ทัวร์วันเดย์ทริป ภูเก็ต เกาะพีพี โดยเรือใหญ่ กิจกรรม : นั่งเรือชมวิว ดำผิวน้ำชมปะการัง – เกาะพีพีเล – อ่าวมาหยา – ถ้ำไวกิ้ง – อ่าวสามหาด – เกาะพีพีดอน

บริการเรือข้ามฝากภูเก็ต เกาะพีพี ทัวร์วันเดย์ เรือใหญ่

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

07.00-07.10 ทีมงานจะรอรับจากโรงแรมที่พักบริเวณหน้าล๊อบบี้ของโรงแรม เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ
07.50 เดินทางถึงท่าเทียบเรือ เช็คอินที่ ท่าเทียบเรือเกาะสิเหร่ ท่าเทียบเรือมาตรฐานประจำจังหวัดภูเก็ต ที่นี่นักท่องเที่ยวเยอะเลยเพราะเป็นท่าเรือหลักที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเที่ยวยังเกาะต่างๆ
08.30 ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ (เรือโดยสารปรับอากาศ)  มุ่งหน้าสู่ เกาะพีพีดอน และทางเรามีมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง ภายในเรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำหน้ากาก ท่อหายใจและเสื้อชูชีพ
10.15 เดินทางถึง เกาะพีพีดอน อ่าวต้นไทร ส่งลูกค้าที่ซื้อตั๋วเรือรับ-ส่ง และลูกค้าที่ไม่อยากไปเล่นน้ำ ดำน้ำ สามารถขึ้นเกาะเพื่อพักผ่อนก่อนถึงเวลารับประทานอาหารเที่ยง
ส่วนลูกค้าที่ต้องการดำน้ำ ดูปะการัง (Snorkeling) ไกด์จะนำท่านลงเรือใหญ่อีกลำ
11.00 ล่องเรือเดินทางไปถ่ายรูป ชมวิวที่เกาะพีพีเล หน้าอ่าวมาหยา อ่าวปิเล๊ะ โล๊ซามะ ถ้ำรังนกไวกิ้ง และเล่นน้ำ ดำน้ำที่หาดลิง
12.45 เดินทางกลับมาที่ เกาะพีพีดอน เพื่อมารับประทานอาหารเที่ยง
14.15 ทุกท่านต้องเดินทางกลับมาเช็คอินที่ อ่าวต้นไทร
14.30 เรือออกเดินทางจาก เกาะพีพีดอน
16.15 เดินทางถึง ท่าเรือเกาะสิเหร่ ภูเก็ต และส่งท่านกลับที่พักอย่างปลอดภัย
หน้าโลซีซั่น พฤษภาคม – ตุลาคม
ช่วงไฮซีซั่น พฤศจิกายน – เมษายน

โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย)

ที่นั่งธรรมดา ราคาปรกติ ราคาโปรโมชั่น
ผู้ใหญ่ 1,500.-บาท 850.-บาท
เด็ก (4-10 ปี) 1,200.-บาท 700.-บาท
ที่นั่งซิลเวอร์ ราคาปรกติ ราคาโปรโมชั่น
ผู้ใหญ่ 2,000.-บาท 1,150.-บาท
เด็ก (4-10 ปี) 1,500.-บาท 1,000.-บาท
ที่นั่งโกลด์ ราคาปรกติ ราคาโปรโมชั่น
ผู้ใหญ่ 2,800.-บาท 1,450.-บาท
เด็ก (4-10 ปี) 2,200.-บาท 1,300.-บาท

ราคานี้รวม

 1. รถรับส่งจากโรงแรม ( ในเขตพื้นที่ ) – ท่าเรือ – โรงแรม
 2. ค่าเรือโดยสารปรับอากาศ ไป – กลับ
 3. ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
 4. อาหารกลางวัน
 5. มัคคุเทศก์ประจำเรือ
 6. ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

 1.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 2. ค่าทำความสะอาดเกาะพีพีดอน ทั้งคนไทยและต่างชาติท่านละ 20 บาทจะเรียกเก็บบริเวณสะพานท่าเทียบเรืออ่าวต้นไทร โดยเจ้าหน้าที่ อบต.
 3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ คนไทยท่านละ 40 บาท ต่างชาติ 400 บาท เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวโดยเจ้าหน้าที่อุทยานโดยตรงหากท่านลงเล่นน้ำที่หาดลิงตามโปรแกรม
 4. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5.  ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น

   ทัวร์ภูเก็ต-วันเดย์ทริป-เกาะพีพีเล-เกาะพีพีดอน-โดยเรือใหญ่-ราคาถูก-8   ทัวร์ภูเก็ต-วันเดย์ทริป-เกาะพีพีเล-เกาะพีพีดอน-โดยเรือใหญ่-ราคาถูก-9   ทัวร์ภูเก็ต-วันเดย์ทริป-เกาะพีพีเล-เกาะพีพีดอน-โดยเรือใหญ่-ราคาถูก-3

   ทัวร์ภูเก็ต-วันเดย์ทริป-เกาะพีพีเล-เกาะพีพีดอน-โดยเรือใหญ่-ราคาถูก-2   ทัวร์ภูเก็ต-วันเดย์ทริป-เกาะพีพีเล-เกาะพีพีดอน-โดยเรือใหญ่-ราคาถูก-14   ทัวร์ภูเก็ต-วันเดย์ทริป-เกาะพีพีเล-เกาะพีพีดอน-โดยเรือใหญ่-ราคาถูก-15

   ทัวร์ภูเก็ต-วันเดย์ทริป-เกาะพีพีเล-เกาะพีพีดอน-โดยเรือใหญ่-ราคาถูก-13   ทัวร์ภูเก็ต-วันเดย์ทริป-เกาะพีพีเล-เกาะพีพีดอน-โดยเรือใหญ่-ราคาถูก-12   ทัวร์ภูเก็ต-วันเดย์ทริป-เกาะพีพีเล-เกาะพีพีดอน-โดยเรือใหญ่-ราคาถูก-11

ที่นั่งแบบธรรมดา (Economy Seat)

   ทัวร์ภูเก็ต-วันเดย์ทริป-เกาะพีพีเล-เกาะพีพีดอน-โดยเรือใหญ่-ราคาถูก-16

ที่นั่งแบบซิลเวอร์ (Silver Seat)

   ทัวร์ภูเก็ต-วันเดย์ทริป-เกาะพีพีเล-เกาะพีพีดอน-โดยเรือใหญ่-ราคาถูก-6

ที่นั่งแบบโกลด์ (Gold Seat)

   ทัวร์ภูเก็ต-วันเดย์ทริป-เกาะพีพีเล-เกาะพีพีดอน-โดยเรือใหญ่-ราคาถูก-10

เบอร์ติดต่อ-ทัวร์ภูเก็ต-ดรีม-ทัวร์-กระบี่-พังงา-สมุย-ทั่วไทย