ภูเก็ต-วัน-เดย์-ทัวร์-พังงา-นั่ง-ช้าง

   การนั่งช้างชมป่าก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของทริปล่องแก่งจังหวัดพังงา เพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาอันน่าประทับใจยามนั่งส่ายไปมาอยู่บนหลังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวใหญ่ที่เดินลัดเลาะไปตามลำธารที่เต็มไปด้วยโขดหินโดยมีฉากหลังเป็นลาดเขาอันงดงามของป่าฝนเขตร้อน ที่ปางช้างท่านจะได้ชมการแสดงความสามารถอันน่าทึ่งของช้างน้อยแสนรู้


ราคาทัวร์

ผู้ใหญ่1,400.- บาทเด็ก (6-12 ปี)  1,200.- บาท

รูปภาพประกอบ

   ทัวร์-พังงา-ล่องแก่ง-นั่ง-ช้าง-ขับ-ATV-โหนสลิง-A1-22   ทัวร์-พังงา-ล่องแก่ง-นั่ง-ช้าง-ขับ-ATV-โหนสลิง-A1-20   ทัวร์-พังงา-ล่องแก่ง-นั่ง-ช้าง-ขับ-ATV-โหนสลิง-A1-21

   ทัวร์-พังงา-ล่องแก่ง-นั่ง-ช้าง-ขับ-ATV-โหนสลิง-A1-6   ทัวร์-พังงา-ล่องแก่ง-นั่ง-ช้าง-ขับ-ATV-โหนสลิง-A1-7   ทัวร์-พังงา-ล่องแก่ง-นั่ง-ช้าง-ขับ-ATV-โหนสลิง-A1-8

   ทัวร์-พังงา-ล่องแก่ง-นั่ง-ช้าง-ขับ-ATV-โหนสลิง-A1-10   ทัวร์-พังงา-ล่องแก่ง-นั่ง-ช้าง-ขับ-ATV-โหนสลิง-A1-11   ทัวร์-พังงา-ล่องแก่ง-นั่ง-ช้าง-ขับ-ATV-โหนสลิง-A1-12

   ทัวร์-พังงา-ล่องแก่ง-นั่ง-ช้าง-ขับ-ATV-โหนสลิง-A1-27   ทัวร์-พังงา-ล่องแก่ง-นั่ง-ช้าง-ขับ-ATV-โหนสลิง-A1-25   ทัวร์-พังงา-ล่องแก่ง-นั่ง-ช้าง-ขับ-ATV-โหนสลิง-A1-26

ราคานี้รวม

  • รถรับส่ง ตามโปรแกรม
  • ดูโชว์น้องช้าง
  • เรียนรู้วิธีการดูแลช้าง
  • นั่งช้าง 30 นาที
  • ดูการสาธิต การกีดยางของคนภาคใต้
  • อาหารเที่ยง เครื่องดื่ม ผลไม้