จำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดง ภูเก็ต ไซม่อนคาบาเรต์ สาวประเภทสอง เที่ยวภูเก็ต
เป็นการแสดงระดับโลกที่นำเสนอมรดกทางศิลปะ ดนตรี ความงดงามของเครื่องแต่งกาย การ้องเพลง เครื่องแต่งกายและฉากที่วิจิตรงดงาม ความมหัศจรรย์ของเทคนิคพิเศษที่ทันสมัยทำให้เหตุการณ์ที่ปรากฏบนเวทีสมจริงที่สุดผู้ชมรู้สึกเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง และเมื่อไม่นานมานี้ได้ทำการปรับปรุงใหม่ ให้มีความทันสมัยมากกว่าเดิม

การแสดงมี 3 รอบ เริ่มเวลา 18.00, 19.30 น. และ 21.00 น. ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที (ไม่มีช่วงพัก) ประตูเปิดเปิดให้บริการเวลา 17.00 น.

การแสดงรอบแรก โชว์เวลา 18.00 – 19.15 น.

17.30 น. พนักงานรับทุก ๆ ท่านจาก ล๊อบบี้โรงแรม เพื่อเดินทางสู่ ภูเก็ตไซม่อนคาบาเร่
18.00-19.15 น. ตื่นตา ตื่นใจกับการรับชมการแสดงของเหล่านักแสดงที่มากด้วย ความสามารถและประสบการณ์
19.15 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก โดยสวัสดิภาพ

การแสดงรอบแรก โชว์เวลา 19.30 – 20.45 น.

19.00 น. พนักงานรับทุก ๆ ท่านจาก ล๊อบบี้โรงแรม เพื่อเดินทางสู่ ภูเก็ตไซม่อนคาบาเร่
19.30-20.45 น. ตื่นตา ตื่นใจกับการรับชมการแสดงของเหล่านักแสดงที่มากด้วย ความสามารถและประสบการณ์
20.45 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก โดยสวัสดิภาพ

การแสดงรอบแรก โชว์เวลา 21.00 – 22.15 น.

20.30 น. พนักงานรับทุก ๆ ท่านจาก ล๊อบบี้โรงแรม เพื่อเดินทางสู่ ภูเก็ตไซม่อนคาบาเร่
21.00-22.15 น. ตื่นตา ตื่นใจกับการรับชมการแสดงของเหล่านักแสดงที่มากด้วย ความสามารถและประสบการณ์
22.15 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก โดยสวัสดิภาพ

 

คนไทย ต่างชาติ
ที่นั่งชั้นธรรมดา
(โชว์อย่างเดียว)
ผู้ใหญ่ 600.-บาท 800.-บาท
เด็ก (4-12 ปี) 500.-บาท 600.-บาท
ที่นั่งขั้น วีไอพี VIP
(โชว์อย่างเดียว)
ผู้ใหญ่ 700.-บาท 1,000.-บาท
เด็ก (4-12 ปี) 600.-บาท 800.-บาท

หมายเหตุ

  • ราคานี้ไม่รวมรถรับ – ส่ง 
  • เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 140 ซม. คิดราคาเด็ก

   ภูเก็ต-ไซม่อน-คาบาเรต์-โชว์-ป่าตอง-9   ภูเก็ต-ไซม่อน-คาบาเรต์-โชว์-ป่าตอง-8   ภูเก็ต-ไซม่อน-คาบาเรต์-โชว์-ป่าตอง-7

   ภูเก็ต-ไซม่อน-คาบาเรต์-โชว์-ป่าตอง-6   ภูเก็ต-ไซม่อน-คาบาเรต์-โชว์-ป่าตอง-5   ภูเก็ต-ไซม่อน-คาบาเรต์-โชว์-ป่าตอง-4

   ภูเก็ต-ไซม่อน-คาบาเรต์-โชว์-ป่าตอง-3   ภูเก็ต-ไซม่อน-คาบาเรต์-โชว์-ป่าตอง-2   ภูเก็ต-ไซม่อน-คาบาเรต์-โชว์-ป่าตอง