แพภูผาวารี ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลาน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ห้อมล้อมด้วยภูเขาหินปูนที่สูงชันสลับซับซ้อนอยู่ในเขื่อน มีรูปร่างต่างๆ แปลกตาสวยงามตามธรรมชาติ น้ำใสและมีความลึก และด้วยระดับความลึกที่มาก ประกอบกับสีของตะไคร่น้ำ ที่อยู่เบื้องล่าง ทำให้น้ำในเขื่อนมีสีเขียวเข้มเหมือนสีมรกต ดูอบอุ่นเย็นสบาย เหมาะจะมาเที่ยวพักผ่อน พร้อมกับกิจกรรมพายเรือคายัด แคนู หรือ จะกระโดสูงโหนเชือก ฟรี

โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน

ห้องพัก

   เที่ยว-เขื่อน-เชี่ยว-หลาน-แพ-ภูผาวารี-สุราษ-ราคา-โปรโมชั่น-4   เที่ยว-เขื่อน-เชี่ยว-หลาน-แพ-ภูผาวารี-สุราษ-ราคา-โปรโมชั่น-5   เที่ยว-เขื่อน-เชี่ยว-หลาน-แพ-ภูผาวารี-สุราษ-ราคา-โปรโมชั่น-6

   เที่ยว-เขื่อน-เชี่ยว-หลาน-แพ-ภูผาวารี-สุราษ-ราคา-โปรโมชั่น-2   เที่ยว-เขื่อน-เชี่ยว-หลาน-แพ-ภูผาวารี-สุราษ-ราคา-โปรโมชั่น-3   เที่ยว-เขื่อน-เชี่ยว-หลาน-แพ-ภูผาวารี-สุราษ-ราคา-โปรโมชั่น-9

   เที่ยว-เขื่อน-เชี่ยว-หลาน-แพ-ภูผาวารี-สุราษ-ราคา-โปรโมชั่น   เที่ยว-เขื่อน-เชี่ยว-หลาน-แพ-ภูผาวารี-สุราษ-ราคา-โปรโมชั่น-8   เที่ยว-เขื่อน-เชี่ยว-หลาน-แพ-ภูผาวารี-สุราษ-ราคา-โปรโมชั่น-7

วันแรกของการเดินทาง

10.30 น.รับท่านที่ท่าเรือเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน หลังจากนั้นเดินทางสู่กุ้ยหลินเมืองไทย ระหว่างทางชมธรรมชาติที่งดงามของพื้นที่สีเขียวมรกตที่ตัดกับเทือกเขาหินปูนหลากหลายรูปร่าง มุ่งหน้าไปชมไฮไลท์ของที่นี้ คือ กุ้ยหลินเมืองไทย หรือ เขาสามเกลอ พร้อมกับจอดเรือให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก นั่งเรือมุ่งหน้าไปชม วังปลาตะเพียนหางแดง ที่เป็นปลาตามธรรมชาติมาอาศัยรวมกันเป็นหมื่นตัว เดินทางสู่แพที่พัก
12.00 น.รับประทานอาหารเที่ยง พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเลือกสนุกสนานกับการพายเรือคายัค
17.50 น.เราจะพาท่านนั่งเรือออกไป ชมพระอาทิตตก ท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขา
19.00 น.อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านในบรรยายกาศยามเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัยและราตรีสวัสดิ์กับค่ำคืนที่เต็มอิ่มกับธรรมชาติ

วันที่สองของการเดินทาง

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย
08.30 น.เก็บสัมภาระ ลงเรือ และเดินทางกลับ
10.00 น.ถึงท่าเรือเทศบาลโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ (ราคา ต่อ ท่าน)
มา 2 ท่าน
ราคา/ท่าน 
มา 3 ท่าน
ราคา/ท่าน
 มา 4-5 ท่าน
ราคา/ท่าน
 เงื่อนไข หมายเหตุ
4,750.- 3,650.-3,450.- รวมอาหาร 3 มื้อเทศกาล
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา

สำหรับลูกค้ากรุ๊ป หรือ คณะ 6 ท่านขึ้นไป ราคาพิเศษ!!

หมายเหตุ  1.เด็ก หมายถึง เด็กอายุ 5-9 ปี คิด 50%

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • เรือรับ – ส่ง จากท่าเรือเทศบาล – แพภูผาวารี
  • ห้องพัก 2 วัน 1 คืน (ห้องพัดลม)
  • กิจกรรมนำเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุไว้
  • อาหาร 3 มื้อ ตามโปรแกรมที่ระบุไว้
  • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน (ชาวต่างชาติเพิ่มอีก 300 บาท)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
  • ค่าเดินทางไปเขื่อนเชี่ยวหลาน
  • ค่าสถานที่เที่ยวเพิ่มเติมนอกจากที่โปรแกรมระบุ
  • ยาประจำตัว
  • ชุดว่ายน้ำ หมวก แว่นกันแดด ครีมกันแดด เสื้อกันฝน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)