ทัวร์ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ เรือสปีดโบ๊ท เลิฟ อันดามัน (เต็มวัน)

        หมู่เกาะสุรินทร์ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่มีแนวประการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์ที่สุดของไทย มีขนาดพื้นที่ 135 ตารางกิโลเมตร (84,357 ไร่) เป็นพื้นที่เกาะร้อยละ 24 ที่เหลือเป็นทะเล ประกอบด้วย 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี (สต็อคหรือไฟแว๊บ) เกาะกลาง (ปาจุมบาหรือมังกร) และเกาะไข่ (ตอรินลา) บริเวณใกล้เคียงยังมีหินแพและหินกอง และทางทิศตะวันออก ห่างจากเกาะประมาณ 14 กิโลเมตร มีกองหินโผล่น้ำที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องการดำน้ำลึกชื่อว่า ริเชลิ่ว ปัจจุบันกำลังผนวกเข้ากับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

เกาะ สุรินทร์ หมู่ เกาะ พังงา ชาว มอแกน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ – *เรือออกเดินทางทุกวันตั้งแต่ 15 ต.ค. 2563 – 15 พ.ค. 2564

06.00 รถจะรอรับจากล็อบบี้โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยัง ท่าเรือทับละมุ พังงา *(เวลารับจะขึ้นอยู่กับเขตโรงแรมที่พักของลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าสามารถสอบถามเวลารับกับทางเราก่อนได้คะ)
07.30 เดินทางถึง ท่าเรือทับละมุ ทีมงานพร้อมต้อนรับทุกท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัวเลิฟอันดามัน เพื่อทำการเช็คอิน รับอุปกรณ์ดำน้ำ รับประทานเครื่องดื่มและอาหารว่าง (ชา, กาแฟ, โอวัลติน, เบเกอรี่) และฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศพร้อมอธิบายโปรแกรม
08.00 เตรียมพร้อมและออกเดินทางจากท่าเรือเลิฟอันดามัน (ท่าเรือทับละมุ) เพื่อมุ่งหน้าสู่ อุทยานฯหมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยเรือสปีดโบ๊ทที่มีความปลอดภัยและมีเสื้อชูชีพพร้อมให้บริการทุกท่าน
10.00 เดินทางถึง อุทยานฯ หมู่เกาะสุรินทร์ ซึ่งเป็นสถานที่ๆเราจะพาทุกท่านไปสนุกกับการดำน้ำจุดแรกที่เรียกว่า อ่าวนีโม่ ซึ่งเป็นอ่าวที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ของหมู่เกาะสุรินทร์เหมาะแก่การดำ ผิวน้ำชมปะการัง สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ที่มีความสวยงามของจุดดำน้ำตื้น
11.00 เดินทางถึง หมู่บ้านมอแกน เข้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอแกน สนุกกับการเดินชมธรรมชาติ ผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะ หรือจะช่วยอุดหนุนซื้อของฝากที่ชาวมอแกนทำมาขายให้นักท่องเที่ยว และจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
11.45 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ซึ่งเป็นที่ๆคอยบริการของทางอุทยานฯ และพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเดินชมธรรมชาติป่า ต้นไม้ ทะเล หรือจะเล่นน้ำที่หน้าหาดได้ตามสบาย
13.00-15.00 เดินทางออกจากเกาะเตรียมตัวเพลิดเพลินกับการดำน้ำชมปะการังที่ “อ่าวแม่ยาย” ซึ่งเป็นอ่าวที่ยังคงความสมบูรณ์เป็นแนวกว้าง ของปะการัง หลากหลายชนิด และฝูงปลานานาชนิด และเดินทางมุ่งหน้าต่อไปยัง “อ่าวเต่า” อ่าวที่ยังมีความสมบูรณ์ของแนวปะการังและกัลปังหา สัตว์ที่พบเห็นอยู่ในบริเวณนี้ คือ เต่ากระ *ทั้งนี้ทางเราไม่สามารถการันตีได้ว่าจะเห็นเต่าตลอด เพราะจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ น้ำทะเล และฤดูของเต่าด้วยนะคะ
15.00 อำลาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เดินทางกลับสู่ ท่าเรือทับละมุ พังงา
17.00 ถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ และนำทุกท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

**โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศและคลื่นลม**

*อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย)

1. ไม่รวมรถรับ-ส่ง ราคาปรกติ ราคาโปรโมชั่น
ผู้ใหญ่ 3,200.-บาท 1,999.-บาท
เด็ก (4-11 ปี) 2,600.-บาท 1,599.-บาท
2. รวมรถรับ-ส่ง ในภูเก็ต ราคาปรกติ ราคาโปรโมชั่น
ผู้ใหญ่ 3,200.-บาท 2,299.-บาท
เด็ก (4-11 ปี) 2,600.-บาท 1,899.-บาท
3. รวมรถรับ-ส่ง ในเขตเขาหลัก ราคาปรกติ ราคาโปรโมชั่น
ผู้ใหญ่ 2,900.-บาท 2,099.-บาท
เด็ก (4-11 ปี) 2,300.-บาท 1,699.-บาท

ราคานี้รวม

  • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต – ท่าเรือ – ที่พัก
  • ***สําหรับโซนทีต้องจ่ายเพิมคนละ 200 บาท/คน (ไป-กลับ) หมู่เกาะสุรินทร์ : ไม้ขาว, สนามบิน,ในยาง, ในทอน, เชิงทะเล, ลากูน่า, บางเทา, ลายัน, หาดสุรินทร์, อ่าวปอ, ป่าคลอก, แหลมยามู, พันวา, ในหาน, ราไวย์, ไตรตรัง, สิเหร่
  • ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
  • ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
  • อาหารกลางวัน ขนมว่าง และน้ำดื่ม
  • มัคคุเทศก์
  • ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  • ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น

 

   เกาะ-สุรินทร์-ทัวร์-ภูเก็ต-ราคาถูก-12   เกาะ-สุรินทร์-ทัวร์-ภูเก็ต-ราคาถูก   เกาะ-สุรินทร์-ทัวร์-ภูเก็ต-ราคาถูก-2

   เกาะ-สุรินทร์-ทัวร์-ภูเก็ต-ราคาถูก-3   เกาะ-สุรินทร์-ทัวร์-ภูเก็ต-ราคาถูก-4   เกาะ-สุรินทร์-ทัวร์-ภูเก็ต-ราคาถูก-5

   เกาะ-สุรินทร์-ทัวร์-ภูเก็ต-ราคาถูก-6   เกาะ-สุรินทร์-ทัวร์-ภูเก็ต-ราคาถูก-7   เกาะ-สุรินทร์-ทัวร์-ภูเก็ต-ราคาถูก-8

   เกาะ-สุรินทร์-ทัวร์-ภูเก็ต-ราคาถูก-9   เกาะ-สุรินทร์-ทัวร์-ภูเก็ต-ราคาถูก-10   เกาะ-สุรินทร์-ทัวร์-ภูเก็ต-ราคาถูก-11