ทัวร์วันเดย์ทริป หมู่เกาะตาชัย โดยเรือเร็ว

กิจกรรม : นั่งเรือชมวิว สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดของเกาะตาชัย ที่ได้ชื่อว่าเป็นเกาะมัลดีฟส์เมืองไทย

เกาะตาชัย

รายละเอียดโปรแกรม

06.30 น.รถจะรอรับจากล็อบบี้โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ
08.00 น.ถึงท่าเรือ เช็คอิน และรับประทานขนมเครื่องดื่ม ชากาแฟ
08.30 น.ออกเดินทางสู่หมู่เกาะตาชัย โดยเรือเร็ว (Speedboat)
10.10 น.สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดของเกาะตาชัย ทอดยาวหลายร้อยเมตร โดยได้ชื่อว่าเป็นเกาะมัลดีฟส์เมืองไทย พักผ่อนบนหายทราย อาบแดด หรือเล่นน้ำชมปลา ปะการัง อันสวยงามข้างๆ เกาะ หรือเดินทางสู่จุดชมวิวมุมสูงของเกาะตาชัยเพื่อชมทัศนียภาพอันงดงาม
12.15 น.อิ่มเอมกับอาหารเที่ยงไทยแบบเซ็ตบ๊อก
13.30 น.ถ้าใครชอบผจญภัยท้าทายเล็กน้อย ห้ามพลาดสำหรับการเดินป่า เพื่อสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตบนเกาะตาชัย ซึ่งท่านจะได้พบกับแม่ปูไก่ ปูเสฉวนตัวใหญ่ และหอยมรกต ซึ่งท่านสามารถพบเห็นที่เกาะตาชัยที่เดียวในโลก
15.00 น.อำลาเกาะตาชัย เดินทางกลับสู่ท่าเรือ
16.30 น.ถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ และนำทุกท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

**โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศและคลื่นลม**

อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย)

ผู้ใหญ่.-เด็ก.-

ราคานี้รวม

  • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต – ท่าเรือ – ที่พัก
  • ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
  • ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
  • อาหารกลางวัน ขนมว่าง และน้ำดื่ม
  • มัคคุเทศก์
  • ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  2. ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น
เรือเร็วเรือเร็ว
tachai-similan-island-one-day-trip-phuket-by-sprrf-boattachai-similan-island-one-day-trip-phuket-by-sprrf-boat-2
tachai-similan-island-one-day-trip-phuket-by-sprrf-boat-3tachai-similan-island-one-day-trip-phuket-by-sprrf-boat-4