ทัวร์วันเดย์ทริปล่องเรือสำเภาจูนบาทรา เที่ยวชมอ่าวพังงา เกาะตะปู (James Bond 007)

ท่านจะได้ลองประสบการณ์ทัวร์ท่องเที่ยวที่ท่านไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน เมื่อได้ปล่อยตัวเองทอดยาวบนเรือสำเภาจูนบาทรา พร้อมกับชมวิวทิวทรรศสองข้างของทะเลอันดามันและอ่าวพังงา-ภูเก็ต เมื่อเรือแล่นผ่านน่านน้ำ ท่านจะได้พบกลับหอคอยผาหินรูปร่างแปลกตาที่ตั้งตระง่านกลางทะเลสีคราม จากนั้นเยี่ยมชมเกาะปันหยี-ชุมชนหมู่บ้านมุสลิมชาวทะเลกลางอ่าวพังงา นั่งเรืหางยาวแล่นผ่านถ้ำต่างๆ ป่าชายเลน ชมระบบนิเวศป่าชายเลน อีกทั้งเที่ยวชมเกาะตะปู (James Bonds Island) และเขาพิงกัน หนึ่งในสัญลักษณ์ประจำของจังหวัดพังงา

วันเดย์ทัวร์ ล่องเรือสำเภา จูนบาทรา อ่าวพังงา เกาะปันหยี

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

09.00ขึ้นเรือสำเภาและออกเดินทางจากท่าเรือ ยอร์ชเฮเว่น มารีน่า มุ่งหน้าสู่อ่าวพังงา
นั่งเรือหางยาว ชมป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ และแวะชมหมู่บ้าน สามช่องเหนือ รับฟังประวัติเกี่ยวกับหมู่บ้าน และพักรับประทานอาหารกลางวันแบบปุฟเฟต์ ซีฟู๊ด
*บ้านสามช่องเหนือหมู่บ้านมุสลิมเล็กๆที่ทั้งอยู่แนวชายฝั่งอ่าวพังงานานกว่าศตวรรษ ด้วยเป็นชุมชนที่อยู่ติดทะเล ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงมีวิถีชีวิต เกี่ยวกับการประมง ทางเดียวที่จะเข้ามาในหมู่บ้านได้จะต้องนั่งเรือข้ามฝั่ง ใช้เวลาไม่นาน
หลังจากรับประทานอาหาร ร่วมเดินชมหมู่บ้านสามช่องเหนือ และทำกิจกรรม
เดินทางกลับมาที่เรือ และมุ่งหน้าสู่ “เกาะตะปู (James Bond Island 007)” 
16.15เดินทางถึงท่าเรือ และนำท่านส่งกลับสู่ที่พัก

**โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศและคลื่นลม**

อัตราค่าบริการ รับ-ส่ง (เฉพาะคนไทย) *ออกเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป

ไม่รวมรถรับ-ส่งราคาปรกติราคาโปรโมชั่น
ผู้ใหญ่4,200.-บาท3,660.-บาท
เด็ก (2-14 ปี)3,150.-บาท2,820.-บาท

ราคานี้รวม

  • ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
  • ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ เสื้อชูชีพ 
  • อาหารกลางวัน ขนมว่าง ผลไม้ และน้ำดื่ม
  • มัคคุเทศก์
  • ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  • ไม่รวมรถรับส่งจากที่พัก ไปท่าเรือ *หากต้องการรถรับส่งคิดค่าบริการ 500.-บาท/ท่าน
  • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ง 7%
  • ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น

   one-day-trip-june-bahtra-phang-nga-bay-cruise-7   one-day-trip-june-bahtra-phang-nga-bay-cruise-2   one-day-trip-june-bahtra-phang-nga-bay-cruise-4

   one-day-trip-june-bahtra-phang-nga-bay-cruise-5   one-day-trip-june-bahtra-phang-nga-bay-cruise-6   one-day-trip-june-bahtra-phang-nga-bay-cruise-3

เบอร์ติดต่อ-ทัวร์ภูเก็ต-ดรีม-ทัวร์-กระบี่-พังงา-สมุย-ทั่วไทย