ทัวร์เกาะไข่ ประกอบด้วย เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน และเกาะไข่นุ้ย จุดเด่นจะอยู่ที่เกาะไข่นอกค่ะ เพราะเกาะไข่นอก ท้องฟ้าสวยใส น้ำทะเลก็ใส ค่ะ ที่สำคัญที่นี่เป็นที่ๆน้องๆ หนูๆ จะชอบมากมากเพราะ จะมีฝูงปลาลายเสือและปลานกแก้ว ฝูงใหญ่ทีเดียวค่ะ

     เกาะไม้ท่อน เกาะส่วนตัวที่แสนโรแมนติก เป็นเกาะเล็กๆ ที่เงียบสงบแห่งท้องทะเลอันดามันที่ได้รับสมญานามว่า ” มัลดีฟเมืองไทย ” อีกแห่งที่ทุกคนไม่ควรพลาด เกาะไม้ท่อนอยู่ห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ 9 กิโลเมตร สาเหตุที่เรียกเกาะไม้ท่อน เนื่องจากหากมองดูจากภาพถ่ายทางอากาศแล้ว เกาะแห่งนี้จะมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับท่อนไม้นั้นเองคะ

กิจกรรม : นั่งเรือชมวิว เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการังและฝูงปลา ให้อาหารปลาทะเล พักผ่อนริมทะเล

เกาะไข่

รายละเอียดโปรแกรม

07.20-08.00 น.รถรอรับจากล็อบบี้โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือสิเหร่
09.00 น.เดินทางถึง ท่าเรือสิเหร่ เช็คอิน และ ไกด์จะอธิบายรายละเอียดโปรแกรม
09.30 น.เดินทางถึง เกาะไม้ท่อน สนุกสนานไปกับการดำน้ำ ชมประการัง (ไม่ได้ขึ้นเกาะไม้ท่อนนะคะ)
11.30 น.เดินทางถึง เกาะไข่ใน พักรับประทานอาหารเที่ยง หลังจากนั้นท่านสามารถพักผ่อน เล่นน้ำ ดำน้ำตื้น หรือถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึก
13.30 น.ออกเดินทางจากเกาะไข่ใน ไปที่ เกาะไข่นุ้ย เพื่อดำน้ำ ดูปะการัง หลังจากนั้นออกเดินทางไปต่อ เกาะไข่นอก พักผ่อนบนชายหาด หรือ จะดำน้ำ ดูปะการัง เล่นกับปลา
15.30 น.เตรียมตัวออกเดินทางกลับ
16.00 น.ถึงท่าเทียบเรือ ส่งท่านที่โรงแรมที่พัก

โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย)

ผู้ใหญ่1,500 บาทเด็ก1,200 บาท (4-12 ปี)

ราคานี้รวม

  • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต – ท่าเรือ – ที่พัก
  • ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
  • ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
  • อาหารกลางวัน ขนมว่าง และน้ำดื่ม
  • มัคคุเทศก์
  • ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  2.  ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น
เรือเร็วเรือเร็ว