโรงแรม ( ในเขตพื้นที่ ) – ท่าเรือ – โรงแรม
  2. ค่าเรือโดยสารปรับอากาศ ไป – กลับ
  3. ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
  4. อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม ผลไม้
  5. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
  6. มัคคุเทศก์ประจำเรือ
  7. ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  3.  ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น

ทัวร์-เกาะ-พีพี-อ่าวมาหยา-เกาะ-ไม้ไผ่-เรือเร็ว-ภูเก็ต-6   ทัวร์-เกาะ-พีพี-อ่าวมาหยา-เกาะ-ไม้ไผ่-เรือเร็ว-ภูเก็ต-2   ทัวร์-เกาะ-พีพี-อ่าวมาหยา-เกาะ-ไม้ไผ่-เรือเร็ว-ภูเก็ต-5

   ทัวร์-เกาะ-พีพี-อ่าวมาหยา-เกาะ-ไม้ไผ่-เรือเร็ว-ภูเก็ต   ทัวร์-เกาะ-พีพี-อ่าวมาหยา-เกาะ-ไม้ไผ่-เรือเร็ว-ภูเก็ต-4   ทัวร์-เกาะ-พีพี-อ่าวมาหยา-เกาะ-ไม้ไผ่-เรือเร็ว-ภูเก็ต-3

   ทัวร์-เกาะ-พีพี-อ่าวมาหยา-เกาะ-ไม้ไผ่-เรือเร็ว-ภูเก็ต-7

เบอร์ติดต่อ-ทัวร์ภูเก็ต-ดรีม-ทัวร์-กระบี่-พังงา-สมุย-ทั่วไทย