อ่าวพังงา: เป็นที่ตั้งของเกาะตาปู หรือเกาะเจมส์บอนด์ สถานที่ถ่ายทำหนังดังระดับโลก และยังเป็นที่ตั้งของเกาะปันหยี ซึ่งมีเกาะห้อง และถ้่ำหินปูนสวยงาม รวมทั้งเกาะแก่งที่เป็นภูเขา ผุดขึ้นกลางทะเล เป็นวิวทิวทัศย์ที่สวยงามอย่างยิ่ง (จนเครื่องบินทุกลำที่บินมาภูเก็ต ก่อนลงจอดสนามบิน จะต้อบินวนอ่าวพังงาช้า ๆ ให้ผู้โดยสารมองเห็น ภาพสุด Romance ทางหน้าต่างเป็นการผ่อนคลายก่อน Landing)

ทัวร์วันเดย์ทริป อ่าวพังงา ซันไรส์ ชมพระอาทิตย์ขึ้น เกาะยาว เที่ยวภูเก็ต ราคาถูก – เขาตะปู – เกาะยาวน้อย – เกาะยาวใหญ่ โดยเรือเร็ว

ชมพระอาทิตย์ขึ้น อ่าวพังงา เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ – ออกเดินทางทุกวัน อังคาร / พฤหัสบดี / เสาร์

05.00-05.30 น.เจ้าหน้าที่ จะรอรับท่านจากโรงแรม เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือที่หรู สะดวกสบาย และยังสามารถเดินถ่ายรูปกับเรือยอรช์อีกด้วยคะ โรโยลภูเก็ต มารีน่า (Royal Phuket Marina) เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่ท่านลือกถ้าหากไกล
05.50 น.เดินทางถึงท่าเรือ รับประทานอาหารเช้า เช่นขนมปังปิง บราวนี้ เครื่องดื่ม กาแฟ
06.15 น.ฟังบรรยายเกี่ยวกับข้อปัฏิบัติ และความปลอดภัย
06.30 น.เดินทางไปที่ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือ ระหว่างทางก็จะเห็น พวกเรือยอรช์สวยๆให้ถ่ายรูปด้วยคะ
06.40 น.ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ เกาะพนัก
07.40 น.เดินทางถึงเกาะพนัก เดินชมธรรมชาติทที่สร้างถ่ำให้มีลวดลายหินงอกหินย้อย และเริ่มกิจกรรม พายเรือแคนู ที่เกาะห้องพังงา (มีพนักงานพายเรือให้คะ) พายเรือลอดถ่ำ ชมความงามของธรรมชาติ ภูเขา
08.40 น.เดินทางถึง เขาตะปู หรือชื่อที่เรียกว่า James Bond Island ท่านสามารถเดินชมเขาพังกัน ถ่ายรูปกับเขาตะปู ได้อย่างสะบายๆเลยคะ เพราะบนเกาะไม่มีคนเยอะคะ และร้านค้าที่ขายของฝากยังไม่เริ่มเปิด
10.40 น.รับประทานอาหารที่ เกาะยาวน้อย ร้านอาหารที่อยู่ติดหน้าหาด หลังจากรับประทานอาหารยังสามารถพักผ่อน เดินเล่นได้ด้วยนะคะ
12.00 น.เดินทางไปยัง เกาะยาวใหญ่ ที่หน้าเกาะจะมีหาดทอดตัวยาวสู่ทะเล ให้เราเดินเล่น เกาะยาวใหญ่มีหาดทรายที่สวยละเอียด สามารถว่ายน้ำ ถ่ายรูป เดินชมรอบๆเกาะได้ด้วยคะ
13.40 น.เตรียมตัวเดินทางกลับมาที่ท่าเรือ โรโยลภูเก็ต มารีน่า
15.00 น.ถึงท่าเทียบเรือ และทางเจ้าหน้าที่ทัวร์ จะไปนำท่านออกเดินทางไปกลับยังที่พัก

 โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

อัตราค่าบริการ รับ-ส่ง (เฉพาะคนไทย)

รวมรถรับ-ส่ง ในเขตราคาปรกติราคาโปรโมชั่น
ผู้ใหญ่3,900.-บาท2,250.-บาท
เด็ก (4-12 ปี)2,700.-บาท1,750.-บาท

ราคานี้รวม

  1. รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต ( ในเขตพื้นที่ ) – ท่าเรือ – ที่พัก
  2. ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
  3. ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
  4. อาหารกลางวัน
  5. ค่าธรรมเนียมสถานที่
  6. มัคคุเทศก์ประจำเรือ
  7. ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  3.  ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น

   วันเดย์-ชม-พระอาทิตย์-ขึ้น-รุ่งอรุณ-เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-เกาะไม้ไผ่-ภูเก็ต-เรือเร็ว-29   วันเดย์-ชม-พระอาทิตย์-ขึ้น-รุ่งอรุณ-เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-เกาะไม้ไผ่-ภูเก็ต-เรือเร็ว-28   วันเดย์-ชม-พระอาทิตย์-ขึ้น-รุ่งอรุณ-เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-เกาะไม้ไผ่-ภูเก็ต-เรือเร็ว-48

   วันเดย์-ชม-พระอาทิตย์-ขึ้น-รุ่งอรุณ-เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-เกาะไม้ไผ่-ภูเก็ต-เรือเร็ว-47   วันเดย์-ชม-พระอาทิตย์-ขึ้น-รุ่งอรุณ-เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-เกาะไม้ไผ่-ภูเก็ต-เรือเร็ว-7   วันเดย์-ชม-พระอาทิตย์-ขึ้น-รุ่งอรุณ-เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-เกาะไม้ไผ่-ภูเก็ต-เรือเร็ว-6

   วันเดย์-ชม-พระอาทิตย์-ขึ้น-รุ่งอรุณ-เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-เกาะไม้ไผ่-ภูเก็ต-เรือเร็ว-44   วันเดย์-ชม-พระอาทิตย์-ขึ้น-รุ่งอรุณ-เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-เกาะไม้ไผ่-ภูเก็ต-เรือเร็ว-2   

   วันเดย์-ชม-พระอาทิตย์-ขึ้น-รุ่งอรุณ-อ่าวพังงา-เขาตะปู-ภูเก็ต-เรือเร็ว-14   วันเดย์-ชม-พระอาทิตย์-ขึ้น-รุ่งอรุณ-อ่าวพังงา-เขาตะปู-ภูเก็ต-เรือเร็ว   วันเดย์-ชม-พระอาทิตย์-ขึ้น-รุ่งอรุณ-อ่าวพังงา-เขาตะปู-ภูเก็ต-เรือเร็ว-13

   วันเดย์-ชม-พระอาทิตย์-ขึ้น-รุ่งอรุณ-อ่าวพังงา-เขาตะปู-ภูเก็ต-เรือเร็ว-3   วันเดย์-ชม-พระอาทิตย์-ขึ้น-รุ่งอรุณ-อ่าวพังงา-เขาตะปู-ภูเก็ต-เรือเร็ว-2   วันเดย์-ชม-พระอาทิตย์-ขึ้น-รุ่งอรุณ-อ่าวพังงา-เขาตะปู-ภูเก็ต-เรือเร็ว-16

   วันเดย์-ชม-พระอาทิตย์-ขึ้น-รุ่งอรุณ-อ่าวพังงา-เขาตะปู-ภูเก็ต-เรือเร็ว-15   วันเดย์-ชม-พระอาทิตย์-ขึ้น-รุ่งอรุณ-อ่าวพังงา-เขาตะปู-ภูเก็ต-เรือเร็ว-17   วันเดย์-ชม-พระอาทิตย์-ขึ้น-รุ่งอรุณ-อ่าวพังงา-เขาตะปู-ภูเก็ต-เรือเร็ว-6

   วันเดย์-ชม-พระอาทิตย์-ขึ้น-รุ่งอรุณ-อ่าวพังงา-เขาตะปู-ภูเก็ต-เรือเร็ว-9   วันเดย์-ชม-พระอาทิตย์-ขึ้น-รุ่งอรุณ-อ่าวพังงา-เขาตะปู-ภูเก็ต-เรือเร็ว-8   วันเดย์-ชม-พระอาทิตย์-ขึ้น-รุ่งอรุณ-อ่าวพังงา-เขาตะปู-ภูเก็ต-เรือเร็ว-7

   วันเดย์-ชม-พระอาทิตย์-ขึ้น-รุ่งอรุณ-อ่าวพังงา-เขาตะปู-ภูเก็ต-เรือเร็ว-10   วันเดย์-ชม-พระอาทิตย์-ขึ้น-รุ่งอรุณ-อ่าวพังงา-เขาตะปู-ภูเก็ต-เรือเร็ว-5   วันเดย์-ชม-พระอาทิตย์-ขึ้น-รุ่งอรุณ-อ่าวพังงา-เขาตะปู-ภูเก็ต-เรือเร็ว-4

เบอร์ติดต่อ-ทัวร์ภูเก็ต-ดรีม-ทัวร์-กระบี่-พังงา-สมุย-ทั่วไทย