ทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่ ครึ่งวัน เช้า-บ่าย เรือเร็ว

ทัวร์ครึ่งวันเช้า – บ่าย เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย ภูเก็ต ทัวร์ ราคาถูก จุดเด่นจะอยู่ที่เกาะไข่นอกค่ะ เพราะเกาะไข่นอก ท้องฟ้าสวยใส น้ำทะเลก็ใส ค่ะ ที่สำคัญที่นี่เป็นที่ๆน้องๆ หนูๆ จะชอบมากๆเพราะ จะมีฝูงปลาลายเสือและปลานกแก้ว ฝูงใหญ่ทีเดียวค่ะ

เที่ยวเกาะใกล้ภูเก็ต ครึ่งวัน เกาะไข่ เรือเร็ว

ทัวร์เกาะไข่ ครึ่งวัน เช้า

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

07.15 – 07.30รถรับจากโรงแรมหรือที่พัก ทั้งนี้เวลาจะขึ้นอยู่กับที่ตั้งของแต่ละโรงแรม
08.00เดินทางถึง ท่าเรือรัชฎา เช็คอินและฟังคำอธิบายรายละเอียดโปรแกรมจากไกด์ พร้อมมีบริการชาและกาแฟ เครื่องดื่ม
08.30เรือออกจากท่าเรือ เดินทางสู่ เกาะไข่ใน โดยเรือเร็ว
09.00ถึง เกาะไข่ใน เพื่อดำน้ำดูปะการัง รวมทั้งชมฝูงปลานานาพันธ์ หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัยซึ่งเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสวยงาม
10.00ออกเดินทางจากเกาะไข่มุ่งหน้าไปสู่ เกาะไข่นุ้ย เพื่อดำน้ำดูปะการัง ซึ่งเป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์ของปะการังหลากหลายชนิด และ ชมฝูงปลาจำนวนมาก ที่มาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ทุกๆวัน
10.45ออกจากเกาะไข่นุ้ย เพื่อเดินทางกลับไปยัง เกาะไข่นอก ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถดำน้ำดูปะการัง หรือดูปลาฉลามครีบดำ และสามารถชมความงามของปลาหลากหลายชนิดที่มาคอยต้อนรับถึงชายหาด ซึ่งเกาะไข่นอกไม่ต้องดำน้ำไปชมปลา สามารถดูได้ ณ. ที่ชายหาด
12.00เดินทางกลับยังท่าเรือ และส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์เกาะไข่ ครึ่งวัน บ่าย

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

12.15 – 12.30รถรับจากโรงแรมหรือที่พัก ทั้งนี้เวลาจะขึ้นอยู่กับที่ตั้งของแต่ละโรงแรม
13.00เดินทางถึง ท่าเรือรัชฎา เช็คอินและฟังคำอธิบายรายละเอียดโปรแกรมจากไกด์ พร้อมมีบริการชาและกาแฟ เครื่องดื่ม
13.30เรือออกจากท่าเรือ เดินทางสู่ เกาะไข่ใน โดยเรือเร็ว
14.00ถึง เกาะไข่ใน เพื่อดำน้ำดูปะการัง รวมทั้งชมฝูงปลานานาพันธ์ หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัยซึ่งเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสวยงาม
15.00ออกเดินทางจากเกาะไข่มุ่งหน้าไปสู่ เกาะไข่นุ้ย เพื่อดำน้ำดูปะการัง ซึ่งเป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์ของปะการังหลากหลายชนิด และ ชมฝูงปลาจำนวนมาก ที่มาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ทุกๆวัน
15.45ออกจากเกาะไข่นุ้ย เพื่อเดินทางกลับไปยัง เกาะไข่นอก ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถดำน้ำดูปะการัง หรือดูปลาฉลามครีบดำ และสามารถชมความงามของปลาหลากหลายชนิดที่มาคอยต้อนรับถึงชายหาด ซึ่งเกาะไข่นอกไม่ต้องดำน้ำไปชมปลา สามารถดูได้ ณ. ที่ชายหาด
17.00เดินทางกลับท่าเรือ และส่งกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย)

รวมรถรับ-ส่ง ในเขตราคาปรกติราคาโปรโมชั่น
ผู้ใหญ่1,500.-บาท700.-บาท
เด็ก (4-11 ปี)1,000.-บาท500.-บาท

ราคานี้รวม

  1. รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต – ท่าเรือ – ที่พัก (ในเขตพื้นที่)
  2. ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
  3. ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพอาหารกลางวัน ขนมว่าง และน้ำดื่ม
  4. มัคคุเทศก์
  5. ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  3. ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น

   ทัวร์ภูเก็ต-เกาะไข่นอก-เกาะไข่ใน-เกาะไข่นุ้ย-ราคาถูก-2   ทัวร์ภูเก็ต-เกาะไข่นอก-เกาะไข่ใน-เกาะไข่นุ้ย-ราคาถูก   ทัวร์ภูเก็ต-เกาะไข่นอก-เกาะไข่ใน-เกาะไข่นุ้ย-ราคาถูก-7

   ทัวร์ภูเก็ต-เกาะไข่นอก-เกาะไข่ใน-เกาะไข่นุ้ย-ราคาถูก-3   ทัวร์ภูเก็ต-เกาะไข่นอก-เกาะไข่ใน-เกาะไข่นุ้ย-ราคาถูก-4   ทัวร์ภูเก็ต-เกาะไข่นอก-เกาะไข่ใน-เกาะไข่นุ้ย-ราคาถูก-5

   ทัวร์ภูเก็ต-เกาะไข่นอก-เกาะไข่ใน-เกาะไข่นุ้ย-ราคาถูก-6

เบอร์ติดต่อ-ทัวร์ภูเก็ต-ดรีม-ทัวร์-กระบี่-พังงา-สมุย-ทั่วไทย