ทัวร์วันเดย์ทริป เกาะตาชัย + หมู่เกาะสิมิลัน โดยเรือเร็ว

กิจกรรม :  ทัวร์เกาะตาชัย และ หมู่เกาะสิมิลัน โดยเรือเร็ว นั่งเรือชมวิว สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดของเกาะตาชัย ที่ได้ชื่อว่าเป็นเกาะมัลดีฟส์เมืองไทย เรือออกทุกวัน อังคาร วันพฤหัสบดี และ วันเสาร์

เกาะตาชัย

หมู่-เกาะ-สิมิลัน-ภูเก็ต-กระบี่

รายละเอียดโปรแกรม

06.00-07.00 น.รถจะรอรับจากล็อบบี้โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ เวลารับขึ้นอยู่กับที่พักของแตาละท่านคะ
08.00 น.ถึงท่าเรือที่ จ.พังงา เช็คอิน และบริการด้วยน้ำ ขนม แซนวิส และไกด์จะแนะนำโปรแกรมการท่องเที่ยว และรายละเอียด ข้อปฏิบัติต่างๆ ของการเดินทางและข้อห้าม
08.30 น.ออกเดินทางสู่หมู่เกาะตาชัย โดยเรือเร็ว (Speedboat)
10.10 น.ถึง “เกาะตาชัย” สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดของเกาะตาชัย ทอดยาวหลายร้อยเมตร โดยได้ชื่อว่าเป็นเกาะมัลดีฟส์เมืองไทย พักผ่อนบนหายทราย อาบแดด หรือเล่นน้ำชมปลา ปะการัง อันสวยงามข้างๆ เกาะ หรือเดินทางสู่จุดชมวิวมุมสูงของเกาะตาชัยเพื่อชมทัศนียภาพอันงดงาม และเดินป่าเข้าไปดูปูไก่ ปูน้ำจืดขนาดใหญ่ที่ชอบอาศัยอยู่ตามธารน้ำ มีขาใหญ่และเสียงร้องเหมือนไก่
12.00 น.อิ่มเอมกับอาหารเที่ยงไทย
13.00 น.เดินทางออกจากเกาะตาชัย มุ่งหน้าสู่ “เกาะสิมิลัน (เกาะ 8)” ชมหินเรือใบและรองเท้าบู๊ท(สัญลักษณ์สิมิลัน) ที่บริเวณอ่าวเกือก”Donald Duck” ของเกาะ8 (เกาะสิมิลัน) พักผ่อนบนหาดทรายอันขาวละเอียด เล่นน้ำข้างๆ เกาะ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนหาดทรายที่ขาวละเอียดดุจนมผง สู่จุดชมวิว บริเวณหินเรือใบ “Sail Rock” เพื่อถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
15.00 น.มุ่งหน้าสู่ “เกาะ 9 (เกาะบางู)”  ลงเล่นน้ำชมฝูงปลาโตๆ  ตื่นตาตื่นใจกับปลานานาชนิด
15.30 น.ออกเดินทางกลับจาก เกาะสิมิลัน สู่ท่าเรือ
17.00 น.ถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ ตรวจรับสัมภาระที่นำมา พร้อมบริการชา กาแฟ ก่อนที่จะขึ้นรถเดินทางกลับ และนำทุกท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

**โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศและคลื่นลม**

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่.-เด็ก.-

ราคานี้รวม

  • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต – ท่าเรือ – ที่พัก
  • ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
  • ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
  • อาหารกลางวัน ขนมว่าง และน้ำดื่ม
  • มัคคุเทศก์
  • ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น
เรือเร็วเรือเร็ว
similan-tachai-island-one-day-tour-phuket-by-speed-boat-4similan-tachai-island-one-day-tour-phuket-by-speed-boat-3