พิพิธภัณฑ์-เพอรานากัน-ของฝาก-ของชำร่วย-ร้านอาหาร-เมืองภูเก็ต

“พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต” เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการจำลองทางประวัติศาสตร์ ที่เสนอวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ ผ่านเทคโนโลยีการนำเสนอที่ทันสมัย เข้าใจง่าย ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน อีกทั้งร้านอาหาร “ครัวย่าหยา” ที่รวบรวมอาหาร และขนมท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อหลากหลายเมนู ให้ได้ลิ้มลองกันด้วยนะคะ และยังมีพวกของฝากหลากหลายของภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์นี้รวบรวมสิ่งของ โบราณวัตถุ เครื่องใช้เก่าแก่ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน เช่น ตราชั่งจดหมายโบราณ เครื่องพิมพ์โทรเลขโบราณ หนังสือเรียบเรียงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จัดแสดงภาพถ่ายในสมัยโบราณ ตึกสถาปัตยกรรมแบบภูเก็ตดั้งเดิมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตและชาวปีนัง ที่เดินทางติดต่อกันเพื่อค้าขายแร่ดีบุก อาหาร และ สินค้าต่างๆ จนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านอื่นๆ ตามมา

การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็นห้องต่าง ๆ

ห้องที่ 1 จุดเริ่มต้นของเพอรานากัน : แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของเพอรานากัน ตั้งแต่การเดินทางจากประเทศจีนมาโดยเรือสำเภา จนกระทั่งมาตั้งรกรากอยู่ที่ภูเก็ต

ห้องที่ 2 อาคาร และสถาปัตยกรรม : แสดงสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนและอาคารจำลอง ที่ถ่ายทอดมาจากประเทศจีน และผสมผสานกับสถาปัตยกรรมตะวันตก

ห้องที่ 3 บ้านภูเก็ต SHOP HOUSE : แสดงลักษณะบ้านของชาวภูเก็ตในสมัยก่อน ตั้งแต่หน้าบ้าน ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องนอน และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้าน

ห้องที่ 4 ห้องช่างทอง : แสดงเครื่องประดับเพอรานากัน อุปกรณ์ของช่างทอง และขั้นตอนการทำชิ้นงานตั้งแต่การขึ้นตัวเรือน จนกระทั่งฝังเพชรและขัดตกแต่ง

ห้องที่ 5 ห้องโบตั๋น : แสดงการแต่งกายยุคสมัยต่างๆ ของเพอรานากัน ตั้งแต่อพยพเข้ามาจนมีการผสมผสานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมถึงปัจจุบัน

ห้องที่ 6 ห้องประเพณี : แสดงเทศกาลประเพณีท้องถิ่นภูเก็ต ที่ผสมผสานวัฒนธรรมจากชาติต่างๆ จนกระทั่งเป็นเอกลักษณ์สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน

ห้องที่ 7 ห้องเพชรน้ำหนึ่ง : จัดแสดงการแต่งกายสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวชาวบาบ๋าเพอรานากัน และเครื่องประดับสไตล์ท้องถิ่นภูเก็ตที่มีความเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น รวมทั้งเครื่องประดับทองรูปแบบที่หาชมกันได้ยากขึ้นทุกวัน

อัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (เฉพาะคนไทย)

ผู้ใหญ่200 บาทเด็ก (4-12 ปี)100 บาท

สามารถสำรองจองตั๋วได้ที

โทร-ติด-ต่อ-ทัวร์-ภูเก็ต-ดรีม 095 – 0385535, 091 – 1578628,
Office : 076 – 608 840, Fax : 076 – 608 841
 phuketdreamtour , jinn14 
 ทัวร์ภูเก็ต ดรีม
อีเมล์-ติด-ต่อ-ทัวร์-ภูเก็ต-ดรีม [email protected]

ราคานี้รวม

  • ตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์

ราคานี้ไม่รวม

  • รถรับ-ส่ง
  • อาหาร หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

   พิพิธภัณฑ์-เพอรานากัน-ของฝาก-ของชำร่วย-ร้านอาหาร-เมืองภูเก็ต-10   พิพิธภัณฑ์-เพอรานากัน-ของฝาก-ของชำร่วย-ร้านอาหาร-เมืองภูเก็ต-9   พิพิธภัณฑ์-เพอรานากัน-ของฝาก-ของชำร่วย-ร้านอาหาร-เมืองภูเก็ต-2

   พิพิธภัณฑ์-เพอรานากัน-ของฝาก-ของชำร่วย-ร้านอาหาร-เมืองภูเก็ต-4   พิพิธภัณฑ์-เพอรานากัน-ของฝาก-ของชำร่วย-ร้านอาหาร-เมืองภูเก็ต-8   พิพิธภัณฑ์-เพอรานากัน-ของฝาก-ของชำร่วย-ร้านอาหาร-เมืองภูเก็ต-6

   พิพิธภัณฑ์-เพอรานากัน-ของฝาก-ของชำร่วย-ร้านอาหาร-เมืองภูเก็ต-5   พิพิธภัณฑ์-เพอรานากัน-ของฝาก-ของชำร่วย-ร้านอาหาร-เมืองภูเก็ต-7   พิพิธภัณฑ์-เพอรานากัน-ของฝาก-ของชำร่วย-ร้านอาหาร-เมืองภูเก็ต-3