วันเดย์ทัวร์อ่าวพังงา – เขาตะปู – เกาะห้อง พายแคนู – เกาะปันหยี – เกาะนาคา โดยเรือเร็ว

ทัวร์วันเดย์ เรือเร็ว เขาตะปู พายเรือแคนู เกาะนาคา

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

07.00-08.00รถรอรับจากล็อบบี้โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยัง ท่าเรืออ่าวปอ
เดินทางถึง ท่าเรืออ่าวปอ เช็คอิน และฟังไกด์อธิบายรายละเอียดโปรแกรม พร้อมมีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
09.30ลงเรือเร็ว ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ่าวพังงา สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดกับความสวยงามของ “เกาะพนัก”
นำท่านสู่ “เกาะห้องพังงา” ลักษณะเป็นลากูน และสนุกสนานกับ กิจกรรมพายเรือแคนู (มีพนักงานพายเรือแคนูให้) ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ภูเขา ที่มีรูปทรงแปลกตา และชมป่าโกงกาง
12.00แวะหมู่บ้านกลางน้ำ หรือ “เกาะปันหยี” ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน และรับประทานอาหารเที่ยง
หลังจากรัปประทานเสร็จท่านสามารถเดินเล่น หรือ เลือกซื้อของฝากพื้นเมือง
14.00นำท่านเที่ยวชม “เขาตะปู” สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง James Bond 007 และชมความมหัศจรรย์ของ “เขาพิงกัน”
15.00มุ่งหน้าสู่ “เกาะนาคา” ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยได้ตามสบาย ว่ายน้ำ อาบแดด ถ่ายรูป
16.30เดินทางถึงท่าเรือ และพาท่านส่งกลับไปยังที่พักอย่างปลอดภัย

อัตราค่าบริการ รับ-ส่ง (เฉพาะคนไทย)

รวมรถรับ-ส่ง ในเขตราคาปรกติราคาโปรโมชั่น
ผู้ใหญ่3,800.-บาท1,500.-บาท
เด็ก (3-10 ปี)2,800.-บาท1,300.-บาท

ราคานี้รวม

  • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต (ในเขตพื้นที่) – ท่าเรือ – ที่พัก
  • ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
  • ค่าเรือแคนนู และชูชีพ
  • อาหารกลางวัน ขนมว่าง ผลไม้ และน้ำดื่ม
  • มัคคุเทศก์
  • ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น

ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-เร็ว-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-4   ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-เร็ว-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-5   ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-เร็ว-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-8

ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-เร็ว-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-7   ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-เร็ว-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-6   ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-เร็ว-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-11

   ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-หางยาง-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-4   ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-หางยาง-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-3   ทัวร์-อ่าว-พังงา-เรือ-หางยาง-พาย-เรือ-แคนนู-ภูเก็ต-6

      ทัวร์-อ่าวพังงา-เกาะห้อง-เขาตะปู-พายแคนู-เกาะ-ปันหยี-เรือเร็ว   ทัวร์-อ่าวพังงา-เกาะห้อง-เขาตะปู-พายแคนู-เกาะ-ปันหยี-เรือเร็ว-2

   ทัวร์-อ่าวพังงา-เกาะห้อง-เขาตะปู-พายแคนู-เกาะ-ปันหยี-เรือเร็ว-3   ทัวร์-อ่าวพังงา-เกาะห้อง-เขาตะปู-พายแคนู-เกาะ-ปันหยี-เรือเร็ว-6   ทัวร์-อ่าวพังงา-เกาะห้อง-เขาตะปู-พายแคนู-เกาะ-ปันหยี-เรือเร็ว-4

   ทัวร์-อ่าวพังงา-เกาะห้อง-เขาตะปู-พายแคนู-เกาะ-ปันหยี-เรือเร็ว-56   ทัวร์-อ่าวพังงา-เกาะห้อง-เขาตะปู-พายแคนู-เกาะ-ปันหยี-เรือเร็ว-5

เบอร์ติดต่อ-ทัวร์ภูเก็ต-ดรีม-ทัวร์-กระบี่-พังงา-สมุย-ทั่วไทย