ทัวร์กรุงเทพ 1 วัน

ทัวร์กรุงเทพฯ 1 วัน – สัมผัสการเดินทางสถานที่น่าสนใจ และสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวภายในกรุงเทพ-อยุธยา ชมความงดงามของสถาปตยกรรม การล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยา

Showing the single result

ทัวร์ไหว้พระ อยุธยา ล่องเรือแกรนด์ เพิร์ล Grand Pearl Cruise

ล่องเรือ แกรนด์ เพิร์ล Grand Pearl Cruise เที่ยวอยุธยา 1 วัน. เป็นโปรแกรม ที่จะพาทุกท่านไปเยือน กรุงเก่า อยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ ของประเทศไทยเรา เริ่มแรกออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ จากกรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่ อยุธยา โดยจะมีมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ อยุธยา