ทัวร์วันเดย์ทริป ราชาน้อย หาดกล้วย-บานาน่า บีส เกาะเฮ เรือเร็ว เที่ยวภูก็ต ราคาถูก. เกาะเฮ หรืออีกชื่อหนึ่งที่รู้จักคือ คอรัล ไอแลนด์ เป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ทางใต้สุดของ จ.ภูเก็ต และมีชายหาดอีกฝั่งหนึ่งของเกาะเฮ คือ หาดกล้วย หรือ บานาน่า บีส ที่มีหาดทรายละเอียดนุ่ม น้ำใส่ และเงียบสงบ เป็นส่วนตัว และยังคงธรรมชาติ.

ทัวร์เต็มวัน เกาะราชาน้อย บานาน่าบีช เรือเร็ว

**เรืออกทุกวัน**

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

07.00-08.00 รถรอรับจากล็อบบี้โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยัง ท่าเรืออ่าวฉลอง ที่ร้านอาหารกันเอง
08.00 ถึง ร้านอาหารกันเองแอทเพียร์ ท่านจะได้รับการต้อนรับจากไกด์ผู้เชี่ยวชาญทางทะเล อธิบายโปรแกรมทัวร์สาหรับทริปนี้
08.30 ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ ราชาใหญ่
09.30 เดินทางถึง ราชาใหญ่ ดำน้ำจุดแรก ท่านจะได้พบกับปะการังที่ยังอุดมสมบูรณ์และฝูงปลาสวยงามมากมาย
10.00 ออกเดินทางจาก ราชาใหญ่ ไป บานาน่า เบย์ เป็นจุดดำน้ำที่ 2 
10.30 ถึง บานาน่า เบย์ ท่านจะได้เห็นความงามของท้องทะเลที่มีความใสสะอาดจนมองเห็นปะการังใต้น้ำ เราจะให้ท่านสนุกกับการดำน้ำดูฝูงปลา และปะการัง
10.50 ออกเดินทางจาก บานาน่า เบย์ ไป เกาะราชาน้อย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที
11.00 ถึง เกาะราชาน้อย พบกับบรรยากาศสุดผ่อนคล้ายกับความงามของหาดทรายขาวนวลละเอียด น้ำทะเลสีฟ้าสุดสดใส ท่านสามารถ ดำน้ำดูปะการัง ดอกไม้ทะเล หอยมือเสือ และฝูงปลาจำนวนมาก
12.00 ออกเดินทางจาก เกาะราชาน้อย ไปที่ หาดกล้วย หรือ บานาน่า บีส ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที
13.00 เดินทางถึง “หาดกล้วย” ถึงร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ และ พักผ่อนบริเวณชายหาด เก็บภาพความประทับใจ สามารถเล่นน้ำ ดำน้ำได้ตามอัธยาศัย หากท่านต้องการทำกิจกรรมทางน้ำก็มีให้เลือก อาทิ พายเรือคายัคใส (Clear Kayaks), บานาน่าโบ๊ท (Banana Boat), พาราเซลลิ่ง (Parasailing), ดำน้ำ (Diving), ซีเวอค์เกอร์ (Sea walker).
15.30 ออกเดินทางจาก หาดกล้วย มุ่งหน้าสู่ ท่าเรืออ่าวฉลอง
15.45 เดินทางถึงท่าเรือ่าวฉลอง และนำท่านส่งกลับที่พัก โดยสวัสดิภาพ

**โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศและคลื่นลม**

อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย)

รวมรถรับ-ส่ง ในเขต ราคาปรกติ ราคาโปรโมชั่น
ผู้ใหญ่ 2,800.-บาท 2,000.-บาท
เด็ก (4-12 ปี) 2,400.-บาท 1,700.-บาท

อัตราค่าบริการ สำหรับเครื่องเล่นต่างๆ (เฉพาะคนไทย)

รายการกิจกรรม ราคาปรกติ/ท่าน
ราคาโปรโมชั่น/ท่าน
ดำน้ำ -Diving (45 น.) 2,100.-บาท 1,600.-บาท
เดินใต้น้ำ -Sea Waker (30 น.) 2,100.-บาท 1,600.-บาท
บานาน่าโบ๊ท -Banana Boat (15 น./1รอบ) 800.-บาท 700.-บาท
พาราเซลลิ่ง -Parasailing (1 รอบใหญ่) 1,300.-บาท 1,180.-บาท
ขับเจ็ทสกี -Jetski (5 น.) 1,000.-บาท 990.-บาท
โหนสลิง -Zipline (30 น.) 1,800.-บาท 1,600.-บาท
คายัคใส -Clear Kayak (20 น.) 800.-บาท 700.-บาท
คายัคธรรมดา -Kayak (20 น.) 600.-บาท 450.-บาท

ราคานี้รวม

  • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต – ท่าเรือ – ที่พักใขเนตพื้นที่
  • ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
  • ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ เสื้อชูชีพ เก้าอี้ชายหาด 
  • อาหารกลางวัน ขนมว่าง ผลไม้ และน้ำดื่ม
  • มัคคุเทศก์
  • ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น

   ทัวร์วันเดย์ทริป-ราชาน้อย-หาดกล้วย-บานาน่า-บีส-เกาะเฮ-เรือเร็ว-เที่ยวภูก็ต-ราคาถูก-4   ทัวร์วันเดย์ทริป-ราชาน้อย-หาดกล้วย-บานาน่า-บีส-เกาะเฮ-เรือเร็ว-เที่ยวภูก็ต-ราคาถูก-10   ทัวร์วันเดย์ทริป-ราชาน้อย-หาดกล้วย-บานาน่า-บีส-เกาะเฮ-เรือเร็ว-เที่ยวภูก็ต-ราคาถูก-8

   ทัวร์วันเดย์ทริป-ราชาน้อย-หาดกล้วย-บานาน่า-บีส-เกาะเฮ-เรือเร็ว-เที่ยวภูก็ต-ราคาถูก-9   ทัวร์วันเดย์ทริป-ราชาน้อย-หาดกล้วย-บานาน่า-บีส-เกาะเฮ-เรือเร็ว-เที่ยวภูก็ต-ราคาถูก-7   ทัวร์วันเดย์ทริป-ราชาน้อย-หาดกล้วย-บานาน่า-บีส-เกาะเฮ-เรือเร็ว-เที่ยวภูก็ต-ราคาถูก-6

   ทัวร์วันเดย์ทริป-ราชาน้อย-หาดกล้วย-บานาน่า-บีส-เกาะเฮ-เรือเร็ว-เที่ยวภูก็ต-ราคาถูก-5   ทัวร์วันเดย์ทริป-ราชาน้อย-หาดกล้วย-บานาน่า-บีส-เกาะเฮ-เรือเร็ว-เที่ยวภูก็ต-ราคาถูก-3   ทัวร์วันเดย์ทริป-ราชาน้อย-หาดกล้วย-บานาน่า-บีส-เกาะเฮ-เรือเร็ว-เที่ยวภูก็ต-ราคาถูก-2

   ทัวร์วันเดย์ทริป-ราชาน้อย-หาดกล้วย-บานาน่า-บีส-เกาะเฮ-เรือเร็ว-เที่ยวภูก็ต-ราคาถูก-16   ทัวร์วันเดย์ทริป-ราชาน้อย-หาดกล้วย-บานาน่า-บีส-เกาะเฮ-เรือเร็ว-เที่ยวภูก็ต-ราคาถูก-20   ทัวร์วันเดย์ทริป-ราชาน้อย-หาดกล้วย-บานาน่า-บีส-เกาะเฮ-เรือเร็ว-เที่ยวภูก็ต-ราคาถูก-15

   ทัวร์วันเดย์ทริป-ราชาน้อย-หาดกล้วย-บานาน่า-บีส-เกาะเฮ-เรือเร็ว-เที่ยวภูก็ต-ราคาถูก-14   ทัวร์วันเดย์ทริป-ราชาน้อย-หาดกล้วย-บานาน่า-บีส-เกาะเฮ-เรือเร็ว-เที่ยวภูก็ต-ราคาถูก-13   ทัวร์วันเดย์ทริป-ราชาน้อย-หาดกล้วย-บานาน่า-บีส-เกาะเฮ-เรือเร็ว-เที่ยวภูก็ต-ราคาถูก-12

   ทัวร์วันเดย์ทริป-ราชาน้อย-หาดกล้วย-บานาน่า-บีส-เกาะเฮ-เรือเร็ว-เที่ยวภูก็ต-ราคาถูก-11

ทัวร์วันเดย์ทริป-ราชาน้อย-หาดกล้วย-บานาน่า-บีส-เกาะเฮ-เรือเร็ว-เที่ยวภูก็ต-ราคาถูก-19

ทัวร์วันเดย์ทริป-ราชาน้อย-หาดกล้วย-บานาน่า-บีส-เกาะเฮ-เรือเร็ว-เที่ยวภูก็ต-ราคาถูก-17

ทัวร์วันเดย์ทริป-ราชาน้อย-หาดกล้วย-บานาน่า-บีส-เกาะเฮ-เรือเร็ว-เที่ยวภูก็ต-ราคาถูก-18

เบอร์ติดต่อ-ทัวร์ภูเก็ต-ดรีม-ทัวร์-กระบี่-พังงา-สมุย-ทั่วไทย