เขาหลัก แคมป์ช้าง

เข้าร่วมกับกิจกรรมทัวร์ ที่ช่วยดูแล รักษาพันธุ์ช้าง สนุกกับการให้อาหารช้าง อาบน้ำช้าง สัมผัสและใกล้ชิดกับช้าง

Showing all 2 results

พังงา เขาหลัก ทัวร์ล่องแพไม้ไผ่ ให้อาหาร อาบน้ำช้าง ดูแลช้าง

โปรแกรมทัวร์แบบครึ่งวัน รับจากที่พักเขาหลัก พังงา ทัวร์แบบ 2 อิน 1 ที่มีทั้งการล่องแพไม้ไผ่ ชมธรรมชาติ และ ให้อาหารช้าง อาบน้ำช้าง

พังงา เขาหลัก ให้อาหาร อาบน้ำช้าง Elephant Jungle Sanctuary

ปางช้างเขาหลัก ที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ โดยนักท่องเที่ยวสามารถใกล้ชิด และสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของช้างตามธรรมชาติ ให้อาหารช้าง