ทัวร์วันเดย์ทริป เกาะไม้ท่อน ล่องเรือชมปลาโลมา โดยเรือคาตามารัน เที่ยวภูเก็ต

เกาะไม้ท่อน เกาะส่วนตัวที่แสนโรแมนติก เป็นเกาะเล็กๆ ที่เงียบสงบแห่งท้องทะเลอันดามันที่ได้รับสมญานามว่า ” มัลดีฟเมืองไทย ” อีกแห่งที่ทุกคนไม่ควรพลาด เกาะไม้ท่อนอยู่ห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ 9 กิโลเมตร สาเหตุที่เรียกเกาะไม้ท่อน เนื่องจากหากมองดูจากภาพถ่ายทางอากาศแล้ว เกาะแห่งนี้จะมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับท่อนไม้นั้นเองคะ

กิจกรรม : นั่งเรือชมวิว สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดของเกาะไม้ท่อน ที่ได้ชื่อว่าเป็นเกาะมัลดีฟส์เมืองไทย 

ล่องเรือใบสุดหรู ชมปลาโลมา เกาะไม้ท่อน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

08.00 น. รถจะรอรับจากล็อบบี้โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยัง ท่าเรืออ่าวมะขาม “Phuket Deep Sea Port” บริการเครื่องดื่ม ชากาแฟ ขนม
09.00 น. เช็คอินที่ท่าเทียบเรืออ่าวมะขาม และไกด์จะอธิบายรายละเอียดโปรแกรม หลังจากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะไม้ท่อน โดยเรือใบคาตามารัน (Catamaran)
09.30 น. ระหว่างทางไป เกาะไม้ท่อน เรือคาตามารันจะจอดให้ทุกท่านได้สนุกกับกิจกรรม
-ตกปลา
-ดูปลาโลมา
-ดำน้ำ ชมปะการัง และฝูงปลานานาชนิด
11.30 น. เดินทางถึง เกาะไม้ท่อน พักผ่อนบนหาดทรายขาวสะอาด ทามกลางบรรยากาศและธรรมชาติที่เงียบสงบ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. พักผ่อนตสมอัธยาศัย หรือเดินชมวิว ถ่ายรูป ไว้เป็นที่ระลึก บรรยากาศรอบๆเกาะ ความสวยงามของธรรมชาติ ที่สามารถมองเห็นได้ทั้ง กระบี่ พังงา และภูเก็ต
15.00 น. เตรียมตัวเดินทางกลับ
16.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือน้ำลึก และพาท่านส่งกลับไปยังที่พัก

**โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศและคลื่นลม**

อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย)

รวมรถรับ-ส่ง ภูเก็ต* ราคาปรกติ ราคาโปรโมชั่น
ผู้ใหญ่ 3,900.-บาท 2,700.-บาท
เด็ก (4-10 ปี) 2,900.-บาท 2,100.-บาท
ไม่รวมรถรับ-ส่ง ราคาปรกติ ราคาโปรโมชั่น
ผู้ใหญ่ 3,900.-บาท 2,400.-บาท
เด็ก (4-10 ปี) 2,900.-บาท 1,800.-บาท

*โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป (เฉพาะคนไทย)

รวมรถรับ-ส่ง ภูเก็ต* ราคาปรกติ ราคาโปรโมชั่น
ผู้ใหญ่ 3,900.-บาท 2,100.-บาท
เด็ก (4-10 ปี) 2,900.-บาท 1,650.-บาท
ไม่รวมรถรับ-ส่ง ราคาปรกติ ราคาโปรโมชั่น
ผู้ใหญ่ 3,900.-บาท 1,800.-บาท
เด็ก (4-10 ปี) 2,900.-บาท 1,350.-บาท

ราคานี้รวม

  • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต ฟรี ป่าตอง. กะตะ. กะรน. กะหลิม. ในเมือง. พันวา. ไตรตรัง. ฉลอง. ท่าเรืออ่าวน้ำลึก
  • ราไวย์. เกาะสิเหร่. กมลา. ต้องจ่ายค่ารถเพิ่มท่านละ 320.-บาท
  • ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
  • ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
  • อาหารกลางวัน ขนมว่าง และน้ำดื่ม
  • มัคคุเทศก์
  • ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น

ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะไม้ท่อน-ล่องเรือชมปลาโลมา-โดยเรือคาตามารัน-เที่ยวภูเก็ต-13

   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะไม้ท่อน-เกาะส่วนตัว-โดยเรือเร็ว-เที่ยวภูเก็ต-7   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะไม้ท่อน-เกาะส่วนตัว-โดยเรือเร็ว-เที่ยวภูเก็ต-6   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะไม้ท่อน-เกาะส่วนตัว-โดยเรือเร็ว-เที่ยวภูเก็ต-8

   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะไม้ท่อน-เกาะส่วนตัว-โดยเรือเร็ว-เที่ยวภูเก็ต-3   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะไม้ท่อน-เกาะส่วนตัว-โดยเรือเร็ว-เที่ยวภูเก็ต-9   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะไม้ท่อน-เกาะส่วนตัว-โดยเรือเร็ว-เที่ยวภูเก็ต-11

   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะไม้ท่อน-ล่องเรือชมปลาโลมา-โดยเรือคาตามารัน-เที่ยวภูเก็ต-12   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะไม้ท่อน-ล่องเรือชมปลาโลมา-โดยเรือคาตามารัน-เที่ยวภูเก็ต   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะไม้ท่อน-ล่องเรือชมปลาโลมา-โดยเรือคาตามารัน-เที่ยวภูเก็ต-2

   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะไม้ท่อน-ล่องเรือชมปลาโลมา-โดยเรือคาตามารัน-เที่ยวภูเก็ต-3   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะไม้ท่อน-ล่องเรือชมปลาโลมา-โดยเรือคาตามารัน-เที่ยวภูเก็ต-4   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะไม้ท่อน-ล่องเรือชมปลาโลมา-โดยเรือคาตามารัน-เที่ยวภูเก็ต-5

   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะไม้ท่อน-ล่องเรือชมปลาโลมา-โดยเรือคาตามารัน-เที่ยวภูเก็ต-6   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะไม้ท่อน-ล่องเรือชมปลาโลมา-โดยเรือคาตามารัน-เที่ยวภูเก็ต-7   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะไม้ท่อน-ล่องเรือชมปลาโลมา-โดยเรือคาตามารัน-เที่ยวภูเก็ต-8

   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะไม้ท่อน-ล่องเรือชมปลาโลมา-โดยเรือคาตามารัน-เที่ยวภูเก็ต-9   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะไม้ท่อน-ล่องเรือชมปลาโลมา-โดยเรือคาตามารัน-เที่ยวภูเก็ต-10   ทัวร์วันเดย์ทริป-เกาะไม้ท่อน-ล่องเรือชมปลาโลมา-โดยเรือคาตามารัน-เที่ยวภูเก็ต-11

เบอร์ติดต่อ-ทัวร์ภูเก็ต-ดรีม-ทัวร์-กระบี่-พังงา-สมุย-ทั่วไทย