พรีเมียมวันเดย์ทัวร์ เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไม้ไผ่ เรือเร็ว

พรีเมียมทัวร์ วันเดย์ทริป เกาะพีพี + เกาะไม้ไผ่ โดยเรือเร็ว 

กิจกรรม : นั่งเรือชมวิว ดำผิวน้ำชมปะการัง พักผ่อนทะเลสวยหาดทรายขาว นุ่ม ที่เกาะไม้ไผ่ – แวะอ่าวโล๊ะซะมะ ผ่านถ้ำไวกิ้ง หรือถ้ำนกนางแอ่น พักทานอาหาร บนเกาะพีพี ช่วงบ่าย แวะเกาะไม้ไผ่ Bamboo Island ที่มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำใสสะอาดสีเขียวมรกต พร้อมแนวปะการังที่สมบูรณ์ของเกาะพีพี

พรีเมียมทัวร์ วันเดย์ เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่ โดยเรือเร็ว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

07.30-07.45ทีมงานจะรอรับท่านจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรม)
08.00-08.30เดินทางถึง ท่าเรือรอยัล ภูเก็ต มารีน่า และเช็คอิน มีบริการน้ำดื่ม กาแฟ ขนม ให้รับประทาน
09.00-09.15ออกเดินทางโดยเรือเร็ว (speed boat) มุ่งหน้าสู่ เกาะพีพี ภายในเรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำหน้ากาก ท่อหายใจและเสื้อชูชีพ
10.00เดินทางถึง อ่าวมาหยา สวรรค์ของนักท่องเที่ยว ดำน้ำชมปะการัง สนุกสนานกับการดำน้ำชมปะการังหลากสี และฝูงปลานานาชนิดรอบตัวท่าน นั่งเรือชมความงดงามของเกาะพีพีเล ได้แก่ อ่าวโล๊ะซามะ และถ้ำไวกิ้ง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
12.00-12.30รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร บนเกาะพีพีดอน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะไม้ไผ่ 
14.20เดินทางถึง เกาะไม้ไผ่ สถานที่ๆได้รับความนิยมอันดับต้น ๆ หน้าหาดเป็นแนวยาวกว้างที่ผสมผสานกับทรายขาว น้ำใสสะอาด สามารถเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำดูปะการัง หรือเลือกพักผ่อนบริเวณแนวต้นสนทะเล
15.30ดตรียมตัวเดินทางกลับ ภูเก็ต
16.20เดินทางกลับที่ท่าเรือ และพาท่านส่งโรงแรม โดยสวัสดิภาพ คะ

 โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย)

ราคาปรกติราคาโปรโมชั่น
ผู้ใหญ่3,700.-บาท1,900.-บาท
เด็ก (4-11 ปี)2,300.-บาท1,400.-บาท

ราคานี้รวม

  1. รถรับส่งจากโรงแรม ( ในเขตพื้นที่ ) – ท่าเรือ – โรงแรม
  2. ค่าเรือโดยสารปรับอากาศ ไป – กลับ
  3. ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
  4. อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม ผลไม้
  5. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
  6. มัคคุเทศก์ประจำเรือ
  7. ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  3.  ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น

ทัวร์-เกาะ-พีพี-อ่าวมาหยา-เกาะ-ไม้ไผ่-เรือเร็ว-ภูเก็ต-6   ทัวร์-เกาะ-พีพี-อ่าวมาหยา-เกาะ-ไม้ไผ่-เรือเร็ว-ภูเก็ต-2   ทัวร์-เกาะ-พีพี-อ่าวมาหยา-เกาะ-ไม้ไผ่-เรือเร็ว-ภูเก็ต-5

   ทัวร์-เกาะ-พีพี-อ่าวมาหยา-เกาะ-ไม้ไผ่-เรือเร็ว-ภูเก็ต   ทัวร์-เกาะ-พีพี-อ่าวมาหยา-เกาะ-ไม้ไผ่-เรือเร็ว-ภูเก็ต-4   ทัวร์-เกาะ-พีพี-อ่าวมาหยา-เกาะ-ไม้ไผ่-เรือเร็ว-ภูเก็ต-3

   ทัวร์-เกาะ-พีพี-อ่าวมาหยา-เกาะ-ไม้ไผ่-เรือเร็ว-ภูเก็ต-7

เบอร์ติดต่อ-ทัวร์ภูเก็ต-ดรีม-ทัวร์-กระบี่-พังงา-สมุย-ทั่วไทย