ทัวร์กรุงเทพฯ 1 วัน – สัมผัสการเดินทางสถานที่น่าสนใจ และสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวภายในกรุงเทพ-อยุธยา ชมความงดงามของสถาปตยกรรม การล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยา