ทัวร์วันเดย์ทริป เรียนรู้ระบบนิเวศน์ ป่าชายเลน ล่องแพ กินซีฟู้ด ระนอง

สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านในผืนป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ร่วมสนุกกับกิจกรรมล่องแพเปียกเล่นน้ำทะเลแหวกและร่วมอนุรักษ์ ปลูกป่าชายเลน พร้อมสนุกไปกับการผจญภัยในทะเลสาบน้ำเค็ม

ทัวร์วันเดย์ทริป-เรียนรู้ระบบนิเวศน์-ป่าชายเลน-ล่องแพ-กินซีฟู้ด-ระนอง-9

ทัวร์วันเดย์ทริป-เรียนรู้ระบบนิเวศน์-ป่าชายเลน-ล่องแพ-กินซีฟู้ด-ระนอง-8

รายละเอียดโปรแกรม

เวลารายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยว
09.00 น.รับท่านจากโรงแรมที่พักต่างๆ ในเมืองระนอง
09.30 น.เดินทางถึง ภูเขาหญ้า และ วัดบางหงาว ที่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของระนอง สักการะหลวงพ่อดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก
10.00 น.เดินทางถึง ศูนย์เรียนรู้ม่วงกลวง พร้อมกับฟังบรรยายจากไกด์ท้องถิ้น เดินทางต่อไปยัง คลองลัดโนด นั่งเรือพรีส นั่งได้ 2 ท่าน/ลำ ชมวิวพร้อมกับเรียนรู้ระบบนิเวศน์ ป่าชายเลน
12.00 น.รับประทานอาหารเที่ยงแบบจุใจกับ อาหารทะเลซีฟู้ด บนกระชังเลี้ยงปลา พักผ่อนตามอัธยาศัย
 13.00 น.ร่วมกิจกรรมล่องแพเปียกเล่นน้ำทะเลแหวกและร่วมอนุรักษ์ ปลูกป่าชายเลน พร้อมสนุกสนานไปกับการผจญภัยในทะเลสาบน้ำเค็ม
15.00 น.เดินทางกลับ ศูนย์การเรียนรู้ม่วงกลวง รับผ้าขนหนู อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า พร้อมรับประทานอาหารว่าง เลือกซื้อของฝากจากชุมชน
16.30 น.รถตู้รับท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย)

ผู้ใหญ่1,900.- บาทเด็ก (4-11 ปี)1,700.- บาท

ราคานี้รวม

 • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดระนอง – ท่าเรือ – ที่พัก
 • นั่งเรือพรีส ล่องแพเปียก
 • ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
 • เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ
 • อาหารกลางวัน ขนมว่าง ผลไม้ และน้ำดื่ม
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุ

สิ่งที่ควรนำติดตัวมา

 • ชุดว่ายน้ำ, ครีมกันแดด, แว่นกันแดด
 • อุปกรณ์ดำน้ำประจำตัว (ถ้ามี)
 • กล้องถ่ายรูป, กล้องถ่ายรูปใต้น้ำ
 • ชุดสำหรับเปลี่ยนที่โรงแรม
 • ยาประจำตัว (ถ้ามี)

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินของทุกธนาคาร
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( Vat 7%)
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( 3% )

   วันเดย์ทริปไพรเวท-ทัวร์รอบเมือง-ซิตี้ทัวร์-ระนอง-ทัวร์ภูเก็ต-ดรีม-7   วันเดย์ทริปไพรเวท-ทัวร์รอบเมือง-ซิตี้ทัวร์-ระนอง-ทัวร์ภูเก็ต-ดรีม-6   ทัวร์วันเดย์ทริป-3-เกาะระนอง-เกาะกำ-เกาะค้างคาว-เกาะญี่ปุ่น-โดยเรือหางยาว-12

   ทัวร์วันเดย์ทริป-เรียนรู้ระบบนิเวศน์-ป่าชายเลน-ล่องแพ-กินซีฟู้ด-ระนอง   ทัวร์วันเดย์ทริป-เรียนรู้ระบบนิเวศน์-ป่าชายเลน-ล่องแพ-กินซีฟู้ด-ระนอง-7   ทัวร์วันเดย์ทริป-เรียนรู้ระบบนิเวศน์-ป่าชายเลน-ล่องแพ-กินซีฟู้ด-ระนอง-2

   ทัวร์วันเดย์ทริป-เรียนรู้ระบบนิเวศน์-ป่าชายเลน-ล่องแพ-กินซีฟู้ด-ระนอง-3   ทัวร์วันเดย์ทริป-เรียนรู้ระบบนิเวศน์-ป่าชายเลน-ล่องแพ-กินซีฟู้ด-ระนอง-4   ทัวร์วันเดย์ทริป-เรียนรู้ระบบนิเวศน์-ป่าชายเลน-ล่องแพ-กินซีฟู้ด-ระนอง-5

   ทัวร์วันเดย์ทริป-เรียนรู้ระบบนิเวศน์-ป่าชายเลน-ล่องแพ-กินซีฟู้ด-ระนอง-6