ทัวร์วันเดย์ทริป หมู่เกาะตาชัย โดยเรือเร็ว

กิจกรรม : นั่งเรือชมวิว สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดของเกาะตาชัย ที่ได้ชื่อว่าเป็นเกาะมัลดีฟส์เมืองไทย

เกาะตาชัย

รายละเอียดโปรแกรม

06.30 น. รถจะรอรับจากล็อบบี้โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ
08.00 น. ถึงท่าเรือ เช็คอิน และรับประทานขนมเครื่องดื่ม ชากาแฟ
08.30 น. ออกเดินทางสู่หมู่เกาะตาชัย โดยเรือเร็ว (Speedboat)
10.10 น. สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดของเกาะตาชัย ทอดยาวหลายร้อยเมตร โดยได้ชื่อว่าเป็นเกาะมัลดีฟส์เมืองไทย พักผ่อนบนหายทราย อาบแดด หรือเล่นน้ำชมปลา ปะการัง อันสวยงามข้างๆ เกาะ หรือเดินทางสู่จุดชมวิวมุมสูงของเกาะตาชัยเพื่อชมทัศนียภาพอันงดงาม
12.15 น. อิ่มเอมกับอาหารเที่ยงไทยแบบเซ็ตบ๊อก
13.30 น. ถ้าใครชอบผจญภัยท้าทายเล็กน้อย ห้ามพลาดสำหรับการเดินป่า เพื่อสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตบนเกาะตาชัย ซึ่งท่านจะได้พบกับแม่ปูไก่ ปูเสฉวนตัวใหญ่ และหอยมรกต ซึ่งท่านสามารถพบเห็นที่เกาะตาชัยที่เดียวในโลก
15.00 น. อำลาเกาะตาชัย เดินทางกลับสู่ท่าเรือ
16.30 น. ถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ และนำทุกท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

**โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศและคลื่นลม**

อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย)

ผู้ใหญ่ .- เด็ก .-

ราคานี้รวม

  • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต – ท่าเรือ – ที่พัก
  • ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
  • ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
  • อาหารกลางวัน ขนมว่าง และน้ำดื่ม
  • มัคคุเทศก์
  • ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  2. ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น
เรือเร็ว เรือเร็ว
tachai-similan-island-one-day-trip-phuket-by-sprrf-boat tachai-similan-island-one-day-trip-phuket-by-sprrf-boat-2
tachai-similan-island-one-day-trip-phuket-by-sprrf-boat-3 tachai-similan-island-one-day-trip-phuket-by-sprrf-boat-4