ล่องเรือ แกรนด์ เพิร์ล Grand Pearl Cruise เที่ยวอยุธยา 1 วัน. เป็นโปรแกรม ที่จะพาทุกท่านไปเยือน กรุงเก่า อยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ ของประเทศไทยเรา เริ่มแรกออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ จากกรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่ อยุธยา โดยจะมีมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ อยุธยา และรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ อยุธยา

ซึ่งจุดแรกที่จะแวะ คือ พระราชวังบางประอิน ซึ่งประกอบด้วย พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญ และ หอวิฑูรทัศนา

จุดที่สอง คือ วัดมหาธาตุ ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และโบราณสถานที่งดงาม

จุดที่สาม คือ วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ

หลังจากเต็มอิ่มกับการไหว้พระไปแล้ว พาทุกท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี) นำทุกท่านลงเรือ แกรนด์ เพิร์ล Grand Pearl เรือหรูหราและสะดวกสบาย พาทุกท่านล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมบริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 

เที่ยวอยุธยา 1 วัน (รถบัส + เรือ)
แกรนด์ เพิร์ล Grand Pearl Cruise

ราคาทัวร์ ต่อ ท่าน (เฉพาะคนไทย)

*ราคานี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 31 ตุลาคม 2567 เท่านั้น*

เรือสำราญแกรนด์ เพิร์ล
ราคาปรกติโปรโมชั่น!
ผู้ใหญ่2,300.-บาท1,700.บาท
เด็ก (4-10 ปี)1,500.-บาท1,200.-บาท


ราคาทัวร์ ต่อ ท่าน (ชาวต่างชาติ)

เรือสำราญแกรนด์ เพิร์ล
ราคาปรกติโปรโมชั่น!
ผู้ใหญ่2,300.-บาท1,800.บาท
เด็ก (4-10 ปี)1,500.-บาท1,300.-บาท

เปิดบริการเรือเปิดให้บริการทุกวัน
ชื่อท่าเรือท่าเรือริเวอร์ซิตี้ ชั้น 1 ทางออกประตู gate 2
เวลาเรือออกกรุณาเดินทางให้ถึงท่าเรือตอน 07.00-07.15 น. / รถบัสออกจากท่าเรือตอน 07.30 น.
เวลากลับถึงท่าเรือประมาณ 16.00 น.
สิ่งที่ต้องนำมาครีมกันแดด / หมวก / แว่นกันแดด / กล้องถ่ายรูป / โทรศัพท์มือถือ / กระเป๋ากันน้ำ / เงินสดติดตัวเล็กน้อย
ทัวร์รวม
รถบัสนำเที่ยวจากกรุงเทพ – อยุธยา
ค่าบริการล่องเรือจากวัดช่องลม
บุฟเฟ่ต์อาหารไทย-นานาชาติ และซีฟู้ด
ชา กาแฟ น้ำเปล่า
ค่าเข้าสถานที่
ประกันอุบัติเหตุ
ทัวร์ไม่รวม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มอื่นๆที่สั่งจากเมนู
รถรับส่งจากที่พัก-ท่าเรือ
ทิป
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น
หมายเหตุ :
  • หากต้องการรถรับส่งจากโรงแรม *ในเขตพื้นที่ คิดเพิ่ม 250.-บาท/ท่าน – *กรุณาสอบถามเขตรับส่ง
  • หากต้องการรถรับส่งจากโรงแรม *นอกเขตพื้นที่ คิดเพิ่ม 350.-บาท/ท่าน – *กรุณาสอบถามเขตรับส่ง
  • กรณียกเลิกกะทันหัน ณ วันเดินทาง ชาร์จ 100% (ในกรณีเลื่อนวันเดินทางกะทันหัน ณ วันเดินทาง ชาร์จ 100%)
  • อัตราค่าบริการนี้ไม่สามารถไช้ได้ในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่ทางเรือจัดงานพิเศษขึ้น เช่น วันวาเลนไทน์ วันแม่ วันลอยกระทง วันปีใหม่ ฯลฯ
  • ไม่สามารถนำเบียร์ขึ้นเรือได้ หากนำเหล้าหรือไวน์ขึ้นเรือ เสียค่าเปิดขวด 500 บาท/ขวด

เบอร์ติดต่อ-ทัวร์ภูเก็ต-ดรีม-ทัวร์-กระบี่-พังงา-สมุย-ทั่วไทย

1

07.15 น. : ลงทะเบียนบริเวณ

พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ ( สี่พระยา ) เคาน์เตอร์ 2
2

07.30 น. : ขึ้นรถบัสปรับอากาศ

พร้อมออกเดิน โดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ พระราชวังบางปะอิน หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย โดยมีมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ
3

09.00 น. : พระราชวังบางประอิน

เดินทางถึง พระราชวังบางประอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งประกอบด้วย พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญ และ หอวิฑูรทัศนา
4

10.30 น. : วัดมหาธาตุ

เดินทางถึง วัดมหาธาตุ ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และโบราณสถานที่งดงาม
5

11.30 น. : วัดมหาธาตุ

เดินทางถึง วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ
6

12.00-12.30 น. : ออกเดินทาง

เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ วัดช่องลม เพื่อเปลี่ยนเป็น เรือแกรนด์ เพิร์ล
7

13.00 น. : ท่าเรือวัดช่องลม

ถึง ท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี) นำท่านสู่ เรือแกรนด์เพิร์ล Grand Pearl Cruise ที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างทางจะล่องผ่านเกาะเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี จนถึงกรุงเทพฯ
8

15.00 น. : ล่องเรือ

ล่องเรือชมวิว พร้อมบริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้
9

16.00 น. : ท่าเรือริเวอร์ซิตี้

เดินทางถึง ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ โดยสวัสดิภาพ

**โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน**

พระราชวังบางประอิน-ทัวร์ล่องเรือ-แกรนด์-เพิร์ล-กรุงเทพ-อยุธยา
ทัวร์ล่องเรือแกรนด์-เพิร์ล-ไหว้พระอยุธยา
วัดมหาธาตุ-อยุธยา-ล่องเรือแกรนด์-เพิร์ล-กรุงเทพ
กรุงเทพ-ทัวร์ล่องเรือไหว้พระ-อยุธยา-วัดมหาธาตุ-เรือแกรนด์-เพิร์ล
ทัวร์อยุธยา-1-วัน-ล่องเรือแกรนด์-เพิร์ล-grand-pearl
วัดพระศรีสรรเพชญ์-อยุธยา-ทัวร์เต็มวัน-ล่องเรือ-แกรนด์-เพิร์ล
วัดมหาธาตุ-ทัวร์กรุงเทพ-อยุธยา-ล่องเรือสำราญ
วัดมหาธาตุ-ทัวร์อยุธยา-ล่องเรือ-แกรนด์-เพิร์ล
วัดมหาธาตุ-ล่องเรือ-แกรนด์-เพิร์ล-อยุธยา
ทัวร์ไหว้พระ-อยุธยา-ล่องเรือแกรนด์-เพิร์ล-Grand-Pearl-Cruise

ลูกค้าของเราพูดว่า