ภูเก็ต-ทัวร์-อ่าว-หมาน-แอด-เวนเจอร์-พิพิธภัณฑ์-เบญญารัญ-เสม็ด-นางชี

      อ่าวหมาน เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ให้ความสนใจกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เพราะเป็นการเที่ยวที่รวบรวมไปด้วยการผจนภัย ตกปลา พายเรือแคนู แบลบอล โหนสลิง นวดแผนไทย เอทีวี อีกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส อีกทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 


ราคาทัวร์

ชาวไทยผู้ใหญ่1,500.- บาทเด็ก  1,000.- บาท

รูปภาพบรรยากาศโดยรอบ

   ทัวร์-อ่าว-หมาน-พังงา-ผจนภัย-แอดเวนเจอร์-ภูเก็ต-ตกปลา-ขี่เอทีวี-นวดแผนไทย-9   ทัวร์-อ่าว-หมาน-พังงา-ผจนภัย-แอดเวนเจอร์-ภูเก็ต-ตกปลา-ขี่เอทีวี-นวดแผนไทย   ทัวร์-อ่าว-หมาน-พังงา-ผจนภัย-แอดเวนเจอร์-ภูเก็ต-ตกปลา-ขี่เอทีวี-นวดแผนไทย-10

   ทัวร์-อ่าว-หมาน-พังงา-ผจนภัย-แอดเวนเจอร์-ภูเก็ต-ตกปลา-ขี่เอทีวี-นวดแผนไทย-8   ทัวร์-อ่าว-หมาน-พังงา-ผจนภัย-แอดเวนเจอร์-ภูเก็ต-ตกปลา-ขี่เอทีวี-นวดแผนไทย-7   ทัวร์-อ่าว-หมาน-พังงา-ผจนภัย-แอดเวนเจอร์-ภูเก็ต-ตกปลา-ขี่เอทีวี-นวดแผนไทย-14

   ทัวร์-อ่าว-หมาน-พังงา-ผจนภัย-แอดเวนเจอร์-ภูเก็ต-ตกปลา-ขี่เอทีวี-นวดแผนไทย-6   ทัวร์-อ่าว-หมาน-พังงา-ผจนภัย-แอดเวนเจอร์-ภูเก็ต-ตกปลา-ขี่เอทีวี-นวดแผนไทย-5   ทัวร์-อ่าว-หมาน-พังงา-ผจนภัย-แอดเวนเจอร์-ภูเก็ต-ตกปลา-ขี่เอทีวี-นวดแผนไทย-3

   ทัวร์-อ่าว-หมาน-พังงา-ผจนภัย-แอดเวนเจอร์-ภูเก็ต-ตกปลา-ขี่เอทีวี-นวดแผนไทย-2   ทัวร์-อ่าว-หมาน-พังงา-ผจนภัย-แอดเวนเจอร์-ภูเก็ต-ตกปลา-ขี่เอทีวี-นวดแผนไทย-4   ทัวร์-อ่าว-หมาน-พังงา-ผจนภัย-แอดเวนเจอร์-ภูเก็ต-ตกปลา-ขี่เอทีวี-นวดแผนไทย-19

ทัวร์-อ่าว-หมาน-พังงา-ผจนภัย-แอดเวนเจอร์-ภูเก็ต-ตกปลา-ขี่เอทีวี-นวดแผนไทย-15   ทัวร์-อ่าว-หมาน-พังงา-ผจนภัย-แอดเวนเจอร์-ภูเก็ต-ตกปลา-ขี่เอทีวี-นวดแผนไทย-16   ทัวร์-อ่าว-หมาน-พังงา-ผจนภัย-แอดเวนเจอร์-ภูเก็ต-ตกปลา-ขี่เอทีวี-นวดแผนไทย-17

 

ราคานี้รวม

  • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต – ท่าเรือ – ที่พัก
  • อุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
  • อาหารกลางวัน ขนมว่าง และน้ำดื่ม
  • เรือแคนู
  • มัคคุเทศก์
  • ประกันอุบัติเหตุ

รายละเอียดราคากิจกรรม ต่อ ท่าน

ทัวร์-อ่าว-หมาน-พังงา-ผจนภัย-แอดเวนเจอร์-ภูเก็ต-ตกปลา-ขี่เอทีวี-นวดแผนไทย-20