ทัวร์วันเดย์ทริป 3 เกาะระนอง – เกาะกำ (อ่าวเขาควาย) เกาะค้างคาว เกาะญี่ปุ่น โดยเรือหางยาว

ทัวร์วันเดย์ทริป 3 เกาะระนอง เกาะกำ เกาะค้างคาว เกาะญี่ปุ่น โดยเรือหางยาว. พักผ่อนบนเกาะที่เงียบสงบ เกาะกำ เป็นเกาะที่สวยงามมาก มีหาดทรายที่ขาวบริสุทธิ์อยู่เกือบรอบเกาะ และอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ แหลมสน มีเกาะกำใหญ่เป็นเกาะศูนย์กลางและรายล้อมด้วยเกาะกำนุ้ย เกาะกำกลาง เกาะกำตก เกาะค้างคาว เกาะล้าน เกาะกำหนุ่ย พื้นที่ของหมู่เกาะส่วนใหญ่อยู่ในแนวน้ำตื้น น้ำทะเลลึกไม่เกิน 7 ม. มีเพียงเกาะค้างคาวที่อยู่ในแนวน้ำลึก ทะเลรอบเกาะมีความลึกอยู่ประมาณ 10 ม.

ทัวร์วันเดย์ทริป-3-เกาะระนอง-เกาะกำ-เกาะค้างคาว-เกาะญี่ปุ่น-โดยเรือหางยาว-9

ทัวร์วันเดย์ทริป-3-เกาะระนอง-เกาะกำ-เกาะค้างคาว-เกาะญี่ปุ่น-โดยเรือหางยาว-3

รายละเอียดโปรแกรม

เวลารายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยว
09.00 น.รับท่านจากโรงแรมที่พักต่างๆ ในเมืองระนอง
09.30 น.เดินทางถึง ภูเขาหญ้า และ วัดบางหงาว ที่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของระนอง สักการะหลวงพ่อดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก
10.00 น.เดินทางถึง ศูนย์เรียนรู้ม่วงกลวง รับประทานอาหารว่างและรับฟังคำบรรยายจากไกด์ หลังจากนั้นจะนำท่านไปยัง ท่าเรือบางเบน ลงเรือหางยาวของชุมชนมุ่งหน้าสู่สามเกาะระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน
11.00 น.ถึงจุดดำน้ำแห่งแรก เกาะค้างคาว เกาะที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ หาดทรายที่ขาวบริสุทธิ์ ท่านสามารถดำน้ำชมปะการังและปลาสวยงามได้
 12.00 น.นำท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะกำตก (อ่าวเขาควาย) เป็นเกาะที่มีอ่าวเป็นชายหาดโค้งจนเกือบบรรจบกัน พักรับประทานอาหารเที่ยง อาหารกล่องและซีฟู้ด 
13.00 น.เดินทางถึง เกาะญี่ปุ่น (เกาะกำกลาง) เป็นเกาะที่มีทราบละเอียดนุ่มเท้า ขาวละเอียดเหมือนแป้ง เมื่อสมัยก่อนเป็นที่เลี้ยงหอยมุกของชาวญี่ปุ่น ท่านสามารถพักผ่อนและเล่นน้ำได้ตามอัธยาศัย
15.00 น.เดินทางถึง ศูนย์เรียนรู้ม่วงกลวง และอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า พร้อมรับประทานอาหารว่าง และเลือกซื้อของฝากจากชุมชน
16.30 น.รถตู้รับท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย)

ผู้ใหญ่2,200.- บาทเด็ก (4-11 ปี)1,900.- บาท

ราคานี้รวม

 • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดระนอง – ท่าเรือ – ที่พัก
 • ทริปทัวร์ 3 เกาะระนอง โดยเรือหางยาว
 • ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
 • เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ
 • อาหารกลางวัน ขนมว่าง ผลไม้ และน้ำดื่ม
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุ

สิ่งที่ควรนำติดตัวมา

 • ชุดว่ายน้ำ, ครีมกันแดด, แว่นกันแดด
 • อุปกรณ์ดำน้ำประจำตัว (ถ้ามี)
 • กล้องถ่ายรูป, กล้องถ่ายรูปใต้น้ำ
 • ชุดสำหรับเปลี่ยนที่โรงแรม
 • ยาประจำตัว (ถ้ามี)

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินของทุกธนาคาร
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( Vat 7%)
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( 3% )

   วันเดย์ทริปไพรเวท-ทัวร์รอบเมือง-ซิตี้ทัวร์-ระนอง-ทัวร์ภูเก็ต-ดรีม-7   วันเดย์ทริปไพรเวท-ทัวร์รอบเมือง-ซิตี้ทัวร์-ระนอง-ทัวร์ภูเก็ต-ดรีม-6   ทัวร์วันเดย์ทริป-3-เกาะระนอง-เกาะกำ-เกาะค้างคาว-เกาะญี่ปุ่น-โดยเรือหางยาว-12

   ทัวร์วันเดย์ทริป-3-เกาะระนอง-เกาะกำ-เกาะค้างคาว-เกาะญี่ปุ่น-โดยเรือหางยาว-10   ทัวร์วันเดย์ทริป-3-เกาะระนอง-เกาะกำ-เกาะค้างคาว-เกาะญี่ปุ่น-โดยเรือหางยาว-8   ทัวร์วันเดย์ทริป-3-เกาะระนอง-เกาะกำ-เกาะค้างคาว-เกาะญี่ปุ่น-โดยเรือหางยาว-7

   ทัวร์วันเดย์ทริป-3-เกาะระนอง-เกาะกำ-เกาะค้างคาว-เกาะญี่ปุ่น-โดยเรือหางยาว-6   ทัวร์วันเดย์ทริป-3-เกาะระนอง-เกาะกำ-เกาะค้างคาว-เกาะญี่ปุ่น-โดยเรือหางยาว-5   ทัวร์วันเดย์ทริป-3-เกาะระนอง-เกาะกำ-เกาะค้างคาว-เกาะญี่ปุ่น-โดยเรือหางยาว-4

   ทัวร์วันเดย์ทริป-3-เกาะระนอง-เกาะกำ-เกาะค้างคาว-เกาะญี่ปุ่น-โดยเรือหางยาว-2   ทัวร์วันเดย์ทริป-3-เกาะระนอง-เกาะกำ-เกาะค้างคาว-เกาะญี่ปุ่น-โดยเรือหางยาว   ทัวร์วันเดย์ทริป-3-เกาะระนอง-เกาะกำ-เกาะค้างคาว-เกาะญี่ปุ่น-โดยเรือหางยาว-11