วันเดย์ทริป เกาะพีพี อ่าวมาหยา + เกาะไข่นอก โดยเรือเฟอร์รี่

เที่ยวเกาะพีพี และเกาะไข่ โดยเรือเฟอร์รี่ ชมความงดงามของอ่าวมาหยา ชมอ่าวปิเล๊ะ ชมถ้ำรังนกไวกิ้ง พร้อมให้อาหารลิงที่หาดลิง ดำน้ำดูปะการังกับฝูงปลา นำท่านไปเที่ยวเกาะไข่นอก พักผ่อนบนหาดทรายขาวละเอียด เล่นน้ำกับฝูงปลาหลากหลายชนิด พร้อมรับบริการที่น่าประทับใจจากทีมงานมืออาชีพ

กิจกรรม : นั่งเรือชมวิว ดำผิวน้ำชมปะการัง ให้อาหารปลาที่เกาะไข่ เกาะพีพีเล – อ่าวมาหยา – ถ้ำไวกิ้ง – อ่าวสามหาด – เกาะพีพีดอน – เกาะไข่

พีพี

พีพี

รายละเอียด

07.30-07.45 น.ทีมงานจะรอรับท่านจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยัง “ท่าเทียบเรือรัษฏา” (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรม)
08.30 น.เดินทางถึงท่าเทียบเรือ เช็คอินที่ท่าเทียบเรือ มีบริการเครื่องดื่ม น้ำ ชา กาแฟ 
09.00 น.ออกเดินทางจากท่าเรือ โดยเรือเฟอร์รี่ มุ่งหน้าสู่ “เกาะไข่นอก”  และมัคคุเทศก์จะคอยบริการตลอดการเดินทาง ภายในเรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำหน้ากาก ท่อหายใจและเสื้อชูชีพ
09.25 น.ถึงเกาะไข่นอก สามารถดำน้ำดูปะการัง พักผ่อนบนเรือ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามอัธยาศัย
11.00 น.นำท่านกลับขึ้นสู่เรือใหญ่ จากนั้นท่านสามารถ “รับประทานอาหารบนเรือ” พร้อมเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะพีพี
12.00 น.พฤศจิกายน – เมษายน เดินทางถึง “อ่าวมาหยา” ให้ท่านได้ดำน้ำ ชมปะการัง พร้อมฝูงปลามากมาย
มีนาคม – ตุลาคม เดินทางถึง “หาดลิง” ให้ท่านได้ดำน้ำ ชมปะการัง พร้อมฝูงปลามากมาย และสามารถถ่ายรูปลิง หรือ ให้อาหารลิง
13.50 น.จากนั้นล่องเรือชมบริเวณรอบๆ เกาะพีพีเล อ่าวโละซามะ อ่าวปิเละ และถ่ำไวกิ้ง
14.30 น.เดินทางถึง “อ่าวต้นไทร” ที่เกาะพีพีดอน เรือจอดเทียบท่า ให้ท่านได้แวะเยี่มชมเกาะพีพีดอน ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเกาะพีพี มีร้านอาหาร ร้านขายของทีระลึก ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ
15.30 น.เดินทางกลับขึ้นเรือเฟอร์รี่ และเดินทางกลับสู่เกาะภูเก็ต
16.45 น.เดินทางถึงที่ท่าเรือรัษฏา และพาท่านส่งโรงแรม โดยสวัสดิภาพ คะ

 โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย)

ผู้ใหญ่1,200 บาทเด็ก900 บาท (4-11 ปี)

ราคานี้รวม

  1. รถรับส่งจากโรงแรม ( ในเขต ) – ท่าเรือ – โรงแรม
  2. ค่าเรือโดยสารปรับอากาศ ไป – กลับ
  3. ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
  4. อาหารกลางวัน
  5. มัคคุเทศก์ประจำเรือ
  6. ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  2.  ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น
  3.  ราคานี้ไม่รวมค่าอุทยาน 20 บาทคะ
 one-day-tour-phi-phi-khai-nok-island-ferry-boat one-day-tour-phi-phi-khai-nok-island-ferry-boat-2
 one-day-tour-phi-phi-khai-nok-island-ferry-boat-4 one-day-tour-phi-phi-khai-nok-island-ferry-boat-3
 one-day-tour-phi-phi-khai-nok-island-ferry-boat-5 one-day-tour-phi-phi-khai-nok-island-ferry-boat-7
 one-day-tour-phi-phi-khai-nok-island-ferry-boat-6 one-day-tour-phi-phi-khai-nok-island-ferry-boat-8