วันเดย์ทริปเรือเร็ว ดูปลาโลมา เกาะไม้ท่อน + เกาะโหลน เที่ยวภูเก็ต ราคาถูก. พบกับทัวร์วันเดย์ทริปแบบใหม่ที่จะทำให้ทุกท่านได้สัมผัสกับทะเลภูเก็ต ที่สวยน้ำใส แวะดูปลาโลมาที่เกาะไม้ท่อนและดำน้ำตื้นชมปะการัง และตื่นตาตื่นใจกับหาดทรายขาวที่เกาะโหลน ที่หาดครุยเซอร์ หาดส่วนตัวที่เงีบสงบ พร้อมพายเรือคายัคฟรี

ทัวร์ล่องเรือคาตามารัน-ดูปลาโลมา-เกาะไม้ท่อน-ชมพระอาทิตย์ตกเกาะโหลน-ภูเก็ต-11

รายละเอียดโปรแกรม

08.30-09.30รถจะรอรับจากล็อบบี้โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ อ่าวฉลอง
09.30เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง ทำการเช็คอิน และไกด์จะอธิบายรายละเอียดโปรแกรม
10.00เตรียมพร้อมและออกเดินทางจากท่าเรืออ่าวฉลอง เพื่อเดินทางสู่ เกาะไม้ท่อน โดยเรือเร็ว Speedboat
10.45ถึง เกาะไม้ท่อน ล่องเรือ วนดูปลาโลมา (จะไม่ขึ้นเกาะไม้ท่อนนะคะ)
11.00เพลิดเพลินกับการดำผิวน้ำ เพื่อชมความสวยงามของฝูงปลาและปะการัง เป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นจะมุ่งหน้าสู่เกาะโหลน ที่หาดครุยเซอร์
12.30เดินทางถึง เกาะโหลน นำทุกท่านลงยัง หาดครุยเซอร์ ตื่นตาตื่นใจกับ หาดทรายขาว พร้อมรับประทานอาหาร กลางวันซีฟู้ดแบบเซ็ทโต๊ะ ที่ร้านอาหารของโรงแรม หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ท่านสามารถเดินเล่นบนหาดทรายนุ่มๆ ลงเล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกกับกิจกรรมพายเรือคายัค ฟรี หรือเลือกที่จะพักผ่อนบนเก้าอี้ชายหาดที่มีให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
15.30เตรียมตัวเดินทางกลับ และออกเดินทางจากหาดครุยเซอร์ เก็บภาพประทับใจ มุ่งหน้าสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง
16.00เดินทางถึง ท่าเรืออ่าวฉลอง และพาท่านส่งกลับไปยังที่พัก อย่างปลอดภัย

**โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศและคลื่นลม**

ราคาทัวร์ (เฉพาะคนไทย)

ผู้ใหญ่1,600.- บาทเด็ก (4-11 ปี)  1,300.- บาท

ราคานี้รวม

  • รถรับส่งจากที่พักในเขตพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต – ท่าเรือ – ที่พัก
  • ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
  • ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
  • อาหารกลางวัน ขนมว่าง และน้ำดื่ม
  • มัคคุเทศก์
  • ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น

   ทัวร์ล่องเรือคาตามารัน-ดูปลาโลมา-เกาะไม้ท่อน-ชมพระอาทิตย์ตกเกาะโหลน-ภูเก็ต-7   ทัวร์ล่องเรือคาตามารัน-ดูปลาโลมา-เกาะไม้ท่อน-ชมพระอาทิตย์ตกเกาะโหลน-ภูเก็ต-5   ทัวร์ล่องเรือคาตามารัน-ดูปลาโลมา-เกาะไม้ท่อน-ชมพระอาทิตย์ตกเกาะโหลน-ภูเก็ต-6

   ทัวร์ล่องเรือคาตามารัน-ดูปลาโลมา-เกาะไม้ท่อน-ชมพระอาทิตย์ตกเกาะโหลน-ภูเก็ต-4   ทัวร์ล่องเรือคาตามารัน-ดูปลาโลมา-เกาะไม้ท่อน-ชมพระอาทิตย์ตกเกาะโหลน-ภูเก็ต-3   ทัวร์ล่องเรือคาตามารัน-ดูปลาโลมา-เกาะไม้ท่อน-ชมพระอาทิตย์ตกเกาะโหลน-ภูเก็ต

   ทัวร์ล่องเรือคาตามารัน-ดูปลาโลมา-เกาะไม้ท่อน-ชมพระอาทิตย์ตกเกาะโหลน-ภูเก็ต-9   ทัวร์ล่องเรือคาตามารัน-ดูปลาโลมา-เกาะไม้ท่อน-ชมพระอาทิตย์ตกเกาะโหลน-ภูเก็ต-10   ทัวร์ล่องเรือคาตามารัน-ดูปลาโลมา-เกาะไม้ท่อน-ชมพระอาทิตย์ตกเกาะโหลน-ภูเก็ต-12