ทัวร์ครึ่งวันเช้า – บ่าย เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย ภูเก็ต ทัวร์ ราคาถูก จุดเด่นจะอยู่ที่เกาะไข่นอกค่ะ เพราะเกาะไข่นอก ท้องฟ้าสวยใส น้ำทะเลก็ใส ค่ะ ที่สำคัญที่นี่เป็นที่ๆน้องๆ หนูๆ จะชอบมากๆเพราะ จะมีฝูงปลาลายเสือและปลานกแก้ว ฝูงใหญ่ทีเดียวค่ะ

เที่ยวเกาะใกล้ภูเก็ต ครึ่งวัน เกาะไข่ เรือเร็ว

ทัวร์เกาะไข่ ครึ่งวัน เช้า

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

07.15 – 07.30 รถรับจากโรงแรมหรือที่พัก ทั้งนี้เวลาจะขึ้นอยู่กับที่ตั้งของแต่ละโรงแรม
08.00 เดินทางถึง ท่าเรือเอเชียมารีน่า เช็คอินและฟังคำอธิบายรายละเอียดโปรแกรมจากไกด์ พร้อมมีบริการชาและกาแฟ เครื่องดื่ม
08.30 เรือออกจากท่าเรือ เดินทางสู่ เกาะไข่ใน โดยเรือเร็ว
09.00 ถึง เกาะไข่ใน เพื่อดำน้ำดูปะการัง รวมทั้งชมฝูงปลานานาพันธ์ หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัยซึ่งเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสวยงาม. และบนเกาะแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นเกาะสวรรค์สำหรับทาสแมว เพราะบนเกาะจะเต็มไปด้วยน้องแมวตัวน้อย ตัวใหญ่ ที่มาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตร
10.00 ออกเดินทางจากเกาะไข่มุ่งหน้าไปสู่ เกาะไข่นุ้ย เพื่อดำน้ำดูปะการัง ซึ่งเป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์ของปะการังหลากหลายชนิด และ ชมฝูงปลาจำนวนมาก ที่มาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ทุกๆวัน
10.45 ออกจากเกาะไข่นุ้ย เพื่อเดินทางกลับไปยัง เกาะไข่นอก ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถดำน้ำดูปะการัง หรือดูปลาฉลามครีบดำ และสามารถชมความงามของปลาหลากหลายชนิดที่มาคอยต้อนรับถึงชายหาด ซึ่งเกาะไข่นอกไม่ต้องดำน้ำไปชมปลา สามารถดูได้ ณ. ที่ชายหาด
12.00 เดินทางกลับยังท่าเรือ และส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์เกาะไข่ ครึ่งวัน บ่าย

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

12.15 – 12.30 รถรับจากโรงแรมหรือที่พัก ทั้งนี้เวลาจะขึ้นอยู่กับที่ตั้งของแต่ละโรงแรม
13.00 เดินทางถึง ท่าเรือเอชียมารีน่า เช็คอินและฟังคำอธิบายรายละเอียดโปรแกรมจากไกด์ พร้อมมีบริการชาและกาแฟ เครื่องดื่ม
13.30 เรือออกจากท่าเรือ เดินทางสู่ เกาะไข่ใน โดยเรือเร็ว
14.00 ถึง เกาะไข่ใน เพื่อดำน้ำดูปะการัง รวมทั้งชมฝูงปลานานาพันธ์ หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัยซึ่งเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสวยงาม. และบนเกาะแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นเกาะสวรรค์สำหรับทาสแมว เพราะบนเกาะจะเต็มไปด้วยน้องแมวตัวน้อย ตัวใหญ่ ที่มาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตร
15.00 ออกเดินทางจากเกาะไข่มุ่งหน้าไปสู่ เกาะไข่นุ้ย เพื่อดำน้ำดูปะการัง ซึ่งเป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์ของปะการังหลากหลายชนิด และ ชมฝูงปลาจำนวนมาก ที่มาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ทุกๆวัน
15.45 ออกจากเกาะไข่นุ้ย เพื่อเดินทางกลับไปยัง เกาะไข่นอก ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถดำน้ำดูปะการัง หรือดูปลาฉลามครีบดำ และสามารถชมความงามของปลาหลากหลายชนิดที่มาคอยต้อนรับถึงชายหาด ซึ่งเกาะไข่นอกไม่ต้องดำน้ำไปชมปลา สามารถดูได้ ณ. ที่ชายหาด
17.00 เดินทางกลับท่าเรือ และส่งกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย) *ราคาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ – ถึง 31 ธันวาคม 2564*

รวมรถรับ-ส่ง ในเขต ราคาปรกติ ราคาโปรโมชั่น
ผู้ใหญ่ 1,500.-บาท 699.-บาท
เด็ก (4-11 ปี) 1,000.-บาท 499.-บาท

*สำคัญ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ขอแจ้งกำหนดเก็บค่าบริการทุ่นลอยน้ำบริเวณเกาะไข่ จากนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการคนละ 10 บาท

ราคานี้รวม

  1. รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต – ท่าเรือ – ที่พัก (ในเขตพื้นที่)
  2. ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
  3. ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพอาหารกลางวัน ขนมว่าง และน้ำดื่ม
  4. มัคคุเทศก์
  5. ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  3. ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น

   ทัวร์ภูเก็ต-เกาะไข่นอก-เกาะไข่ใน-เกาะไข่นุ้ย-ราคาถูก-2   ทัวร์ภูเก็ต-เกาะไข่นอก-เกาะไข่ใน-เกาะไข่นุ้ย-ราคาถูก   ทัวร์ภูเก็ต-เกาะไข่นอก-เกาะไข่ใน-เกาะไข่นุ้ย-ราคาถูก-7

   ทัวร์ภูเก็ต-เกาะไข่นอก-เกาะไข่ใน-เกาะไข่นุ้ย-ราคาถูก-3   ทัวร์ภูเก็ต-เกาะไข่นอก-เกาะไข่ใน-เกาะไข่นุ้ย-ราคาถูก-4   ทัวร์ภูเก็ต-เกาะไข่นอก-เกาะไข่ใน-เกาะไข่นุ้ย-ราคาถูก-5

   ทัวร์ภูเก็ต-เกาะไข่นอก-เกาะไข่ใน-เกาะไข่นุ้ย-ราคาถูก-6

เบอร์ติดต่อ-ทัวร์ภูเก็ต-ดรีม-ทัวร์-กระบี่-พังงา-สมุย-ทั่วไทย