ประวัติศาสตร์ภูเก็ต-ประวัติท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร-สถานที่ท่องเที่ยว

ประวัติท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร

ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มี ประวัติศาสตร์ มายาวนาน แต่ที่สำคัญ และน่าจดจำที่สุด คือ ประวัติศาสตร์ของ ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร วีรสตรีผู้ปกป้องเมืองถลาง ไว้จากการรุกรานของพม่าในสงครามเก้าทัพ

ท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทรเกิดในปลายสมัยอยุธยา ท่านทั้งสองเป็นธิดา ของจอมร้างบ้านตะเคียน (ขุนนางผู้ปกครองเมืองถลาง) จึงได้รับการเลี้ยงดู มาเพื่อรับภาระ อันหนักยิ่งของตระกูล ทั้งการควบคุมไพร่พลขุดหาดีบุก การแสวงหาเครื่อง อุปโภค บริโภค สำหรับไพร่พล จำนวนมาก การหาตลาดจำหน่ายดีบุก การแสวงหาอาวุธ เพื่อป้องกันภัยจากพม่า และโจรสลัด และการรักษาสถานภาพ ของตระกูลของท่าน

ในสมัยที่เกิดเหตุการณ์ สงครามเก้าทัพนั้น ตรงกับ พ.ศ.2328 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 พม่าได้ยกทัพมาตีไทย โดยมีทัพหนึ่งยกมาทางใต้ มุ่งเข้ามาตีเมืองถลาง ในขณะนั้นพระยาพิมล เจ้าเมืองถลางสามีของคุณหญิงจัน เพิ่งถึงแก่อนิจกรรม ไม่นานนัก จึงไม่มีใครบัญชาการรบ ดังนั้น คุณหญิงจัน และนางมุกน้องสาวจึงตัดสินใจ ร่วมกับเจ้าเมืองภูเก็จ คือ พระยาทุกขราช (เทียน) ลูกชายของคุณหญิงจัน จึงวางแผน เตรียมป้องกันเมืองถลาง และใช้กลอุบาย ต่อสู้กับพม่า จนพม่าต้องถอยทัพกลับไปและพ่ายแพ้ในที่สุด (ตรงกับวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2328 ) วีรกรรมครั้งนั้น ทำให้รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าแต่งตั้งให้คุณหญิงจันเป็นท้าวเทพกระษัตรี และนางมุกเป็นท้าวศรีสุนทร และพระยาทุกขราช (เทียน) ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระยาถลางใน พ.ศ. 2331

และในปัจจุบันได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีและท้าวศรีสุนทรแต่งกายแบบผู้หญิงไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  ยืนถือดาบเคียงคู่กัน เพื่อเป็นที่สักการะแก่คนทั่วไป.

ประวัติศาสตร์ภูเก็ต-ประวัติท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร-สถานที่ท่องเที่ยว-3

ประวัติศาสตร์ภูเก็ต-ประวัติท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร-สถานที่ท่องเที่ยว-2