วันเดย์ทัวร์ ล่องเรือสำเภา จูนบาทรา อ่าวพังงา เกาะปันหยี

ทัวร์วันเดย์ทริปล่องเรือสำเภาจูนบาทรา เที่ยวชมอ่าวพังงา เกาะตะปู (James Bond 007)

ท่านจะได้ลองประสบการณ์ทัวร์ท่องเที่ยวที่ท่านไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน เมื่อได้ปล่อยตัวเองทอดยาวบนเรือสำเภาจูนบาทรา พร้อมกับชมวิวทิวทรรศสองข้างของทะเลอันดามันและอ่าวพังงา-ภูเก็ต เมื่อเรือแล่นผ่านน่านน้ำ ท่านจะได้พบกลับหอคอยผาหินรูปร่างแปลกตาที่ตั้งตระง่านกลางทะเลสีคราม จากนั้นเยี่ยมชมเกาะปันหยี-ชุมชนหมู่บ้านมุสลิมชาวทะเลกลางอ่าวพังงา นั่งเรืหางยาวแล่นผ่านถ้ำต่างๆ ป่าชายเลน ชมระบบนิเวศป่าชายเลน อีกทั้งเที่ยวชมเกาะตะปู (James Bonds Island) และเขาพิงกัน หนึ่งในสัญลักษณ์ประจำของจังหวัดพังงา

วันเดย์ทัวร์ ล่องเรือสำเภา จูนบาทรา อ่าวพังงา เกาะปันหยี

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

07.30รถจะรอรับจากล็อบบี้โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ “ยอร์ชเฮเว่น มารีน่า”
09.00ขึ้นเรือสำเภาและออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่อ่าวพังงา เดินทางถึงจุดดำน้ำ เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง
11.15เดินทางถึง “เกาะตะปู (James Bond Island 007)” จากนั้นนั่งเรือหางยาวล่องเรือชมป่าโกงกางอันสมบูรณ์ และชม “เกาะปันหยี”
13.00รับประทานอาหารกลางวันแบบปุฟเฟต์ บนเรือสำเภา หลังจากนั้นล่องเรือสำเภากลับมาที่ภูเก็ต และระหว่างทางก็หยุดดำน้ำ ดูปะการัง ที่ “เกาะละวะ (Lawa Island)”
16.15เดินทางถึงท่าเรือ และนำท่านส่งกลับสู่ที่พัก

**โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศและคลื่นลม**

อัตราค่าบริการ รับ-ส่ง (เฉพาะคนไทย)

รวมรถรับ-ส่ง ในเขตราคาปรกติราคาโปรโมชั่น
ผู้ใหญ่3,900.-บาท3,300.-บาท
เด็ก (4-14 ปี)2,925.-บาท2,500.-บาท

ราคานี้รวม

  • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต – ท่าเรือ – ที่พัก (ในเขตพื้นที่เท่านั้น)
  • ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
  • ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ เสื้อชูชีพ 
  • อาหารกลางวัน ขนมว่าง ผลไม้ และน้ำดื่ม
  • มัคคุเทศก์
  • ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ง 7%
  • ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น

   one-day-trip-june-bahtra-phang-nga-bay-cruise-7   one-day-trip-june-bahtra-phang-nga-bay-cruise-2   one-day-trip-june-bahtra-phang-nga-bay-cruise-4

   one-day-trip-june-bahtra-phang-nga-bay-cruise-5   one-day-trip-june-bahtra-phang-nga-bay-cruise-6   one-day-trip-june-bahtra-phang-nga-bay-cruise-3

เบอร์ติดต่อ-ทัวร์ภูเก็ต-ดรีม-ทัวร์-กระบี่-พังงา-สมุย-ทั่วไทย