ทัวร์วันเดย์ทริป เกาะมุก (Pearl Island) จ.ระนอง – เที่ยวทะเลพม่า

เกาะมุก พร้อมให้ชมความงามของไข่มุกอันดามันฝั่งท้องทะเลพม่า ทะเลสีใสๆ หาดทรายสีขาว กับบรรยากาศที่สงบ สบาย และยังเป็นส่วนตัวด้วยนะจ๊ะ จะมาเป็นกลุ่ม หรือมาเดี่ยวก็มาเลย รับรองถูกใจแน่นอนคะ

เปิดทริปแรกวันที่ 8 พ.ย. 60 ทริปมีเฉพาะ วันพุธ, วันศุกร์ และวันอาทิตย์
สามารถเดินทางได้จนถึง วันที่ 20 พ.ค. 61

รายละเอียดโปรแกรม

เวลารายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยว
08.00 น.เดินทางถึง ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ระนอง) ผ่านขั้นตอนการทำเอกสารผ่านแดน
09.00 น.เรือออกจากท่าเรือ แกรนด์ อันดามัน (ระนอง) ไป ท่าเรือเกาะสอง ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง
11.00 น.เดินทางถึง หมู่เกาะมากุย (Macleod Islands) สนุกสนานไปกับการดำน้ำชม บ้านหลังใหญ่ของเจ้าปลาการ์ตูน
12.00 น.อิ่มอร่อยกับอาหาร และเครื่องดื่ม บน เกาะมุก (Pearl Island) และหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะเดินชมธรรมชาติ หรือดำน้ำ
 14.00 น.ออกเดินทางไปดำน้ำชมความงามของปะการังน้ำตื้น และ ปลาการ์ตูนหลากหลายสายพันธุ์
15.00 น.ออกเดินทางจาก หมู่เกาะมากุย (Macleod Islands) กลับยัง ท่าเรือเกาะสอง
16.30 น.เดินทางถึง ท่าเรือเกาะสอง ผ่านขั้นตอนการทำเอกสารผ่านแดนออก
17.00 น.เดินทางถึง ท่าเรือแกรนด์ อันดามัน (ระนอง) และส่งท่านกลับยังที่พัก

อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย)

ผู้ใหญ่3,500.- บาทเด็ก (4-11 ปี)2,600.- บาท

ราคานี้รวม

 • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดระนอง – ท่าเรือ – ที่พัก
 • ทริปดำน้ำทะเลพม่า 1 วัน โดยเรือเร็ว
 • ค่าผ่านแดน และค่าธรรมเนียมการขึ้นเกาะพม่า
 • ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
 • เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ, ผ้าเช็ดตัวที่โรงแรม
 • อาหารกลางวัน ขนมว่าง ผลไม้ และน้ำดื่ม
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุ

สิ่งที่ควรนำติดตัวมา

 • บัตรประจำตัวประชาชน กรณีคนไทย (พาสปอร์ต กรณีชาวต่างชาติ)
 • ชุดว่ายน้ำ, ครีมกันแดด, แว่นกันแดด
 • อุปกรณ์ดำน้ำประจำตัว (ถ้ามี)
 • กล้องถ่ายรูป, กล้องถ่ายรูปใต้น้ำ
 • ชุดสำหรับเปลี่ยนที่โรงแรม
 • ยาประจำตัว (ถ้ามี)

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินของทุกธนาคาร
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( Vat 7%)
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( 3% )

   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะมุก-(Pearl-Island)-ระนอง-เที่ยวทะเลพม่า-14   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะมุก-(Pearl-Island)-ระนอง-เที่ยวทะเลพม่า-13   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะมุก-(Pearl-Island)-ระนอง-เที่ยวทะเลพม่า-12

   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะมุก-(Pearl-Island)-ระนอง-เที่ยวทะเลพม่า-11   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะมุก-(Pearl-Island)-ระนอง-เที่ยวทะเลพม่า-10   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะมุก-(Pearl-Island)-ระนอง-เที่ยวทะเลพม่า-9

   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะมุก-(Pearl-Island)-ระนอง-เที่ยวทะเลพม่า-8   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะมุก-(Pearl-Island)-ระนอง-เที่ยวทะเลพม่า-7   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะมุก-(Pearl-Island)-ระนอง-เที่ยวทะเลพม่า-6

   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะมุก-(Pearl-Island)-ระนอง-เที่ยวทะเลพม่า-5   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะมุก-(Pearl-Island)-ระนอง-เที่ยวทะเลพม่า-4   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะมุก-(Pearl-Island)-ระนอง-เที่ยวทะเลพม่า-3

   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะมุก-(Pearl-Island)-ระนอง-เที่ยวทะเลพม่า-2   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะมุก-(Pearl-Island)-ระนอง-เที่ยวทะเลพม่า   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะมุก-(Pearl-Island)-จ.ระนอง---เที่ยวทะเลพม่า

   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะมุก-(Pearl-Island)-จ.ระนอง-เที่ยวทะเลพม่า   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะมุก-(Pearl-Island)-ระนอง-เที่ยวทะเลพม่า-15