ตั๋วเรือโดยสารข้ามฝาก เกาะยาว-กระบี่-ภูเก็ต

บริการเรือโดยสารไปเกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย สามารถออกเดินทางได้จากภูเก็ต และกระบี่ โดยการใช้เรือสปีดโบ๊ทที่มีมาตรฐาน และความปลอดภัย

Showing all 3 results

ตั๋วเรือโดยสาร ท่าเรือบางโรง ภูเก็ต-เกาะยาว เรือสปีดโบ๊ท

บริการรับจองตั๋วเรือโดยสาร ภูเก็ต (ท่าเรือบางโรง) – เกาะยาวใหญ่ (ท่าเรือคลองเหีย) + (ท่าเรือช่องหลาด) – เกาะยาวน้อย (ท่าเรือมะเนาะ) โดยเรือสปีดโบ๊ท ซึ่งใชเวลา 30-40 นาทีเท่านั้น

ตั๋วเรือโดยสาร ท่าเรือเธียรสิน ภูเก็ต-เกาะยาว โดยเรือสปีดโบ๊ท

บริการรับจองตั๋วเรือโดยสาร ภูเก็ต (ท่าเรือเธียรสิน) – เกาะยาวใหญ่ (ท่าเรือคลองเหีย) – เกาะยาวน้อย (ท่าเรือมะเนาะ) โดยเรือสปีดโบ๊ท

ตั๋วเรือโดยสาร ภูเก็ต-เกาะยาว-อ่าวนาง-ไร่เลย์ เรือสปีดโบ๊ท Green Planet

สำหรับการเดินทางไปเกาะยาวนั้นง่ายดายและสะดวกสบาย สามารถออกจากจังหวัดภูเก็ต(ท่าเรือบางโรง) / เกาะยาวน้อย(มะเนาะ) / เกาะยาวใหญ่(ช่องหลาด) / อ่าวนาง(นพรัตน์ธารา) / ไร่เลย์(ทิศตะวันออก)