ทัวร์ล่องเรือคาตามารัน ดูปลาโลมา เกาะไม้ท่อน ชมพระอาทิตย์ตกเกาะโหลน ภูเก็ต. หาดครุยเซอร์ หาดทรายขาวส่วนตัวที่มีความสวยงาม สงบ พร้อมด้วยสระว่านน้ำริมหาด เหมาะแก่การพักผ่อน. เกาะไม้ท่อน เกาะที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต ที่ขึ้นชื่อเกาะโรแมนติก พบกับความสมบูรณ์ของทรัพยากรใต้ทะเล อีกทั้งยังมีโอกาสได้พบเจอกับฝูงปลาโลมา

บริการเช่า-เหมาลำเรือคาตามารัน-เที่ยวภูเก็ต-กระบี่-พังงา-ราคาถูก-11

รายละเอียดโปรแกรม

11.00-12.30รถจะรอรับจากล็อบบี้โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ อ่าวฉลอง
12.30เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง ทำการเช็คอิน และไกด์จะอธิบายรายละเอียดโปรแกรม
13.00เตรียมพร้อมและออกเดินทางจากท่าเรืออ่าวฉลอง เพื่อเดินทางสู่ เกาะไม้ท่อน โดยเรือคาตามารัน Catamaran
14.30ถึง เกาะไม้ท่อน ล่องเรือ วนดูปลาโลมา (จะไม่ขึ้นเกาะไม้ท่อนนะคะ)
15.00เพลิดเพลินกับการดำผิวน้ำ เพื่อชมความสวยงามของฝูงปลาและปะการัง เป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นจะมุ่งหน้าสู่เกาะโหลน ที่หาดครุยเซอร์
17.30เดินทางถึง เกาะโหลน นำทุกท่านลงยัง หาดครุยเซอร์ ตื่นตาตื่นใจกับ หาดทรายขาว พร้อมรับประทานอาหาร กลางวันซีฟู้ดแบบเซ็ทโต๊ะ ที่ร้านอาหารของโรงแรม หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ท่านสามารถเดินเล่นบนหาดทรายนุ่มๆ ลงเล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกกับกิจกรรมพายเรือคายัค ฟรี หรือเลือกที่จะพักผ่อนบนเก้าอี้ชายหาดที่มีให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
18.00เตรียมตัวเดินทางกลับ และออกเดินทางจากหาดครุยเซอร์ เก็บภาพประทับใจและชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกอัสดงบนเรือคาตามารัน ขณะมุ่งหน้าสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง
19.00เดินทางถึง ท่าเรืออ่าวฉลอง และพาท่านส่งกลับไปยังที่พัก อย่างปลอดภัย

**โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศและคลื่นลม**

ราคาทัวร์ (เฉพาะคนไทย)

ผู้ใหญ่2,400.- บาทเด็ก (4-11 ปี)  2,100.- บาท

ราคานี้รวม

  • รถรับส่งจากที่พักในเขตพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต – ท่าเรือ – ที่พัก
  • ค่าเรือคาตามารันบริการตามโปรแกรม
  • ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
  • อาหารกลางวัน ขนมว่าง และน้ำดื่ม
  • มัคคุเทศก์
  • ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น

    บริการเช่า-เหมาลำเรือคาตามารัน-เที่ยวภูเก็ต-กระบี่-พังงา-ราคาถูก-10   บริการเช่า-เหมาลำเรือคาตามารัน-เที่ยวภูเก็ต-กระบี่-พังงา-ราคาถูก-8   บริการเช่า-เหมาลำเรือคาตามารัน-เที่ยวภูเก็ต-กระบี่-พังงา-ราคาถูก-6

   บริการเช่า-เหมาลำเรือคาตามารัน-เที่ยวภูเก็ต-กระบี่-พังงา-ราคาถูก-7   บริการเช่า-เหมาลำเรือคาตามารัน-เที่ยวภูเก็ต-กระบี่-พังงา-ราคาถูก-4   บริการเช่า-เหมาลำเรือคาตามารัน-เที่ยวภูเก็ต-กระบี่-พังงา-ราคาถูก-5

   บริการเช่า-เหมาลำเรือคาตามารัน-เที่ยวภูเก็ต-กระบี่-พังงา-ราคาถูก-2   บริการเช่า-เหมาลำเรือคาตามารัน-เที่ยวภูเก็ต-กระบี่-พังงา-ราคาถูก-3   บริการเช่า-เหมาลำเรือคาตามารัน-เที่ยวภูเก็ต-กระบี่-พังงา-ราคาถูก

   ทัวร์ล่องเรือคาตามารัน-ดูปลาโลมา-เกาะไม้ท่อน-ชมพระอาทิตย์ตกเกาะโหลน-ภูเก็ต-8   ทัวร์ล่องเรือคาตามารัน-ดูปลาโลมา-เกาะไม้ท่อน-ชมพระอาทิตย์ตกเกาะโหลน-ภูเก็ต-7   ทัวร์ล่องเรือคาตามารัน-ดูปลาโลมา-เกาะไม้ท่อน-ชมพระอาทิตย์ตกเกาะโหลน-ภูเก็ต-6

   ทัวร์ล่องเรือคาตามารัน-ดูปลาโลมา-เกาะไม้ท่อน-ชมพระอาทิตย์ตกเกาะโหลน-ภูเก็ต-5   ทัวร์ล่องเรือคาตามารัน-ดูปลาโลมา-เกาะไม้ท่อน-ชมพระอาทิตย์ตกเกาะโหลน-ภูเก็ต-4   ทัวร์ล่องเรือคาตามารัน-ดูปลาโลมา-เกาะไม้ท่อน-ชมพระอาทิตย์ตกเกาะโหลน-ภูเก็ต-3

   ทัวร์ล่องเรือคาตามารัน-ดูปลาโลมา-เกาะไม้ท่อน-ชมพระอาทิตย์ตกเกาะโหลน-ภูเก็ต-2   ทัวร์ล่องเรือคาตามารัน-ดูปลาโลมา-เกาะไม้ท่อน-ชมพระอาทิตย์ตกเกาะโหลน-ภูเก็ต   ทัวร์ล่องเรือคาตามารัน-ดูปลาโลมา-เกาะไม้ท่อน-ชมพระอาทิตย์ตกเกาะโหลน-ภูเก็ต-9